KOSOVONajnovije

Komisija utvrđuje visinu naknade za članove Skupštine

Skupštinski odbor za budžet, rad i transfere usvojio je predlog predsednice poslaničke grupe Pokreta Samoopredjeljenja Mimoze Kusari Ljilja za određivanje visine naknade zastupnika za rukovodeću funkciju i naknade troškova.

Predlaže se izmjena odluke od 10.10.2011.

Za dnevne troškove poslanika izdvaja se 5 eura dnevno za učešće na plenarnim sjednicama i sjednicama odbora;

Naknadu putnih troškova za učešće u radu plenarne sjednice i komisije, utvrđuju na sljedeći način: do 30 km 5 eura, do 60 km 10 eura i preko 60 km 15 eura.

Maksimalni troškovi koje poslanik može da podmiri u roku od mesec dana su 150 evra.

Poslanici moraju da prijave svoje primarno i sekundarno prebivalište, ako postoji, u Upravi Skupštine, dok listu putujućih poslanika šalju predsedavajući poslaničkih grupa u administraciji Skupštine.

Predsjednik Komisije Armend Muja rekao je da je prijedlog PG Pokreta Samoopredjeljenja razuman, te da ima gornju granicu troškova do 150 eura.

Sjednici nisu bili prisutni zastupnici PDK-a Mrgim Ljuštaku i onaj AAK-a Palj Ljekaj. Dok je Ljekaj predložio uklanjanje svih putnih troškova za zastupnike. Očekuje se slanje prijedloga predsjedniku Skupštine Gljauk Konjufci.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort