KOSOVONajnovije

Obraćanje premijera povodom Međunarodnog dana autizma

Priština, 2. april 2022

Kancelarija za dobro upravljanje pri Kabinetu republičkog premijera, u saradnji sa organizacijom „Autizam“, organizovala je danas zajedničku konferenciju povodom Međunarodnog dana autizma, kojoj je prisustvovao i premijer Aljbin Kurti sa ministricom obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, Arbërie Nagavci i ministrom zdravlja, Rifat Ljatifijem.

“Naši ljudi o kojima govorimo su grupa čiji je tretman osnovni pokazatelj kvaliteta i stepena demokratije”, rekao je premijer Kurti.

Dodavši da autistična djeca nemaju deficit u želji za društvenim odnosima, već im je potrebna trezvenija, mršavija, redovnija druženja, rekao je da „ako društvo nema sredstava da ispuni ovo očekivanje, onda je nedostatak bez sumnje sa društvom i njegovim institucijama”.

Premijer Kurti je rekao da je trebalo da se poveća pažnja prema našim školama i učionicama, potrebna nam je inkluzija uz aktivno učešće učenika i nastavnika, roditelja i zaposlenih. U tu svrhu, on je napomenuo da je tokom ove godine dodato 100 asistenata za stručnu podršku djeci i da će svake godine, do kraja mandata, biti dodato još 100. U međuvremenu, Vlada je opredijeljena za podršku specijalizovanim organizacijama za identifikaciju i podršku studentima sa izuzetnom inteligencijom, talentima i talentima, za šta je izdvojeno 200.000 eura. Premijer je ovom prilikom rekao da je veoma važno uključiti i podržati ovu djecu, posebno ako su autistična.

Na kraju svog izlaganja, premijer Kurti je rekao da smo kao Vlada posvećeni poštovanju ljudskih prava i sloboda, svih građana Republike, bez obzira na pol i godine, bez obzira na pripadnost i sposobnosti.

Ministrica Nagavci je rekla da Međunarodni dan autizma “ima za cilj pružanje mogućnosti za dalje podizanje svijesti djece sa autizmom i pitanjima vezanim za njihovo obrazovanje, kao glavnog stuba njihovog učešća u društvu i oblikovanja budućnosti razvoja” za sve.

Dok je ministar Ljatifi, izražavajući opredijeljenost da podrži ovu kategoriju društva, rekao da, „danas na Svjetski dan autizma, potvrđujemo našu opredijeljenost da ova kategorija ima pravo da uživa najviše moguće zdravstvene i obrazovne standarde bez diskriminacije, pružanja i garantovanja usluge, uključujući ranu identifikaciju”.

Svrha današnje konferencije bila je diskusija o potrebama, prioritetima i pravima osoba sa autizmom, prikupljanju podataka, razvoju statistike, postavljanju prioriteta u planu rada, kao i jačanju koordinacije i saradnje institucija sa civilnim društvom. Na ovoj konferenciji su bili prisutni direktor Kancelarije za dobro upravljanje Habit Hajredini, aktivista za prava osoba sa autizmom, Špresa Džaklji, direktorica udruženja „Autizam“, Cena Krasnići, direktorica ANAK-a, Jeta Deva, direktorica organizacije „Autizam govori“, Violjeta Hiseni, predsjedavajući Foruma osoba sa invaliditetom, Bujar Kadriu i roditelji, stručni i zdravstveni radnici.

Cijeli govor premijera Republike Kosovo, Albina Kurtija:

Poštovani direktore Kancelarije za dobro upravljanje, Habit Hajredini,
Uvažena ministrice obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija, gđo. Arbërie Nagavci,
Poštovani ministre zdravlja, g. Rifat Ljatifi,
Poštovana gospođo Špreso Džaklji, aktivista za prava osoba sa autizmom,
Uvaženi direktor Udruženja „Autizam“ g. Cen Krasnići,
Poštovana direktorice organizacije ANAK, gđa. Jeta Deva,
Uvažena direktorica organizacije „Autizam govori“, gđa. Violjeta Hiseni,
Poštovani predsedavajući Foruma osoba sa invaliditetom, g. Bujar Kadriu,
Poštovani roditelji, stručni i zdravstveni radnici,
Poštovani gosti,

Dobro je što se danas sastajemo na ovoj konferenciji koja se organizuje povodom 2. aprila, Međunarodnog dana autizma. Veoma je vrijedno što ovakvi sastanci postanu što češći, kako bismo povećali međusobnu saradnju.

Jer u ovom slučaju se ne radi samo o zdravlju, već i o zakonu. Moramo zajedno znati, što više mehanizama i mogućnosti koje postoje u najrazvijenijim iskustvima. Da ih prilagodimo našim kapacitetima i društveno-ekonomskoj situaciji.

Dakle, mi se bavimo pravičnim pitanjem, što je garantovano Ustavom i našim zakonima. Ali svjesni smo da oslanjanje na zakone i Ustav mora proširiti naše kapacitete za djelovanje.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort