KOSOVONajnovije

Kosovo i dalje bez strategije zdravstvenog sektora, iz ministarstva najavljuju da su osnovali radne grupe

Kosovo trenutno nema strategiju za zdravstveni sektor, jer joj je istekao prošle godine. Ali, u Ministarstvu zdravlja kažu da su već formirali radne grupe za izradu nove Sektorske zdravstvene strategije i Akcionog plana. Iako smatraju neuspehom izostavljanje ove strategije, njeno što skorije kreiranje traže lekari, Udruženje za prava pacijenata i skupštinski Odbor za zdravstvo.

Oni su u pisanom odgovoru za kosovski online medij na albanskom jeziku KosovaPres-u iz kancelarije za informisanje Ministarstva zdravlja rekli da kao resor u operativnom planu imaju specifične strategije i akcione planove koji su aktivni.

„Strategija sektora zdravstva 2018-2021 služila je kao glavni dokument do kraja prošle godine. Sada kada je ovaj dokument potrošen, formirana je radna grupa i određene podgrupe za izradu nove sektorske strategije i akcionog plana, koji će biti dugoročniji dokument. U operativnom planu, MZ ima godišnji plan rada za 2022. koji uključuje zakonodavnu agendu i strateške dokumente koji će biti usvojeni ove godine. Inače, pored Sektorske strategije, u sektoru zdravstva postoje posebne strategije i akcioni planovi koji su aktivni i na kojima se zasniva rad MZ, uključujući Strategiju protiv COVID-19, Plan imunizacije protiv COVID-19, Imunizaciju Strategija protiv sezonskog gripa, Strategija za borbu protiv HIV/AIDS-a, Strateški plan za antimikrobnu rezistenciju i drugi strateški dokumenti”, navodi se u pismu Ministarstva zdravlja.

Dok, za nedostatak strategije zdravstvenog sektora, Lekarska komora Kosova krivi tri ministra koji su poslednjih godina vodili ovo odeljenje.

Predsjednik OMK-a Pljeurat Sejdiu kaže da su stručnjaci, uprkos pandemiji, imali prostora da rade na izradi nove sektorske strategije, za koju ocjenjuje da bez nje nije moguće planirati.

Sejdiu takođe potvrđuje za za ovaj medij da su radne grupe već formirane i da čekaju da uskoro počnu da rade u ovom pravcu.

“Posljednja tri ministra su zakazala, možemo to prepustiti pandemiji, možemo je ostaviti i ne moramo, ali nismo svi bili uključeni u pandemiju, život nije stao, ima prostora da se radi na ovoj strategiji. . A bez ove sektorske strategije šta planirate. Bez Strategije opstaje, ali reći da ja stignem, nešto će raditi, nešto ću poboljšati, ili ćemo reformisati ili poboljšati sistem, onda nema bez toga. Prošle nedelje su formirane sektorske grupe u sektoru zdravstva koje čekaju da nas pozovu i počnu sa radom… Ne radite bez strategije, ne možete ništa planirati bez strategije jer bez strategije morate samo da vidite kako mozak odliva iz zdravstvenog sistema“, naglasio je.

Prema njegovim riječima, glavni fokus Ministarstva zdravlja u izradi nove strategije trebalo bi da bude stvaranje zdravstvenog sistema.

„Stvaranje sistema, mi nemamo sistem, imamo zdravstvene službe, ali nemamo zdravstveni sistem. „Sistem se mora kreirati strategijom i sistem mora dobiti boju kakvu ozbiljne države kada stvaraju zdravstveni sistem oni u uslovima, čak i političke promjene koje su normalne mogu odstupiti, ali sistem se nikada ne može promijeniti, a mi nemaju sistem”, rekao je Sejdiu.

Od Udruženja za prava pacijenata na Kosovu (PRAK) traže dugoročnu strategiju zdravstvenog sektora koja bi utrla put zdravlju na Kosovu, dok smatraju neophodnim formiranje odbora od strane Vlade Kosova, koji pored izgradnje sektorska strategija bi takođe nadgledala njegovu implementaciju.

Predsednik ovog udruženja Besim Kodra smatra da se trenutno u zdravstvenom sistemu na Kosovu bavi kozmetikom zdravstvenog sistema i da bi takva strategija stvorila mogućnosti da politika ne utiče na sistem.

„Trenutno radimo samo sa kozmetikom zdravstvenog sistema jer radimo akcije koje nisu međusobno koherentne, dugoročna strategija bi odredila put dokle će zdravstveni sektor ići i to bi stvorilo prilike koje politika ne bi trebala. imaju veliki uticaj na zdravstveni sistem jer do sada svaki dolazeći ministar pokušava da promeni zakonsku regulativu za koju smatram da treba da se promeni, ali nije toliko hitno… Vlada treba da odobri odbor koji bi se bavio izradom strategije, a onda i to odbor bude nadležan da nadgleda njegovu implementaciju.

Zašto kažem odbor jer smatram da moram ići dalje od MZ, zdravlje nije samo zdravlje, vidjeli smo sa pandemijom to je i socijalna skrb, to je i ekonomija, tako da mora postojati mnogo sveobuhvatniji pristup i onda nas strategija orijentiše da ćemo “zdravstveni sistem usmjeriti na nas i koje su potrebe građana”, rekao je Kodra.

Dok, Šemsedin Drešaj, član parlamentarnog odbora za zdravstvo i socijalnu zaštitu, kaže da je zdravstveni sektor trebalo da ima gotovu sektorsku strategiju za naredne četiri godine.

Poslanik AAK-a smatra da pristup Vlade zdravstvu pokazuje da se ne može očekivati ​​odgovarajuća strategija.

„Zdravstvo je trebalo da ima ovu sektorsku strategiju za naredne četiri godine prošle godine, nažalost nemam informaciju da je to već urađeno i ovdje se mora izvršiti veliki pritisak na MZ kako bi se to što prije ostvarilo kako bismo mi da imamo uređen zdravstveni sistem sa jasnim ciljevima za sutra… Zdravlje treba da bude prioritet, pa zdravlje treba da bude prioritet ove vlade što nažalost nije, pa smo suočeni sa činjenicom da imamo 48% budžeta manje za zdravstvo od godine koju smo ostavili iza sebe i vi u ovoj fazi ne možete očekivati ​​da ćete imati odgovarajuću strategiju koju će implementirati upravljački segment zemlje”, rekao je on.

U februaru 2017. godine, tadašnji ministar zdravlja, Imet Rrahmani, pokrenuo je Strategiju zdravstvenog sektora 2017-2021, koja se smatrala glavnim dokumentom koji definiše pravac i strateški srednjoročni pristup razvoju zdravstvenog sistema u Republici Kosovo.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort