KOSOVONajnovije

Policijski skandal: Neprovjereni službenik OAK-a radio na policijskoj bazi podataka

Skandal u policiji identifikovan je pre oko 3 meseca od strane Policijskog inspektorata Kosova tokom inspekcije za upravljanje istragom i otkrivanjem zločina. Službenik je raspoređen da radi u bazi podataka ili informacionom sistemu Kosovske policije, ali nije imao bezbednosnu dozvolu za relevantni nivo.

To je zato što nije ispunio kriterijume iz verifikacije koju je sprovela obaveštajna agencija Kosova. PIK je preporučio Kosovskoj policiji da u takvim slučajevima kada službenici koji ne prođu verifikaciju od strane OAK-a, preduzmu neophodne korake da klasifikuju informacije i verifikuju bezbednost kako ne bi narušili integritet informacija.

Izveštaj PIK-a sa detaljima inspekcije je od 26. januara ove godine.

Po ovom pitanju, Policija Kosova je dala komentare Policijskom inspektoratu Kosova, koji je rekao da su oprezni i da postupaju u skladu sa pravilima. Kosovska policija je takođe rekla da je gore navedeni slučaj identifikovan u Peći i da će preporuka PIK-a biti adresirana.

KALLXO.com je poslao pitanja Policiji Kosova koje su radnje preduzele u ovom slučaju i čeka odgovor Informacioni sistem Policije Kosova vodi sve evidencije krivičnih predmeta koji su registrovani u ovim bazama podataka. Čak i isti sistem daje detalje o krivičnim djelima, kao i prekršajima, ali i lične podatke o osumnjičenima.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort