KOSOVONajnovije

Obavljen razgovor sa kandidatima za glavnog državnog tužioca, ovo je rangiranje po bodovima

Tužilački savet Kosova (TSK) je organizovao proces intervjuisanja kandidata za glavne državne tužioce.

Panel za ocenjivanje u sastavu: Jetiš Maljoku, predsednik TSK-a i ovog savjeta, kao i članovi TSK-a, i članovi ovog savjeta, tužioci Arjana Šajkovci, Bedrije Silja-Aljšići, Armend Zeneljaj i Jovo Radović, danas su intervjuisali pet kandidata koji su se prijavili i potvrđeni za mjesto glavnog državnog tužioca.

Prema saopštenju za štampu TSK-a, svaki od kandidata imao je 45-60 minuta da odgovori na pitanja pet članova komisije.

“Proces intervjua pratili su predstavnici civilnog društva i međunarodnih partnera, dok je sve intervjue snimala Radio televizija Kosova i sutra, u subotu, 19. marta 2022. godine, isti će emitovati ovaj javni medij”, navodi se u saopštenju.

Na kraju intervjua, svaki od članova Evaluacijske komisije je samostalno bodovao kandidate, a nakon obračuna svih bodova, u prisustvu monitora ovog procesa, kandidati su navedeni na sljedeći način:

Bljerim Isufaj;
Šćipdon Fazljiu;
Kujtim Muniši;
Armend Hamiti;
Ljuljzim Suljejmani.

“U skladu sa Uredbom br. 06/2019 o imenovanju glavnog državnog tužioca i glavnih tužilaca tužilaštava Republike Kosovo, komisija za ocenjivanje će u roku od pet dana od dana završetka procesa ocenjivanja obavestiti kandidate o konačnom bodovanju i pojedinačnim Anonimno bodovanje od strane svakog člana Panel za ocenjivanje, zajedno sa obrazloženjem za svaku kategoriju bodovanja“, kaže se u saopštenju TSK-a.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort