NajnovijePolitika

Apelacioni utvrdio čak 15 prekršaja od strane osnovnog sud u Prištini i oslobađanja odgovornosti optuženih za slučaj “Veterani”

Ogroman broj prekršaja koje je utvrdio Apelacioni za sudsko vijeće koje je oslobodilo optužene u predmetu poznatom kao “Veterani”. Prema istom, prvostepena instanca je pogriješila jer nije ustupila njihove dokaze Tužilaštvu kao dokaze.

Takođe, pogrešno se kaže da je spisak veterana sačinjen u skladu sa prethodnim zakonom, a ne po sadašnjem, greškom nije ispitano kao dokaz prijave 19.500 osoba koje navodno nisu ispunjavale kriterijume, već samo spisak sa imenima, a audio zapise pogrešno smatrali “razgovorima u okviru izražavanja slobodne misli
Kako to nije čest slučaj, Apelacioni sud je izneo brojne primedbe na rad Osnovnog suda u predmetu zvanom “Veterani”.

Prvostepena presuda je oslobodila sve optužene. Prema ocjeni sudskog vijeća, navodi o zloupotrebi boračkih spiskova nisu potkrijepljeni.

U ovom slučaju optuženi su članovi Komisije koji su sastavili sledeće spiskove:

Agim Čeku,

Nuredin Ljuštaku,

Sadik Haljitjaha,

Škumbin Demaljijaj,

Ćelj Gaši,

Šukri Buja,

Ahmet Daku,

Rustem Beriša,

Faik Fazliu,

Smajlj Jaljezari

Džavit Jašari.

Oni se suočavaju s optužbama za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja. Međutim, Apelaciono vijeće je u prvostepenoj odluci utvrdilo mnoge povrede.

Neki od optuženih uopšte nisu pristali da svjedoče tokom suđenja, ali su svjedočili Tužilaštvu u fazi istrage. Ovi dokazi nije prihvaćen kao dokaz. Ali, u Apelacionom se ovo ističe kao pogrešno.

“Obrazloženje da pravo na šutnju u kasnijoj fazi postupka, dajući težinu prethodnoj fazi kada su se dogovorili da se izjasne, predstavlja pogrešnu primjenu procesne odredbe koja optuženom garantuje šutnju. Shodno tome, to ga može dovesti u neravnopravan položaj u odnosu na činjenice, jer je u trenutku kada je pristao da da izjavu bio obaviješten i najbolje zna koje činjenice je naveo, koje se takve činjenice mogu tretirati u i glavnom pretresu”, navodi se u nalazu Apelacionog.

Jedno od najvažnijih pitanja gdje je Apelacioni utvrdio povredu jeste činjenica da je prvostepeno vijeće utvrdilo da su spiskovi boraca odobreni na osnovu prethodnog zakona o ovom pitanju, a ne važećeg zakona. Takva činjenica amnestirala je optuženog da navede imena koja zakonski ne ispunjavaju kriterijume. Ali za Apel tako nešto nije tačno.

“Razlozi koje je naveo sud da je odluke donosila Komisija, prema prethodnom zakonu, osim što su u suprotnosti sa bitnim činjenicama predmeta, rezultiraju i nesaglasnošću sa materijalnim dokazima, odnosno audio snimcima”, kazali su. odluku Apelacionog.

Bivši tužilac Eljez Bljakaj sastavio je spisak od 19.500 ljudi koji su, prema njegovim riječima, stekli status veterana bez ispunjavanja kriterijuma. Osnovni sud, prema Apelacionom, nije uopšte tretirao ove prijave, već je samo uzeo spisak imena kao dokaz u suđenju.

“Slijedi da je sud vodio spisak imena, ali ne i prijave koje predstavljaju neposredan dokaz u vezi sa dužnostima optuženih, kako bi se utvrdile činjenične okolnosti koje je važno utvrditi radi pravičnosti i kompletno činjenično stanje”, navodi se u Apelacionom.

Kao što nije uobičajeno, Apelacioni sud je nekoliko puta upotrebio izraz “Apelacioni sud ne može prihvatiti razloge Prvog suda”, a posebno kada su u pitanju audio snimci. Snimke sjednica komisije prvostepeno je okarakterisalo kao razgovore koji izražavaju samo slobodnu misao, a u žalbi se navodi da ti audio snimci nisu o slobodnoj misli, što se službenog rada tiče.

“Izjave optuženih u audio-snimcima su izraz slobodoumlja, jer su za službeni rad i odnose se na službenu dužnost koju su zaduženi da obavljaju rješenjem o imenovanju. Shodno tome, takvi razlozi su odvojeni od ocjene dokaza iz člana 361. gdje sud mora ocijeniti sve dokaze jedan po jedan i njihovu relevantnost“, navodi se u odluci Apelacionog.

U ponovljenom suđenju prva instanca mora ispraviti najmanje 15 grešaka napravljenih prvi put. Prvo što treba uraditi je, po žalbi, da se svi dokazi ispitaju jedan po jedan.

Šteta koja se traži od uključivanja boraca koji ne ispunjavaju kriterijume iznosi skoro 100 miliona eura.

Pokazati više

Leave a Reply

Your email address will not be published.

escort mersin - izmir escort