KOSOVONajnovije

Nijedan rukovodilac divizija u MVPD nema sigurnu poziciju

Nakon usvajanja nove uredbe za preraspoređivanje radnih mjesta kao rezultat gašenja Ministarstva za dijasporu, Ministarstvo vanjskih poslova kaže da može doći do udvostručavanja radnih mjesta prema pisanju Koha-e prenosi Kosova.info.

Rukovodioci divizija u Ministarstvu vanjskih poslova i dijaspore morat će se prijaviti ako žele da ih zadrže. Nakon usvajanja novog pravilnika za preraspodjelu pozicija kao rezultat ukidanja Ministarstva za dijasporu, u Ministarstvu vanjskih poslova kažu da može doći do udvostručavanja radnih mjesta. Proces je praćen sa nezadovoljstvom zbog navoda da se unapređuju nekvalifikovani funkcioneri, za šta je zatražena intervencija Agencije za borbu protiv korupcije.

Udvostručenje radnih mjesta u Ministarstvu vanjskih poslova i dijaspore došlo je zbog sistematizacije bivšeg Ministarstva za dijasporu. Ali proces koji ima novu regulativu za vodič, praćen je sa velikim nezadovoljstvom, o čemu svjedoče i dokumenti ovog odjela.

Ova promjena će se odraziti i na rukovodioce odjeljenja za koje je ministarstvo internim pozivom zatražilo da pošalju tri preferencije na sistematizaciju u jednom od njih. Ukupno je raspisan poziv za 51 poziciju.

“Ovaj zahtjev za iskazivanje interesa nije obavezan, već je element koji će razmotriti komisija za strukturiranje i moći će mu poslužiti u slanju prijedloga Odjeljenju za upravljanje javnim funkcionerima u Ministarstvu unutrašnjih poslova (DMZP/ MUP), u skladu sa posebnim kriterijumima koji se odnose na obrazovanje, iskustvo i posebne formalne kvalifikacije odobrene od DMZP/MUP“, navodi se u zahtevu za iskazivanje interesovanja.

Iz Ministarstva vanjskih poslova saopćeno je da je Komisija za restrukturiranje već formirana i da će u zadatim rokovima dati odgovarajuće prijedloge za svaku promijenjenu ili brisanu poziciju.

„MVPD je sada u prelaznoj fazi implementacije ove uredbe koja će se završiti procesom restrukturiranja i sistematizacije poslova koje će raditi nezavisna i stručna komisija, koju osniva i vodi Uprava javnih funkcionera ( MUP). Komisija će ovaj proces završiti u zakonskim rokovima, što se novom uredbom smatra u potpunosti implementiranom. Do okončanja procesa restrukturiranja i sistematizacije, svi službenici MVP-a nastavljaju da obavljaju svoje dužnosti i odgovornosti prema imenovanjima koja imaju“, piše u odgovoru upućenom „Koha-i“.

Dok su službenici dobili priliku da se prijave za trenutnu poziciju, postalo im je jasno da su mjesta udvostručena.

MVPD udvostručenje pozicija opravdao obavezama koje proističu iz zakona.

“Dupliranje pozicija uvedeno je spajanjem dva ministarstva, jer postoje rukovodeća mjesta u različitim odjeljenjima/divizijama koji su imali direktore/rukovodioce sa imenovanjem, kako u bivšem MVP-u, tako iu bivšem MD-u. (Primjer pozicije šefa financija, odnosno IT i logistike itd.) Dakle, nakon stupanja na snagu nove uredbe, budući da je to zakonska obaveza, svi rukovodioci odjeljenja i odjeljenja se pismeno obavještavaju ako im prestaje radno mjesto ili promijenio”, navodi se u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova. Komisija za restrukturiranje je dužna da preporuči sve funkcionere prema imenovanjima na kojima se nalaze i kriterijumima za nova radna mjesta na koja se mogu i trebaju postaviti. Odluku za svakog preporučenog službenika donosi Jedinica za upravljanje javnim funkcionerima u MUP-u i javnoj administraciji”.

Novi propis ukida funkciju generalnog direktora, iako je to predviđeno zakonom o službi u inostranstvu. Kako se navodi u odgovoru, novi zakon o državnoj upravi nije predvideo ovakav nivo organizacije u ministarstvima.

“Stupanjem na snagu novog Zakona o državnoj upravi stavljen je van snage prethodni zakon i svaka druga odredba koja je suprotna ovom zakonu. (Dakle bilo koja druga struktura koja je definisana drugim zakonima, kao u slučaju zakona o službi u inostranstvu koji je definisao generalni direktorat).
Novi Zakon o državnoj upravi definisao je samo ove nivoe unutrašnje organizacije ministarstava:

1.1. generalni sekretar;

1.2. odeljenja, i

1.3. divizije.

Dakle, ovim zakonom nije definisana mogućnost stvaranja drugih struktura, kao što je to slučaj sa ‘Generalnom upravom’”, kažu u Ministarstvu vanjskih poslova.

Ministarka Donika Gërvalla Schwarz je donela odluke o imenovanju, čak i pre usvajanja nove uredbe. Za internog revizora angažovala je Hamdi Berbatovcija, dok je za direktora Diplomatske akademije i vd sekretara imenovan Behar Isma. Odluci se usprotivilo Udruženje sindikata.

“Angažman internog revizora – Hamdi Bërbatovci, pored onoga što je urađeno, pre nego što je regulisan pravni osnov za spajanje, predstavlja sukob interesa kada je član njegove porodice u jedinici za reviziju, koja u ovom slučaju, prema profesionalnoj etici, nije nepristrasna. sa radom i opredjeljenjima u oblasti revizije, piše u reagovanju Udruženja, sa kojim su upoznati i premijerka i Skupštinski Odbor za vanjske poslove.

Kršenja su utvrđena i u slučaju Isme.

„U ovom slučaju, ostali kriterijumi potrebni za tako visoku poziciju, kao što su diplomatski čin, iskustvo u diplomatiji, koje ne ispunjava g. Isma. Čak i on dolazi sa veoma niske pozicije i ne može se smatrati ekvivalentnim, povećanje sa koeficijenta 9 na 16, kao i drugi slučajevi unapređenja i spajanja bez pravnog osnova koji su se dešavali u prošlosti”, napisao je on.

Ovi navodi su takođe izneti u Agenciji za borbu protiv korupcije, gde je udruženje zatražilo preispitivanje zakonitosti imenovanja ministrice Gërvalle-Schwarz. /Kosova.info

Pokazati više
escort mersin - izmir escort