KOSOVONajnovije

Nakon izbora zamjenika gradonačelnika za Zajednice, ministarstvo isti proglasilo nezakonitim…

Nažalost trend političkih podjela pozicija od predstavnika lokalnih samouprava zanemarujući Ustavom zagaratovana prava i pozivajući se na administrativna uputstva su česta pojava. Ovim se zanemaruje najviši pravni akt i igra gluvih telefona na račun zajednica. Nažalost pojava nije prisutna samo u opštini Kosovo Polje, nego i ostalim opštinama gdje broj nevećinskih zajednica zadovoljava ustavne odredbe.

I tu nije kraj kršenja prava zajednica, još jedna činjenica je nepoštovanje prava na upotrebu jezika u skladu sa Ustavom Kosova odnosno albanskog i srpskog, u sredninama nastanjenim većinski Albancima ili Srbima. A da ne govorimo o ostalim zajednicama kao što su Bošnjaci i Romi i ostale zajednice.

Ministarstvo administracije lokalne samouprave je izašlo u zaštitu gore pomenutih principa i proglasilo odluku opštinske Skupštine Kosovo Polja o imenovanju zamenika gradonačelnika iz reda zajednica.

Prema Ministarstvu, ovaj položaj pripada zajednici Aškalija, a ne Egipćanskoj, kao što je to uradila opštinska Skupština Kosova Polja. Ista se do sada ogulušivala na zahtev MALS da se izbor sprovede u skladu sa zakonskim zahtevima.

Opština Kosovo Polje ignorisala odluku Ministarstva administracije lokalne samouprave (MALS) o imenovanju zamenika gradonačelnika iz reda zajednica.

Opštinska Skupština je krajem januara na ovu funkciju imenovala Suhata Ademija, koji pripada egipćanskoj zajednici. Ali, MALS je ovu odluku ocenilo kao nezakonitu jer, prema ovoj instituciji, ova pozicija pripada zajednici koja ima najviše stanovnika u opštini, posle Albanske zajednice. Odnosno zajednica Aškalija je druga po veličini.

Opštinski odbornik sa „Različite liste“ Aškalija Artan Aslani rekao je da više od 13 odsto stanovništva u opštini Kosovo Polje čine zajednice, dok je preko 10 odsto Aškalije.

„Kosovo Polje ima sastav od preko 13 odsto zajednica Roma, Aškalija, Egipćana, gde prema popisu iz 2011. godine, zajednica Aškalija u opštini Kosovo Polje čini preko 10 odsto ili 3.280 Aškalija. Egipćana ima 280 i Roma 400. U stvarnosti, odluka je doneta protivzakonito od strane opštinske Skupštine Kosovo Polje“, rekao je Asllani.

„Pokrenuo sam to pitanje na lokalnom nivou u opštinskoj Skupštini.“

Prema njegovim rečima, Administrativnim uputstvom iz 2014. i Administrativnim uputstvom iz 2020. godine predviđeno je da zajednica, koja je većina u opštini, sleduje pozicija zamenika gradonačelnika za zajednice.

“Dakle, nema glasačke baze, nema osnova koja stranka izađe sa više glasova. Čak i da u opštini Kosovo Polje nijedan odbornik nije pripadao zajednici Aškalija, oni bi bili predstavljeni od strane drugih zajednica, ipak bi zamenika gradonačelnika za zajednice morala da imenuje zajednica Aškalija, prema zakonu, prema na uputstvo administrativno“, rekao je odbornik „Različite liste“.

“Ministarstvo administracije lokalne samouprave je zaključilo da ova odluka nije legitimna, da je u suprotnosti sa administrativnim uputstvom”, rekao je Aslani.

On optužuje zamjenik gradonačelnika Suhat Ademi počinio krivično djelo kada je Ministarstvu dostavio izjavu da pripada zajednici Aškalija.

Sam Suhat Ademi je priznao da je dao takvu izjavu, ali je rekao da su Aškalije i Egipćani isto.

Rekao je da se ne sjeća koje je nacionalnosti napisao kada se registrovao. Međutim, Ademi kaže da mjesto potpredsjednika za zajednice pripada njemu.

“Po zakonu to pripada meni i ja sam u Skupštini opštine izglasan većinom, a 2/3 manjine. Dakle, po zakonu pripada meni. Zakon je u suprotnosti sa administrativnim uputstvom. Da, zakon je zakon. Zakon je iznad svega“, rekao je Suhat Ademi.

„Da, istina je da sam dao izjavu, ali mi kao zajednica, kao Egipćani i Aškalije smo ista zajednica. Mi smo se takmičili kao inicijativa za Kosovo Polje zajednički Aškalijama, bili smo sa listom, mi smo takođe zajednica, politički smo podeljeni, ne znam zašto i kako. Ali mi smo narod i ja pripadam tom narodu.”

On je odluku MALS-a nazvao političkim mešanjem, koje smatra nezakonitim njegovo imenovanje za zamenika gradonačelnika iz redova zajednica.

U međuvremenu, portparol opštine Kosovo Polje, Alji Topali, rekao je da ne zna stav Suhat Ademija.

“Ne znam ni za njegov stav, a ne znam ni da je stiglo bilo kakvo pismo iz resornih ministarstava. Nemam informacija“, kratko je rekao.

Dana 22. februara ove godine, pismo MALS je dostavljeno gradonačelniku Burim Beriši i predsedavajućem opštinske Skupštine Alji Ismailjiju. U njemu se navodi da mjesto zamjenika gradonačelnika iz redova zajednica pripada zajednici Aškalija, a ne Egipćanskoj.

“Ministarstvo lokalne samouprave nakon razmatranja sadržaja opštinskog akta (odluke o imenovanju Suhata Ademija na funkciju zamenika gradonačelnika za zajednice), smatra da je opštinski akt u suprotnosti sa odredbama važećeg zakona”, navodi se u pismu od MALS.

„Odluka o imenovanju Suhat Ademija na poziciji zamenika gradonačelnika za zajednice nije u skladu sa članom 8. tačka 3. Administrativnog uputstva (MALS) 02/2020 o procedurama za imenovanje zamenika gradonačelnika u opštinama, koji predviđa da:

‘Zamenik gradonačelnika za zajednice se imenuje iz redova nevećinske zajednice, koja po broju čini najveću nevećinsku zajednicu u opštinama”.

U ovom pismu se navodi da je Suhat Ademi dio izborne liste Egipćanske liberalne partije (PLE).

“MALS traži od Skupštine opštine Kosovo Polje da u skladu sa administrativnim putem, zamenik gradonačelnika bude imenovan iz redova nevećinske zajednice, koja po broju čini najveću nevećinsku zajednicu u opština, u ovom slučaju od strane zajednice aškalija. Na osnovu navedenog, Ministarstvo administracije lokalne samouprave traži od gradonačelnika da preduzme konkretne radnje na usklađivanju opštinskog akta sa zakonskim odredbama na snazi ​​u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za ponovno razmatranje akta“, to je naglašeno u ovom pismu.

Ali, do sada je Opština Kosovo Polje ignorisala ovaj zahtev MALS-a. A, u ovom ministarstvu dva dana ne vraćaju odgovor u vezi sa ovim slučajem.

Odluka o imenovanju zamenika gradonačelnika iz redova zajednica doneta je 31. januara i dostavljena je na preispitivanje zakonitosti 8. februara, dok je 18. i 22. februara dostavljen dopis Opštini Kosovo Polje ukazujući na nezakonitost odluke. /Kosova.info.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort