EkonomijaNajnovije

Istraživanje: Tenderi za sahranu žrtava COVID-19, muškarac i žena dobijaju poslove ukopa u vrednosti od pola miliona evra!

Izvor: Kallxo.com

Muž i žena pobedili su na tri tendera Bolničke, kliničke i univerzitetske službe Kosova BKUSK/HUCSK za sahranu žrtava COVID-19. Osim toga, iznos tendera koji je zajednički iznosio pola miliona evra, udvostručen je i premašio zakonski dozvoljeni vrijednosti.

Istraživanje KALLXO.com pokazuje da su prve žrtve COVID-19 sahranjene u dva lijesa, a da je kasnije ova akcija udvostručila vrijednost prvog tendera.

Podaci tenderskog dosijea pokazuju da je prvi ugovor potpisan u avgustu, a isti je dobila kompanija “Ngushllimi” sa vlasnikom Bljerim Nreci, u iznosu od 210 hiljada evra.

Mjesecima kasnije novac nije bio dovoljan i BKUSK je raspisao još jedan tender. Ovog puta na tenderu je pobijedila druga kompanija, a u decembru 2020. godine Fahrije Ruhanović registruje firmu “Funerali”. Ova žena je sa novom i novoregistrovanom firmom uspela da dobije tender od 134 hiljade evra.

Nakon drugog tendera, BKUSK je raspisao još jedan tender, na kojem je ponovo dobila firmu Fahrije Ruhanović – ovog puta tender je bio 158 hiljada evra. Na sajtu Agencije za privredne registre vidimo da su ove dve kompanije, koje izprva imaju nemaju nikakve veze jedna s drugim, ali imaju nešto zajedničko: ove dvije osobe su i vlasnici trećeg zajedničkog preduzeća, registrovanog za istu djelatnost. Osim toga, ispostavilo se da je Bljerim Nreci vlasnik i generalni direktor kompanije “Ngushëllimi”, dok je kompanija “Funerali” u vlasništvu Fahrije Ruhanović, dok je Bljerim Nreci generalni direktor. Osman Višaj, direktor Javne Regulatorne komisije za nabavke je za KALLXO.com saopštila da je prijavljivanje na tender sa dvije kompanije nezakonito i da ih je naručilac, u ovom slučaju BKUSK, trebao proglasiti neodgovarajućim.

“Ovo je u suprotnosti sa principima nabavke jer nije ravnopravan tretman. Ako to uzmemo kao analogiju ili kao slučaj, ispada da je kompanija u okviru svoje ponude dala po dvije cijene. tj. to narušava konkurenciju jer se čini da ekonomski operater ima dvije cijene”, rekao je Višaj.

Tenderski dosije jasno pokazuje da se na drugom tenderu od 134 hiljade evra, muž (Bljerim Nreci) prijavio sa jednom – a žena (Fahrija Ruhanović)) sa drugom kompanijom. Na ovom tenderu, suprug se žalio firmi svoje supruge, gdje je i sam direktor, tvrdeći da su prekršena pravila tendera, a firma njegove supruge, prema Nrecovim riječima, proglašena pobjednikom bez sertifikata za dezinfekciju.

Žalba je odbijena uz tvrdnju KBUSK-a da je učinjeno sa zakašnjenjem.

U vezi sa pritužbom, KALLXO.com je intervjuisao Bljerima Nrecija, koji je rekao da je žalbu podnio zbog demokratije, dok sa dotičnom Fahrijom Ruhanovijć živi u zajednici ali nisu u braku.

“To je demokratski i vrlo normalno. Upozorio sam da mora postojati potvrda o dezinfekciji. Nije se slagala sa principima i sama je aplicirala. To je normalno, sutra možda neću biti s njom. U stvari, živim sa njom i sutra možda uopće nećemo biti zajedno. Jedno ili drugo umre. Bez obzira na principe, mi imamo odvojene misli i interese. “mam 49% udjela u komaniji žene”, izjavio je Nreci.

No, stručnjaci za javne nabavke upozoravaju da je prigovor u ovom slučaju uložen zbog namještanja cijena.

„To je pokušaj zloupotrebe budžeta Republike Kosovo. Pritužbe u takvim slučajevima daju se radi cjenkanja sa tenderima. Tenderska tržišta su procvetala tokom pandemije kada smo svi fokusirani na svoje zdravlje i svoje porodice, a sa druge strane neko je to mislio od iznuđivanja kosovskog budžeta“, rekao je Visar Prebreza, stručnjak za javne nabavke i urednik na KALLXO .com.

Dokazi istraživanja govore da je novac otišao na istu adresu, bračnom paru Bljerim Nreci i Fahrije Ruhanović. Firma Fahrije otvorena je u decembru 2020. godine i odmah nakon tri mjeseca uspjela je dobiti tender vrijedan 134 hiljade eura. Prema fakturama, tender je raspisan za sahranu 500 žrtava COVID-19 i 500 žrtava hemoragijske groznice. Ali izvještaji pokazuju da je 1.298 žrtava COVID-19 zapravo pokopano u sklopu ovog tendera.

U trenutku kada je potrošeno 500 sahrana za COVID-19, KBUSK je zatražio da se ostalih 500 sahrana planiranih za smrt od hemoragične groznice ponovo odredi za COVID-19. Ova preraspodela je izvršena uz odobrenje Kancelarije za nabavku Servisa bolnice Kosova.

Ovom preraspodjelom, kompanija “Ngushllimi”, sa vlasnikom Bljerim Nrecijem, uspjela je da dobije od KBUSK-a duplo veći ugovor. Dakle, ugovor sa 120 hiljada evra porastao je na preko 415 hiljada evra.

Za poskupljenje, i KBUSK i Bljerim Nreci su obrazložili da je zbog utrošenog goriva za transport žrtava COVID-19 dostignuta cifra od preko 415 hiljada eura.

„KBUSK nam je omogućio da tretiramo slučajeve hemoragične groznice kao smrt od COVID-19, koja je kasnije dostigla 1.000 slučajeva COVID-19. Prešao jedinicu kilometra. U slučaju da se procjenjuje na prosječno 30 eura, profesionalci su imali slučajeve koji su prelazili 100 eura. Na otprilike 400.000, nije bilo ništa drugo. Bilo je 1.298 slučajeva koji su dostigli preko 400 hiljada”, izjavio je Nreci za KALLXO.com.

Ali, prema fakturama, samo 37 hiljada 785 evra od ukupnog iznosa od 415 hiljada 145 evra potrošeno je za transport leševa. Okvirni ugovor prema zakonu ne smije biti veći od 30% njegove vrijednosti Potpisanim ugovorom je bilo predviđeno nekoliko pozicija, prva pozicija je bila sahrana 500 žrtava COVID 19 a druga pozicija je bila sahrana 500 žrtava hemoragijske groznice. S obzirom da je cijena bila ista, KBUSK je odlučio da ugovorom za sahranu žrtava hemoragične groznice sahrani još 500 žrtava COVID-19, s tim u vezi KALLXO.com je zatražio informaciju od KBUSK-a o vrijednosti ugovora.

„Povodom ispunjavanja prve pozicije u ugovoru, odnosno dostizanja broja od 500 tijela kao posljedica COVID-19, s obzirom da nismo imali slučajeva žrtava sa druge pozicije i od ugovorene cijene ove usluge bila ista za obje pozicije, odobreno je drugo mjesto predviđeno ugovorom (hemoragična groznica) koje će se koristiti za COVID-19, odredište pozicije 2 predviđeno ugovorom i onaj dio koji smo koristili za osobe preminule od Covid-19 e što znači da je ukupno ispunjenjem obe pozicije kako smo gore objasnili predmet ugovora realizovan tačno kako je i započet, odnosno 1.000 punih slučajeva i samim tim nije bilo prekoračenja ugovora.

Takođe treba napomenuti da se realizacija predmeta ugovora odvijala u roku predviđenom ugovorom. Takođe, ovaj ugovor je bio okvirni ugovor i prema relevantnoj zakonskoj regulativi isti se može prekoračiti, odnosno ne realizovati na nivou od +/- 30%“, navodi se u odgovoru KBUSK-a.

Podsjetimo, prvi ugovor je dodljeljen i bez raspisivanja javnog tendera.

U međuvremenu, kada su iscrpljena sva ograničenja ugovora, KBUSK je odlučio da otvori novi poziv kao javni tendere. Podaci nam govore da je na javnom tenderu iznos za žrtve bio jeftinija za 180 eura za lešu. Na prvom tenderu za sahranu je potrošeno 420 evra, dok je na drugom ista usluga koštala samo 240 evra.

U trećem ugovoru sahrana je koštala 158 evra, što u ciframa pokazuje da je razlika između prvog i trećeg ugovora 262 evra.

Takođe, podsećamo da je na drugom i trećem tenderu pobedila supruga Bljerim Nrecija, sa firmom ‘Funerali’.

Drugi tender, sa ugovorom u iznosu od 133 hiljade 761 evra, KBUSK je planirao da sahrani 700 žrtava COVID-19. Na osnovu onoga što nam je rekao Bljerim Nreci, ovaj ugovor je premašio 30 odsto indikativne vrednosti zakonski dozvoljene.

Ali, to nije tačno, Nreci je naveo da je novac za prevazilaženje slučajeva dobio od bolničke službe kroz izvršni postupak. Ovo je potvrdio KBUSK.

KALLXO.com je od KBUSK-a zatražio fakture kod firme ‘Funerali’ koje je dostavio preko Agencije za informacije i privatnost kao u prvom slučaju. U ovom slučaju, KBUSK se pobrinuo da ukupna indikativna vrijednost ne prelazi 30%. Na fakturama koje je dostavio KALLXO.com vidi se da je broj žrtava porastao za 29,9% ili u krajnjim granicama dozvoljenim zakonom.

Ali, kada je KALLXO.com zatražio pojašnjenja od KBUSK-a za Nrecijeve tvrdnje da je drugi ugovor premašio 30%, ova institucija je navela da su ostala sredstva pribavljena putem izvršnog postupka, dok još nije dala detalje o vrijednosti. Ukupno primljeno od kompanije kroz ovu proceduru.

Za ove detalje KALLXO čeka odgovore od 21. februara. Dakle, činjenice su sljedeće:

Na tri tendera za sahranu žrtava COVID-19 pobijedile su dvije kompanije čiji su vlasnici bliski rodbinski vezani – Bljerim Nreci i Fahrije Ruhanović nisu vjenčani ali su muškarac i žena koji žive u zajednici.

Štaviše, Bljerim Nreci, osim što je vlasnik i generalni direktor svoje kompanije, takođe je i generalni direktor kompanije svoje supruge. Nreci, u procesu koji je trajao godinu dana, sahrana žrtve koštala je u prosjeku 420 eura.

Ali, umesto da ovaj ugovor košta 210 hiljada evra, vrednost je povećana za 98 odsto i isplaćeno je nešto više od 415 hiljada evra.

Dakle, višestruko je prekoračen maksimum od 30% dozvoljenog prekoračenja.

Na drugom tenderu, koji je dobila supruga Bljerima Nrecija, Fahrije Ruhanović sa kompanijom “Funerali”, ista usluga je koštala 240 evra, ali je umesto 700 predviđenih slučajeva fakturisano oko 1.300 slučajeva, Što je mnogo više od 30% dozvoljenog.

Na trećem tenderu, koji je ponovo dobila Fahrije Ruhanović, supruga Bljerima Nrecija, je oslobođena i povremena sahrana COVID-a koja je koštala 158 eura. Ovaj ugovor je još uvijek na snazi. /Kosova.info.

Pokazati više

Leave a Reply

Your email address will not be published.

escort mersin - izmir escort