NajnovijeStavovi

NVO D plus preporučuje automatsko ukidanje putovanja za zastupnike, na osnovu prijave prebivališta

Nevladina organizacija “Demokratija plus” objavila je izveštaj o putnim troškovima kosovskih poslanika, gde je, između ostalog, preporučila da Skupština Kosova izvrši automatsko ukidanje putovanja za poslanike na osnovu prijave prebivališta. Kako navodi D+, ovaj kratki rad analizira trenutni pravni osnov za ovu vrstu naknade, daje poređenje sa praksom Evropskog parlamenta i daje preporuke Skupštini Kosova kako da reguliše ovo pitanje.

D+ preporučuje: Skupštini Kosova da ukine automatsku putnu naknadu za poslanike na osnovu prijave prebivališta, da Skupštinu podrži regulisanje putnih naknada za poslanike u Zakonu o porezu na dohodak (ZPD), uz utvrđivanje vrednosti ( iznos naknade) prepušteno je nahođenju Skupštine.

Ova naknada ne treba da bude deo ukupne plate poslanika, a ista treba da se oporezuje u skladu sa odredbama ZPD-a;

Skupština treba da što detaljnije uredi novu regulativu naknade putnih troškova poslanika, precizirajući kriterijume naknade, oblik naknade i izveštavanja, kako bi se izbegla moguća pogrešna tumačenja. Link

Pokazati više
escort mersin - izmir escort