KOSOVONajnovijeTop Vijesti

Peć: Očekuje se vraćanje na dužnost sutkinje koja je osudila na 8 mjeseci zatvora silovatelja 15 godišnje maloljetnice

Izvor: Kallxo

Sudija Odeljenja za maloletnike u Peći Fljorije Zatrići, koji je pre nekoliko meseci suspendovana je sa dužnosti zbog sporne presude za delo silovanja, može da se vrati na posao. Izvori KALLXO.com u okviru Sudskog saveta Kosova saopštavaju da je Zatrići postigao dogovor sa istražnim većem da se vrati na radno mesto i da joj se izrekne disciplinska mera degradiranja položaja i smanjenja plate. Kako bi potvrdili ovaj sporazum, medij KALLXO.com je pokušao kontaktirati istu, ali čim je čula pitanje, spustila je slušalicu.

Nakon toga medij je kontaktirao i njenog advokata Saljiha Mekaja, koji je priznao da je sporazum sastavljen ali još nije potvrđen od strane Sudskog savjeta Kosova.

„To je sporazum, ali ne mogu da dam sadržaj bez konsultacija, a taj sporazum još nije potvrđen od strane SSK-a, tako da je to nacrt sporazuma, ne znam kakav može biti epilog. Učestvovao sam u pregovorima, ali je postupak obustavljen tim sporazumom, ali on još nije konačan bez potvrde od strane Sudskog saveta Kosova“, rekao je advokat Mekaj u telefonskom razgovoru.

Upozorenja o povratku sutkinje Zatrići na posao dolaze u trenutku kada se pravosudni sistem suočava sa oštrim kritikama zbog izricanja lakih disciplinskih mjera. Konačno, ovo je pomenuto u izveštaju američkog Stejt departmenta, koji smatra da su mere koje je SSK uveo tokom 2021. godine nedovoljne.

“Sudski savjet je četvorici sudija izrekao nejavne pismene opomene ili smanjenje plaća, iako su te sankcije smatrane nedovoljnim za sprječavanje budućih nedoličnog ponašanja”, navodi se u izvještaju State Department-a. U međuvremenu, sami objavljeni podaci institucija pravosudnog sistema za ovu disciplinu sudija i tužilaca ukazuju na izuzetno blag pristup sistema prema zvaničnicima.

Broj odbijenih pritužbi koje su podnesene protiv sudija i tužilaca bez pokretanja istrage od strane Sudskog saveta izuzetno je visok u odnosu na slučajeve u kojima su istrage pokrenute. Prema podacima SSK-a, tokom 2021. godine primljena je 121 žalba protiv sudija, od kojih je preko 90% odbijeno u prvoj fazi, odnosno bez odlaska u istražna veća SSK-a. Dok iz ovih pritužbi u prekršaju proizišlo je samo 9 slučajeva gde je za njih izrečeno 7 javnih ili nejavnih opomena, kazna plate i degradacija položaja.

Slični rezultati su i u Tužilačkom savjetu od 95 pritužbi koje su podnesene protiv tužilaca, od kojih je 81 odbijena u prvoj fazi. Dok je samo u jednom slučaju uočen prekršaj i izrečena je nejavna opomena tužiocu.

Dakle, prema ovim podacima, od stupanja na snagu Zakona o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca, nemamo slučaj da je službeno lice otpušteno zbog težeg disciplinskog prekršaja. Izuzetak je slučaj bivšeg člana SSK-a Dritona Muharemija koji je podneo ostavku nakon degradacije.

Suspenzija Fljorija Zatrići.

Njenu suspenziju je potvrdio Vrhovni sud Kosova, koji je odbio žalbu sudije na odluku SSK-a. Zatrići je suspendovan nakon donošenja odluke kojom je optuženi za seksualno silovanje maloletnice osuđen na 8 meseci i 8 dana zatvora. Kaznu od 8 meseci i 8 dana zatvora izrekla je Zatrići, iako je po zakonu predviđena kazna za ove slučajeve procjenjuje od 5 do 20 godina zatvora.

Osim izrečene kazne, ovu odluku čini neuobičajenom i činjenica da sudija Zatrići nije našla nijednu otežavajuće okolnosti protiv optuženog, dok je u njegovu korist našla 10 olakšavajućih okolnosti, uključujući i okolnost da žrtva nije pretrpjela tokom silovanja povrede.

Kršenja odluke sudije o kojima je izvijestio medij Kallxo

Kako je zakazana sudska rasprava

U julu ove godine Početkom jula 2021. godine, sudija Fljorije Zatrići zakazala ročište za preispitivanje optuženih za silovanje 15-godišnje maloljetnice.

Ročište je iznenađujuće zakazano na zahtjev advokata optuženog, barem je tako opisano u julskoj presudi. Sud je, na zahtjev branioca optuženog, zakazao i održao ročište glavnog pretresa za 12.07.2021. saslušanje.“, kaže se u presudi.

Odluka jednog sudije, a ne tročlanog veća

Sumnje u ovom predmetu izaziva činjenica da je u predmetu odlučivao sudija pojedinac, Fljorije Zatrići, pojedinačno, a ne veće kako je predviđeno novim Zakonikom o maloletničkom pravosuđu.

Prema Zakonu o maloljetničkom pravosuđu, o slučajevima kada su osuđeni za krivična djela za koja je propisana kazna zatvora preko 10 godina mora odlučivati ​​vijeće od 3 profesionalne sudije, a ne jedan sudija.

Članom 48. ovog zakonika definisano je kada u krivičnim predmetima može odlučivati ​​sudija pojedinac, a kada o tome odlučuje pretresno vijeće.

Foto: Član 48. Zakona o maloljetničkom pravosuđu

Dakle, sudija Fljorije Zatrići je zaobišla Zakon o maloljetničkom pravosuđu i odlučila se o ovom pitanju kao jedini sudija suda. Čak i da je u ovom slučaju ponovo primijenjen samo Zakonik o krivičnom postupku, predmet bi moralo suditi sudsko vijeće jer silovanje spada u kategoriju teških krivičnih djela.

Odluka sudije pojedinačno u ovom slučaju je u suprotnosti sa Zakonikom o maloletničkom pravosuđu. Da bismo razumeli razloge zašto o tome nije odlučilo sudsko veće, obratili smo se Osnovnom sudu u Peći. Međutim, do objavljivanja ovog članka nismo dobili nikakav odgovor.

Kazna je u suprotnosti sa zakonom

Zakonske odredbe na koje je pozvana sudija Fljorije Zatrići kada je odlučio da optuženog za silovanje osudi na 8 mjeseci ne dozvoljavaju nižu kaznu. da mu se izrekne kazna zatvora od 3 godine.

Sudija je odluku zasnovala na novom Krivičnom zakoniku, odnosno članovima 70., 71. kada je kaznu smanjila na 8 mjeseci, iako je krivično djelo koje optuženi stavlja na teret zasnovano na Privremenom krivičnom zakoniku. Dakle, u ovom slučaju su na isti slučaj primijenjena dva različita krivična zakona. Ovu akciju je preduzela sudija Zatrići na osnovu novog Krivičnog zakona koji u odredbi ispod, odnosno članu 72. ne dozvoljava da se kazna u tim slučajevima izrekne za manje od 3 godine.

Foto: Član 72. Krivičnog zakonika

Dakle, suprotno Krivičnom zakoniku, sudija Fljorije Zatrić je izrekla kaznu od 8 mjeseci i 8 dana zatvora i na kraju se ispostavilo da je optuženi izdržao upravo toliko dana dok je bio u pritvoru. Međutim, nepolaganje žalbe na ovu odluku samo otežava situaciju kada se uzme u obzir da tužilac sa 20 godina iskustva u sistemu treba da zna da je takva kazna suprotna zakonu. Pre svega, pred sutkinjom je bila odluka Apelacionog suda koja je zbog neopravdanosti kazne od 2 godine zatvora upropastila slučaj.

Drugostepena instanca je utvrdila da je niska kazna od 2 godine koju je izrekao Sud u Peći nerazumna i iz ovih razloga je zatražila da isti sud ponovo odluči o slučaju silovanja 15-godišnje devojčice.

Skandalozni nalazi olakšavajućih i otežavajućih okolnosti

Zaključak da sudija nije našao otežavajuće okolnosti u krivičnom djelu silovanja je drugi aspekt koji se mora analizirati i istražiti.

Sudije imaju na raspolaganju vodič Vrhovnog suda Kosova za procenu otežavajućih i olakšavajućih okolnosti. Ovaj vodič pokazuje kako treba izvesti otežavajuće okolnosti u krivičnom predmetu, a koje olakšavajuće. Pouka Vrhovnog suda nije obavezna, ali je procjena ovih okolnosti zakonska obaveza svakog sudije prije nego što nakon utvrđivanja krivice optuženog odredi koliko ću godina zatvora izreći u konkretnom krivičnom predmetu.

Prema smjernicama Vrhovnog suda u ovakvom slučaju silovanja može se uzeti u obzir najmanje osam otežavajućih okolnosti, a to su: Visok stepen učešća počinioca, njegova uloga, visok stepen umišljaja, prisustvo zastrašivanja nasiljem, činjenica da je žrtva bila posebno ranjiva ili ranjiva, starost žrtve, obim prouzrokovane štete i psihološki efekat na žrtvu ili porodicu žrtve. Sve ove okolnosti su opisane u Vrhovnom vodiču, ali nijednu od njih sudija Zatrići nije ocenio kao otežavajuću u ovom slučaju.

Ocijenila je da su u tom slučaju postojale samo olakšavajuće okolnosti i kao takve je uzela: korektno ponašanje, izražavanje žaljenja, priznanje krivice, nepovređivanje žrtve tokom djela, jasnu prošlost optuženog, njegovu starost, nezrelost i činjenica da je prošlo dosta vremena od kada se desio slučaj i da je sada roditelj. Iako su ove olakšavajuće okolnosti navedene u odluci, sudija se nije umorio od obrazloženja i povezivanja ovih okolnosti sa konkretnim dokazima predmeta.

U međuvremenu, prema Vodiču za Vrhovni sud, neke od ovih olakšavajućih okolnosti koje su uzete u obzir uopšte se ne smatraju olakšavajućim okolnostima, tražio je da se uzmu u obzir samo olakšavajuće okolnosti. /Kosova.info.

Pokazati više

Leave a Reply

Your email address will not be published.

escort mersin - izmir escort