KOSOVONajnovije

Dosije – Kako je oduzeti novac pohranjen u kasi odgovornog službenog lica, a ne u prostoriji za evidenciju u policiji!

Novac koji je zaplenjen iz predmeta i predat na čuvanje u prostoriju za evidenciju Policijske stanice Uroševac, nije pronađen tamo, već u kasi odgovornog službenika ove prostorije. Mesto gde se nalazi kasa odgovornog službenika evidencije je sprat više i prema izveštaju Policijskog inspektorata Kosova se deli sa ostalim policijskim službenicima.

Držanje zaplenjenog novca van prostorije za dokaze, kao i na mestima gde pristup drugom policijskom osoblju nije ograničen, ocenjeno je kao neadekvatan tretman sa dokazima iu suprotnosti sa Procedurama Standarda rada Kosovske policije. Ovim postupkom odgovornog službenika evidencije, PIK je zaključio da je istim narušen i ugrozio nivo sigurnosti dokaza u ovom slučaju, tačnije oduzetog novca. Izveštaj PIK-a ne daje detalje o iznosu zaplenjenog novca koji nije držan u prostoriji za evidenciju kako je predviđeno propisima.

Po ovom pitanju, Inspektorat je preporučio nadležnim službenicima prostorija za evidenciju u Policijskoj stanici u Uroševcu da svi oduzeti dokazi i predmeti budu pohranjeni u prostoriji za evidenciju, kao i novčanice i dragocjenosti u metalnim sanducima na području čuvanje predmeta i dokaza.

U odgovoru Policije Kosova na ovu preporuku se kaže da je više rukovodstvo u Uroševcu preduzelo sve neophodne mere za sprovođenje ove preporuke i da su odgovorna lica počela da sprovode ovu preporuku. Kako bi se spriječio gubitak, oštećenje, uništenje, propadanje ili čak kontaminacija, dokazi koji se pružaju u različitim slučajevima moraju se tretirati s posebnom pažnjom. PIK je utvrdio da u nekim od prostorija za evidenciju u različitim policijskim stanicama nisu ispunjeni kriterijumi postavljeni u SOP (Procedure operativnih standarda).

Iz inspekcije PIK-a i iz uzetih uzoraka proizilazi da u Gnjilanu, u nekim slučajevima, pet svedočenja nije pohranjeno odvojeno u zavisnosti od njihove specifičnosti.Ista situacija je naišla na nekoliko slučajeva u policijskoj stanici za prištinski region, dva slučaja u Severnoj Mitrovici i Leposaviću.

PIK se susreće i sa slučajevima da su vozila koja se smatraju opasnim pohranjena u prostorijama za dokaze, čime su ugroženi i drugi dokazi koji su prikupljeni u raznim slučajevima. Na osnovu SOP-a opasni predmeti i dokazi u koje ulazi eksploziv, radioaktivni materijali, zapaljive naprave, otrovne materije ili bilo koje druge hemijske supstance ne smeju se čuvati u prostoriji za dokaze.

Odgovorni službenik evidencije treba odmah da zatraži njihovo prebacivanje na lokacije koje su za njih određene. PIK je tokom inspekcije utvrdio da se u policijskoj stanici „Sever“ u Prištini nalazi server ove stanice.

“Server je funkcionalan i policijsko osoblje je svjesno da prisustvo uređaja ove vrste predstavlja rizik za dokaze koji se nalaze u ovom prostoru”, navodi se u izvještaju PIK-a koji nosi datum objavljivanja u januaru.

U prostoriji za dokaze, kako bi se izbjegle smetnje, izmjene, ugrožavanje ili gubitak tokom skladištenja dokaza, treba koristiti i traku za pakovanje. U 43 slučaja, PIK je utvrdio da dokazi nisu zapečaćeni trakom. Takođe u prostorijama za dokaze 10 policijskih stanica koje su pregledane, uočeno je da 26 dokaza koji su pregledani u dokaznim prostorijama nisu bili upakovani u adekvatnu ambalažu.

U vezi sa preporukama u vezi sa oduzimanjem dokaza i kontrolama protiv njih, Policija Kosova je saopštila da će pojačati vanredne kontrole kako bi se ova preporuka sprovela u prvom periodu ove godine.Takođe, Policija Kosova je obećala da će biti inspekcija. vanredni nalazi u vezi sa nalazima PIK-a i preporukama istog.

Policijske jedinice koje se bave postupkom sa dokazima definisane su organizacionom strukturom policije, a evidencije na lokalnom nivou funkcionišu u okviru područnih uprava i policijskih stanica. U vezi sa ovim pitanjem, PIK je rekao da je u 13 prostorija policijskih stanica pregledano 130 dokaza u vezi sa uzorkovanim slučajevima.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort