KOSOVONajnovije

Bisljimi i Hadžiu razgovaraju sa Venecijanskom komisijom o Vetting-u

Delegaciju Venecijanske komisije koju čine izvestilac Gran Mekmorou (Grainne McMorrow) i predstavnik sekretarijata ove komisije Šunc Dur (Schnutz Durr), koje su na sastanku dočekali iz Vlade Kosova u cilju razmatranja nacrta ustavnih amandmana o pitanju mokrenja i nacrta mišljenja Venecijanske komisije o ovim amandmanima, kao i koncept papira Vettinga u cjelini.

Zamjenik premijera, Besnik Bisljimi, zajedno sa ministricom pravde Aljbuljenom Hadžiu i grupom sastavljača dokumenata, upoznao je izvjestioca Mekmoroua sa dosadašnjim radom radne grupe na izradi ustavnih amandmana prema modalitetima i preporukama. opisano u nacrtu mišljenja Venecijanske komisije. Izvestilac je takođe obavešten o procesu izrade Zakona o prelaznom vrednovanju sudija i tužilaca, gde je Hadžiju obećala da će, kada bude spreman i preveden, nacrt zakona biti poslat Komisiji za ocenjivanje.

Između ostalog, kako se navodi u saopštenju za javnost, Hadžiu je pomenula potrebu za proverom kao društveni uslov za Kosovo, postojanje raširene korupcije u celom sistemu (konstatovano u nacrtu mišljenja), tekuće zakonske promene, ali bez konkretnih rezultata i nefunkcionisanje internih mehanizama odgovornosti za sudije i tužioce.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort