EkonomijaNajnovije

Svjetska banka daje Kosovu 50 miliona evra uz jedan ukor

Svjetska banka je u saopštenju za javnost saopštila da su ministar finansija u Vladi Kosova Hekuran Murati i potpredsjednik Svjetske banke za Evropu i Centralnu Aziju potpisali sporazum o finansiranju Operacije finansiranja razvojnih politika za javne finansije i povećana održivost.

Kako je objavila Svjetska banka, ovo finansiranje iznosi 50,6 miliona eura i podržava odabrane državne prioritete za period 2021-2025, uključujući reforme za podršku fiskalnoj transparentnosti, razvoj privatnog sektora i jačanje održivosti životne sredine u svjetlu krize uzrokovane COVID-19. 19.

“Kosovu je potreban brži i održiviji rast, koji otvara radna mjesta i koji je vođen većom produktivnošću, a reforme koje podržava ova operacija će podržati Kosovo u jačanju oporavka nakon COVID-19 i poboljšanju života njegovim ljudima”, rekla je Anna Bjerde, potpredsjednik Svjetske banke za Evropu i centralnu Aziju.

Svetska banka dalje navodi da je Kosovo u 2021. godini doživelo veliki ekonomski rast, ali kažu da će taj rast usporiti tokom ove godine.

„Kosovska ekonomija je doživjela snažan oporavak u 2021. godini, podržan povratkom domaće potražnje i rekordnim rastom izvoza, iako se očekuje usporavanje rasta ove godine. „U tom kontekstu, DPF mehanizam će podržati mjere koje imaju za cilj poboljšanje fiskalne transparentnosti i povećanje fiskalne održivosti na srednji rok, u skladu sa naporima Vlade da riješi značajne razvojne nedostatke i promoviše brže smanjenje siromaštva“, navodi se u obavijesti Svjetske banke.

Na kraju saopštenja, Svetska banka ističe svoju ozbiljnu primedbu da je dugoročna perspektiva Kosova ugrožena činjenicom da se proizvodnja energije oslanja na fosilna goriva i nepravilno upravljanje otpadom.

„Kosovo je doživljavalo sve češće i teže suše i poplave. Proizvodnja energije, koja u velikoj mjeri zavisi od fosilnih goriva, i nepravilno upravljanje otpadom, doprinose visokom zagađenju vazduha i degradaciji životne sredine i negativno utiču na zdravlje građana zemlje, ugrožavajući dugoročne izglede za ekonomski rast Kosova“, navodi se u saopštenju.

„Kosovo je doživljavalo sve češće i teže suše i poplave. Proizvodnja energije, koja u velikoj mjeri zavisi od fosilnih goriva, i nepravilno upravljanje otpadom, doprinose visokom zagađenju vazduha i degradaciji životne sredine i negativno utiču na zdravlje građana zemlje, ugrožavajući dugoročne izglede za ekonomski rast Kosova. Kako bi pomogao u naporima Kosova za zelenu tranziciju, DPF će takođe podržati reforme životne sredine u održivoj proizvodnji energije i upravljanju otpadom. FDP se finansira koncesionim zajmom Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) Grupacije Svjetske banke. Kredit je na rok dospijeća od 25 godina, sa grejs periodom od 5 godina. Projektom će koordinirati Ministarstvo finansija, rada i transfera“, ističe se dalje.

©Novinska agencija Kosova.info. Sva prava zadržana.

Pokazati više

Leave a Reply

Your email address will not be published.

escort mersin - izmir escort