KOSOVONajnovije

“Znate li razliku? Nemojte zloupotrebljavati”, replicira Konjufca sa zastupnikom multietničke grupe o novom Građanskom zakoniku

Poslanik Bahrim Šabani iz Multietničke poslaničke grupe rekao je da neće glasati za novi Građanski zakonik, ističući dio u nacrtu koji otvara put za pravo osoba istog pola da ubuduće mogu sklapati brak.

“G-dine zastupnuče, ukoliko mogu da zatražim da ne zloupotrebljavate i pogrešno tumačite novi Građanski zakonik. Građanski zakonik ne dozvoljava istopolne brakove”, rekao je Konjufca.

“Nigdje u Građanskom zakoniku nije nije dozvoljen istopolni brak”, dodao je on.

Šabani je tražio repliku i kada je uzeo reč počeo je čitati dio gdje se govori o istipolnim parovima.

“Da li znate razliku između braka i građanske zajednice?”, prekinuo ga je Konjufca.

“Predsjedniče ja sam govorio jasno. Govorio sam na bosanskom jeziku. Vjerujem da sam bio jasan, odgovorio je Šabani.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort