KOSOVONajnovije

Vlade mjere pomogle 26 hiljada porodica u socijalnoj pomoći, 300 hiljada penzionera, 12 hiljada medicinskih tehičara i 140 hiljada djece

Socijalni rad je kontinuirani napor da se zadovolje osnovne potrebe građana, da se poveća kolektivna odgovornost i da se podigne građansko blagostanje. Ovi temelji socijalnog rada materijalizuju se kroz socijalne usluge i politike, koje doprinose otklanjanju rizika, koji prijete ugroženim grupama, zatim doprinose smanjenju siromaštva, zaštiti od diskriminacije i zlostavljanja i dr.“, rekao je predsjednik Vlade Republike Kosova Aljbin Kurti na nacionalnoj konferenciji povodom Svetskog dana socijalnog rada.

On je istakao da Vlada Republike Kosovo, pored razvojnih politika, u svom programu ima prioritetnu socijalnu zaštitu za građane sa adekvatnim održivim programima, odnosno dugoročnim. Premijer je rekao da je od početka ovog mandata preduzeto niz mjera koje direktno pomažu ugroženim grupama društva, počev od povećanja iznosa socijalne pomoći, povećanja penzija i početka realizacije programa porodiljskih dodataka i dodataka za djecu, rekao je premijer i dodao da je usljed ovih mjera oko 26 hiljada porodica koristilo socijalnu pomoć, preko 300 hiljada penzionera, 12 hiljada babica i preko 140 hiljada djece.

U okviru centara za socijalni rad nastavljeno je pružanje usluga i to: zaštita i tretman žrtava nasilja u porodici, žrtava trgovine ljudima, djece sa posebnim potrebama; psihosocijalno, obrazovno i obrazovno savjetovanje za djecu; kao i smještaj zlostavljane djece, žrtava nasilja u porodici i žrtava trgovine ljudima. Tako su centri za socijalni rad pružili oko 12 hiljada socijalnih usluga, dok je Ministarstvo finansija, rada i transfera licenciralo oko 48 nevladinih organizacija za pružanje ovih usluga.

Kao Vlada ostajemo posvećeni osmišljavanju i sprovođenju socijalnih politika koje se fokusiraju na građanstvo i socijalnu ravnopravnost, rekao je premijer i najavio da je Vlada već započela proces reforme šeme socijalne pomoći koja ima za cilj eliminisanje diskriminatornih kriterijuma za dobijanje koristi od šeme i povećanje obuhvata kroz implementaciju novog testa siromaštva.

S druge strane, u okviru Nacrta zakona o finansiranju lokalne samouprave biće uveden poseban grant za socijalne usluge, kako bi se obezbijedilo održivo i pravično finansiranje usluga. Osim toga, Vlada će ove godine krenuti sa penzionom reformom, koja ima za cilj razvoj solidarnog penzionog sistema, sveobuhvatnog i finansijski održivog.

Međutim, i pored opredijeljenosti Vlade, da bi se ostvarila misija socijalnog rada i uspjeh reformi i politika, potrebno je uključiti akademsko osoblje i angažovati socijalne stručnjake, koji rade i osiguravaju da ugrožene grupe budu zaštićene od bilo kakvog diskriminacije, zlostavljanja ili štete, rekao je premijer, zahvalivši se svim socijalnim radnicima, čiji rad svakim danom dotiče život građana, pomažući im.

U cilju povećanja kvaliteta pružanja socijalnih usluga i izgradnje ljudskih kapaciteta u ovoj oblasti, Vlada je počela da sprovodi program stažiranja za studente društvenih nauka na Univerzitetu u Prištini. Ovakvi programi angažmana mladih socijalnih stručnjaka nastavit će se provoditi i dalje širiti kroz program Garantne šeme zapošljavanja mladih, koji će uskoro biti pokrenut i implementiran.

Ovu nacionalnu konferenciju, na temu „Sadašnjost i budućnost socijalnog rada na Kosovu“, organizovali su povodom obeležavanja Svetskog dana socijalnog rada Udruženje centara za socijalni rad i Departman za socijalni rad Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prištine „Hasan Priština“, uz podršku partnera: Koalicije NVO za zaštitu dece na Kosovu (KOMF), Terre Des Hommes, SOS Dečija sela, Organizacije za decu bez roditeljskog staranja (OFAP), UNICEF-a i Save the Children.

Govor premijera Kurtija na Nacionalnoj konferenciji povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada:

Socijalni rad je vrijedan svugdje i uvijek, ali u vremenu kao što je naše, kada su individualizam i personalizacija toliko naglašeni, smatram da je socijalni rad izuzetno važan. Njegova važnost je toliko velika da se nikada ne može precijeniti.

Poštovani G-din-e. Thomas Szunyog, šef Kancelarije Evropske unije na Kosovu,
Poštovana G-đo. Ulrika Richardson, koordinatorka za razvoj Ujedinjenih nacija, Kancelarija Kosova,
Poštovana G-đo. Nona Zicherman, predstavnica UNICEF-a na Kosovu,
Poštovani prof.dr. Dashamir Bërxulli, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini,
Poštovana G-đo. Njomza Llullaku, profesor i šef Odsjeka za socijalni rad na Filozofskom fakultetu,
Poštovani G-din-e Bljerim Šabani, predsjednik Udruženja centara za socijalni rad,
Poštovana G-đo. Fatmire Mulhaxha – Kollqaku, predsednica Odbora za zdravstvo, poslanik u Skupštini Republike,
Poštovani G-din-e. Mentor Morina, načelnik Odjeljenja za socijalnu politiku u Ministarstvu finansija, rada i transfera,

Uvaženi socijalni radnici, studenti, predstavnici domaćih i međunarodnih institucija,

Veoma sam sretan što danas organizacijom ove Nacionalne konferencije obilježavamo Svjetski dan socijalnog rada zajedno sa stručnjacima, socijalnim radnicima, akademicima, organizacijama civilnog društva i predstavnicima institucija na lokalnom i centralnom nivou.

Socijalni rad je kontinuirani napor da se zadovolje osnovne potrebe građana, da se poveća kolektivna odgovornost i da se podigne građansko blagostanje. Ovi temelji socijalnog rada materijalizuju se kroz socijalne usluge i politike, koje doprinose eliminaciji rizika, koji prijete ranjivim grupama, zatim doprinose smanjenju siromaštva, zaštiti od diskriminacije i zlostavljanja i dr.

Vlada Republike Kosovo, pored razvojnih politika, u svom programu ima prioritetnu socijalnu zaštitu građana sa adekvatnim održivim programima, odnosno dugoročnim. Od početka ovog mandata preduzeli smo niz mjera koje direktno pomažu ugroženim grupama u društvu, počevši od povećanja iznosa socijalne pomoći, povećanja penzija i početka realizacije programa porodiljskih i dječjih dodataka. Od ovih mjera, socijalnu pomoć je koristilo oko 26 hiljada porodica, preko 300 hiljada penzionera, 12 hiljada babica i preko 140 hiljada djece.

Budući da je u okviru centara za socijalni rad nastavljeno pružanje usluga, kao što su: zaštita i tretman žrtava nasilja u porodici, žrtava trgovine ljudima, djece sa posebnim potrebama; psihosocijalno, obrazovno i obrazovno savjetovanje za djecu; kao i smještaj zlostavljane djece, žrtava nasilja u porodici i žrtava trgovine ljudima.

Tako su centri za socijalni rad pružili oko 12 hiljada socijalnih usluga, dok je Ministarstvo finansija, rada i transfera licenciralo oko 48 nevladinih organizacija za pružanje ovih usluga.

Kao Vlada, ostajemo posvećeni kreiranju i implementaciji socijalnih politika koje se fokusiraju na građane i društvenu jednakost. Već smo započeli proces reforme šeme socijalne pomoći, koja ima za cilj da eliminiše diskriminatorne kriterijume za korišćenje šeme i poveća obuhvat kroz implementaciju novog testa siromaštva. S druge strane, u okviru Nacrta zakona o finansiranju lokalne samouprave biće uveden poseban grant za socijalne usluge, kako bi se obezbijedilo održivo i pravično finansiranje usluga.

Osim toga, ove godine krećemo sa penzijskom reformom koja ima za cilj razvoj solidarnog penzionog sistema, sveobuhvatnog i finansijski održivog. Međutim, i pored opredijeljenosti Vlade, da bi se ostvarila misija socijalnog rada i uspjeh reformi i politika, potrebno je uključiti akademsko osoblje i angažovati socijalne stručnjake koji rade i osigurati da ugrožene grupe budu zaštićene od bilo kakvog diskriminacija, zloupotreba ili oštećenje. Stoga se srdačno zahvaljujem svim socijalnim radnicima, koji svojim radom svakodnevno zadiru u život građana pomažući im, dakle, pored institucionalne odgovornosti, potrebna nam je i društvena svijest, a to institucije bez društva ne mogu.

Moramo to i možemo zajedno. U skladu s tim, u cilju povećanja kvaliteta socijalnih usluga i izgradnje ljudskih kapaciteta u ovoj oblasti, već smo započeli realizaciju Programa stručne prakse za studente društvenih nauka na Univerzitetu Priština.

Ovakvi programi angažmana mladih socijalnih stručnjaka nastavit će se provoditi i dalje širiti kroz program Garantne šeme zapošljavanja mladih, koji će uskoro biti pokrenut i implementiran. Čestitajući i zahvaljujući vam na ovoj zajedničkoj organizaciji, na vašem radu i dosadašnjem doprinosu, pozdravljamo vaše preporuke i prijedloge za unapređenje politike i socijalnih usluga u našoj zemlji./Kosova.info

Pokazati više
escort mersin - izmir escort