NajnovijeReakcije

Evo zašto Tužilački Savjet tvrdi da je neutemeljen i tendenciozan izvještaj NVO tokom izbora glavnog državnog tužioca

Tužilački savet Kosova (TSK) je rekao da je proces izbora novog glavnog državnog tužioca, od početka do ove faze intervjua, bio objektivan, nediskriminatoran, transparentan, sveobuhvatan i u potpunosti zasnovan na meritokratiji. Ovo je odgovor na izvještaj NVO Kosovski pravni institut (KLI), NVO Grupe za pravne i političke studije (GLPS) i NVO Pokreta FOL, koji su preporučili da se poništi proces izbora glavnog državnog tužioca i raspiše novi poziv.

Prema TSK-u, tendencije i jezik koji koristi deo civilnog društva, „nisu ništa drugo nego tendenciozni, neutemeljeni i bez ikakve pravne podrške, sa pozadinom i u službi onih koji nameravaju da se mešaju u nezavisnost ove institucije zagarantovane Ustavom i važećim zakonima”.

„TSK takođe traži od političkih predstavnika različitih institucija da poštuju nezavisnost tužilačke vlasti i da se uzdrže od bilo kakvih političkih izjava, koje bi se smatrale mešanjem u ovaj proces izbora glavnog državnog tužioca“, kaže se između ostalog. stvari.ova reakcija TSK-a. Ceo izveštaj grupe NVO KLI, GLPS i FOL možete pročitati na ovom LINKU.

Takođe smo izvještavali u kontinuitetu izvještavao o konkursu za glavnog državnog tužioca koji možete pročitati na ovom na našem servisu.

Ovo je kompletna reakcija Tužilačkog savjeta Kosova:

Tužilački savet Kosova (TSK) reaguje na izveštaj pojedinih nevladinih organizacija, u vezi sa procesom izbora novog glavnog državnog tužioca, pod nazivom „Integritet procesa izbora glavnog državnog tužioca“, objavljen juče u lokalnim medijima TSK smatra da je proces izbora novog glavnog državnog tužioca, od početka do ove faze intervjua, bio objektivan, nediskriminatoran, transparentan, sveobuhvatan i u potpunosti zasnovan na meritokratiji.

Objavljivanje koncept papira, intervjuisanje kandidata u prisustvu predstavnika nevladinih organizacija i međunarodnih partnera, snimanje i emitovanje svih intervjua kandidata putem javnog medija, Radio Televizije Kosova (RTK), što je omogućilo svakom građaninu da prati ovaj događaj. u pravosudnom sistemu, nesumnjivo, najbolji dokaz da je ovaj proces, kako se navodi u izvještaju ovog dijela civilnog društva, veoma pozitivna i dosad nezabilježena praksa u bilo kojoj relevantnoj instituciji, u kom slučaju su javnost, nevladine organizacije i mogućnost medija da uživo iu realnom vremenu prate događaj za izbor kandidata za najvišu funkciju u tužilačkom sistemu.

Dakle, tendencije i jezik koji koristi dio civilnog društva, nije ništa drugo nego tendenciozan, neutemeljen i bez ikakve pravne potpore, sa pozadinom i u službi onih koji namjeravaju da se miješaju u nezavisnost ove institucije zagarantovanu Ustavom i važećom zakoni.

Sam po sebi paradoks i krajnje neshvatljiv je činjenica da isti izvještaj ove koalicije dijela nevladinih organizacija kao krivca za nezavisan, pravičan i nepristrasan proces predstavlja Vodič, koji se odnosi na primjenu čl. 13. i 14. Uredbe o imenovanju glavnog državnog tužioca i glavnih tužilaca u tužilaštvima Republike Kosovo i obrascima idejnih dokumenata kandidata za glavnog državnog tužioca.

Dakle, ovo je izvan bilo kakvog pokušaja diskreditacije i ocrnjivanja ovog procesa po svaku cijenu od strane nekih krugova, koji ne žele dobro ne samo tužilačkom sistemu, već cijelom pravosudnom sistemu, kada se zna da su svi koraci, od početak do ove faze intervjua, obavljeni su u potpunosti sa našim međunarodnim partnerima, koji su uvijek podržavali tužilački sistem.

Konačno, TSK takođe traži od političkih predstavnika različitih institucija da poštuju nezavisnost tužilačke vlasti i da se uzdrže od bilo kakvih političkih izjava, što bi se smatralo mešanjem u ovaj proces izbora glavnog državnog tužioca. /Kosova.info.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort