KOSOVONajnovije

Vlada odobrava inicijativu za članstvo Kosova u Savetu Evrope

Vlada Republike Kosovo je održala elektronski sastanak na kome je načelno odobrila Inicijativu za članstvo Republike Kosovo u međunarodnoj organizaciji „Savet Evrope – Council of Europe“.

Vijeće Evrope je najstarija međuvladina organizacija u Evropi čija je osnovna svrha da obezbijedi saradnju i jedinstvo među svojim članicama u oblasti ljudskih prava, demokratije i vladavine prava.

Ljudska prava i osnovne slobode su zagarantovane Ustavom Republike Kosovo, koji uključuje konvencije Saveta Evrope, uključujući Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i elementarne slobode i njene protokole.

Danas usvojenom odlukom Ministarstvo inostranih poslova i dijaspore obavezuje da sve procedure za članstvo sprovodi na osnovu zakonske regulative na snazi.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort