EkonomijaNajnovije

Angažovanje stručnjaka za “nepoznate oblasti” civilno društvo reaguje

Postalo je trend da institucije u posljednje vrijeme otvaraju tendere za angažovanje stručnjaka i konsultanata. Iako je ova radnja legalna, u tenderima se ne navodi konkretna oblast njihove stručnosti. Njihov angažman, prema mišljenju civilnog društva, ne bi trebalo da se obavlja bez specifičnog nedostatka stručnosti u instituciji. Prema njihovim riječima, to ne bi trebalo raditi sve dok posao koji treba obaviti predstavlja opis rada službenika koje je institucija zapošljavala sa redovnim ugovorima
Uprava civilnog vazduhoplovstva raspisala je tender za dva stručnjaka.

Konkurs je otvoren za jednog konsultanta za izvještavanje, kao i za drugog za civilno vazduhoplovstvo.

Za njih postoje određeni kriterijumi obrazovanja i iskustva, ali u tenderskom dosijeu nije navedeno koji će konkretno nedostatak stručnosti institucije pokrivati.

Uprava civilnog vazduhoplovstva je u odgovoru za medij Koha poručila da je sve u skladu sa važećim zakonima.
“Obavještavamo vas da su u vezi sa tenderom za javni oglas za dva konsultanta u CAV-u, svi kriterijumi za raspisivanje i ocjenu utvrđeni na osnovu Zakona o javnim nabavkama br. 04 / L-042 Republike Kosovo. Posebni zahtjevi su postavljeni na osnovu Zakona o civilnom vazduhoplovstvu br. 03 / L-051“, navodi se u odgovoru Uprave za civilno vazduhoplovstvo.

Slično civilnom vazduhoplovstvu, ali je opština Priština zatražila još više konsultanata da pokriju oblast upravljanja ugovorima.

Glavnom gradu je bilo potrebno 10 stručnjaka za upravljanje velikim ugovorima.

U svom odgovoru, Opština je navela da otvaranje ovakvih tendera ne odražava nedostatak upravljačkih kapaciteta opštine.

“Opština Priština osuđuje svaku tendenciju štetnog etiketiranja koje se pokušava izvršiti po instituciju, budući da je Opština Priština angažovala veoma stručan kadar, ali s obzirom da prezentacija radova nije uvek vezana za statiku, već za dinamike aktivnosti, onda postoji potreba za dodatnim angažovanjem stručnog pomoćnog osoblja za dobijanje stručnih saveta i obavljanje stručnih poslova”, navodi se u odgovoru Opštine Priština.

Otvaranje ovakvih tendera ostavlja loš ukus za institucije, kaže Diana Metuši-Krasnići, voditeljka projekata transparentnosti i javnih nabavki u NVO KDI.

Ona naglašava da je bilo brojnih zloupotreba u javnim ustanovama sa ugovorima o radovima.

“Da bi se stekao utisak da je samo naziv ugovora promijenjen iz ugovora o radovima u ugovore o uslugama za udobnost bliskih ljudi, za koje nije potrebna određena profesionalnost. U redu je da se dodeljuju ugovori o radovima ili konsultantski ugovori, ali taj ugovor o radu mora tačno da zna na koji projekat se odnosi, mora se tačno znati koji su zadaci koje će ponuditi dotični profesionalac“, rekao je Metuši-Krasnići.

Prema njenim rečima, uslovi bi trebalo da budu veoma strogi ako se odluči da se angažuju stručnjaci.

“To treba da bude usluga koju ne posjeduje ili kvalitet, struka, nešto što javna ustanova nema i što treba da ugovara zbog kratkoročnih, a ne dugoročnih potreba. Ono što smo primijetili je da su u većini ovih ugovora opis posebnih uslova, kao što su dužnosti i odgovornosti ugovorne osobe ili konsultanta, vrlo uopštene, a ponekad čak i slični onima koji se nalaze i nalaze se u opisima odobrenih pozicija javnom nivou, državnih službenika”, dodala je ona.

Procenjena vrednost za dva konsultanta u CAV je 54.000 evra. Dok je u opštini Priština za 10 konsultanta 400.000 evra.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort