KOSOVONajnovijeTop Vijesti

Odbija se zahtev istražnog saveta za povratak na posao sudije Fljorije Zatrići

Sudski savet Kosova odbacio je sporazum koji je predložilo istražno veće za sutkinju Fljoriju Zatrići, a koji je trebalo joj omogući vraćanje na posao. Odluka da se odbije Zatrići dobrovoljni sporazum sa istražnim većem doneta je na 284. sastanku SSK.

„SSK je pregledao izveštaj o činjenicama i dokazima prikupljenim u disciplinskom predmetu br. AD/KJJK/10/2021/GJTHPE-AD/GJTHPE/.nr.15/21, u kom slučaju je Savet odbacio dobrovoljni sporazum za navodnog kršenja“, navodi se u obavještenju SSK-a. Sinoć smo pisali o mogućem povratku na posao sudije za maloletnike koji je silovanje 14-godišnjakinje i osudila na 8 meseci i 8 dana zatvora silovatelja. Izvori KALLXO.com u okviru Sudskog saveta Kosova saopštili su da je Zatrići postigla dogovor sa istražnim vijećem da se vrati na radno mjesto i da joj se izrekne disciplinska mjera degradiranja položaja i smanjenja plate.

Kako bi potvrdili ovaj dogovor, KALLXO.com je pokušao kontaktirati sudiju Zatrići, ali čim je čula pitanje, spustila je slušalicu. KALLXO.com je kontaktirao i njenog advokata Saljiha Mekaja, koji je priznao da je sporazum sastavljen, ali ga Sudsko vijeće još nije potvrdilo.

„To je sporazum, ali ne mogu da dam sadržaj bez konsultacija, a taj sporazum još nije potvrđen od strane SSK-a, tako da je to nacrt sporazuma, ne znam kakav može biti epilog. Učestvovao sam u pregovorima, ali je postupak obustavljen tim sporazumom, ali on još uvek nije konačan bez potvrde od strane Sudskog saveta Kosova”, rekao je advokat Mekaj. Kallxo.com je pokušao da potvrdi dogovor sa Sudskim savetom Kosova, ali su naveli da slučaj još nije odlučen.

„Sudski savet Kosova (SSK) još nije doneo odluku o predmetnom pitanju, dok se o tome ne odluči u Savetu, ne možemo davati informacije“, navodi se u odgovoru SSK-a.

Upozorenja o povratku sudije Zatrići na posao dolaze u trenutku kada se pravosudni sistem suočava sa oštrim kritikama zbog izricanja lakih disciplinskih mjera. Konačno, ovo je pomenuto u izveštaju američkog Stejt departmenta, koji smatra da su mere koje je SSK uveo tokom 2021. godine nedovoljne.

“Sudski savjet je izrekao nejavne pismene opomene ili smanjenje plaća četvorici sudija, iako su ove sankcije smatrane nedovoljnim za sprječavanje budućih nedoličnog ponašanja”, navodi se u izvještaju State Department-a. U međuvremenu, sami podaci koje su objavile institucije pravosudnog sistema o disciplini sudija i tužilaca pokazuju veoma blag pristup sistema prema svojim službenicima. Broj odbijenih pritužbi koje su podnesene protiv sudija i tužilaca bez pokretanja istrage od strane vijećnih vijeća izuzetno je visok u odnosu na slučajeve u kojima su istrage pokrenute.

Prema podacima SSK-a, tokom 2021. godine primljena je 121 žalba protiv sudija, od kojih je preko 90% odbijeno u prvoj fazi, odnosno bez odlaska u istražna veća SSK-a. Dok iz ovih pritužbi u prekršaju proizišlo je samo 9 slučajeva gde je za njih izrečeno 7 javnih ili nejavnih opomena, kazna plate i degradacija položaja.

Slični rezultati su i u Tužilačkom savjetu od 95 pritužbi koje su podnesene protiv tužilaca, od kojih je 81 odbijena u prvoj fazi. Dok je samo u jednom slučaju uočen prekršaj i izrečena nejavna opomena tužiocu.teški disciplinski prekršaj. Izuzetak je slučaj bivšeg člana SSK-a, Dritona Muharemija, koji je dao ostavku nakon degradacije.

Sutkinja Fljorije Zatrići suspendovana je od SSK nakon objavljivanja istrage KALLXO.com u vezi sa osudom za delo silovanja nad maloljetnicom.

Njenu suspenziju je potvrdio Vrhovni sud Kosova, koji je odbio žalbu sudije na odluku SSK-a. Zatrići je suspendovan nakon što je donjela rješenje kojim je optuženi za seksualno silovanje maloljetnice osuđen na 8 mjeseci i 8 dana zatvora. Kaznu od 8 meseci i 8 dana zatvora izrekla je Zatrići, iako je po zakonu predviđena kazna u takvim slučajevima od 5 do 20 godina zatvora.

Pored izrečene kazne, ovu odluku čini neuobičajenom činjenica da sudija Zatrići nije našla nijednu otežavajuću okolnost protiv optuženog, dok je u njegovu korist našla 10 olakšavajućih okolnosti, uključujući i okolnost da žrtva nije pretrpjela fizičke povrede tokom silovanja prenosi Kosova.info.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort