KOSOVONajnovije

Uklonjene barijere u blizini carinskog terminala u Han Eljezi

Danas su ponovo agencija za privatizaciju Kosova (APK) i Ministarstvo za infrastrukturu uz pomoć policije intervenisali na uklanjanju barijera na imovini u blizini granične tačke Han Eljezi. Na tu imovinu koju je privatizovalo preduzeće “Terminalji” Doo, prevoznici robe koja ulazi u tranzit na Kosovu, plaćali su taksu do 40 evra. Poslednji put početkom februara, Ministarstvo za infrastrukturu je pohvaljeno da je uz pomoć organa za sprovođenje zakona uklonilo metalne pregrade i posljedično oslobađanje od ovog poreza. Ali ova akcija nije imala efekta. U dijelu gdje su intervenisali državni organi, prevoznici su rekli da nikada nisu platili. Nakon toga, institucije su radile na donošenju još jednog rješenja.

Danas su uklonjene betonske barijere koje su postavljene nekoliko metara u nizu, čime je onemogućeno da kamioni u tranzitu idu na bilo koji drugi terminal radi carinjenja. Agencija za privatizaciju (APK) je poslala pismo kompaniji da dobrovoljno oslobode betonske barijere do 28. februara 2022. Nakon toga, službenici APK su 1. marta posetili relevantnu imovinu i uklonili izveštaj da „strana nije dobrovoljno oslobodila imovinu graničnog terminala od betonskih barijera, te da je stranka postavila tešku mehanizaciju (bager) na imanje koje je prethodno 7. februara APK oslobodio uz asistenciju policije Kosova”. APK je danas uz pomoć policije intervenisao uklanjanjem barijera koje su postavljene u blizini carine, Terminalji doo, imanje u blizini granične tačke u Han Eljezi.

Preduzeće “Terminalji” doo je privatizovalo imovinu 2010. godine u 40. talasu privatizacije. Intervenciju APK-a na ovaj način, iz firme “Terminalji” doo nazivaju neregularnom, jer kažu da nemaju pravo da intervenišu na svojoj privatnoj imovini. Jer, kako kažu, državne institucije ne poštuju odluke tri sudske instance koje su kompaniji dale pravo.’ Imali smo sudsku odluku i sudski izvršitelj je došao na lice mjesta i vratio stanje kao 2014. godine. Ovaj spor je počeo 2014. godine i trajao 7 godina do 2021. Gdje je tada bio pozvan izvršitelj koji je ostavio ograde gdje su prije privatizacije. Razočarani smo što se samovoljno mešaju u privatnu svojinu tako što oštećuju jedan biznis, a favorizuju drugi”, poručuju iz kompanije.

Iz ove kompanije su naveli da su, nakon intervencije, podneli i krivične prijave protiv APK i Ministarstva za infrastrukturu. prošli put je APK je prekršila sudsku odluku kao i Ministarstvo za infrastrukturu koje je delovalo 2014. Oni su došli samovoljno. I ranije smo obavestili APK da imamo sudsku odluku, a danas nam je rečeno da ograde treba ukloniti. Podneli smo i krivičnu prijavu protiv APK i Ministarstva za infrastrukturu“, kažu dalje.

Istorijat

U aprilu 2010. godine privatizovana je imovina koja se nalazi u blizini carinske ispostave u Han Eljezi ili na graničnom prelazu Skoplje – Han Eljezi od strane privatne kompanije “Terminalji” doo. Ranije je na toj lokaciji bila fabrika.

KALLXO.com je dostavio tužbu koju je kompanija podnijela protiv ministarstva, u kojoj se navodi da je imovina privatizovana 2010. godine, u 40. talasu privatizacije. Za vrijeme posjeda ove imovine, prema dokumentima koje posjeduje KALLXO.com, došlo je do spora između privatizatora i Ministarstva za infrastrukturu i transport “Terminalj doo” je 2014. godine tužio Ministarstvo zbog ometanja posjeda imovine koju je privatizovao i uklonili barijere i nasilno odneo deo ograde, za proširenje puta bez saglasnosti preduzeća. Sud u Uroševcu je preduzeću dao pravo i utvrdio da je Ministarstvo sprečilo tužioca da poseduje svoju imovinu. Ovom odlukom naložio je Ministarstvu da stanje vrati u stanje kakvo je bilo, što je odobrio Apelacioni sud. Koja je odbila žalbe javne ustanove. O ovom pitanju je odlučio i Vrhovni sud.

Najviše sudske instance u zemlji odbacile su reviziju kao nedozvoljenu (prigovori Ministarstva, uz nalaz da u ovim slučajevima nije dozvoljeno korištenje ovog pravnog lijeka, privatni izvršitelj je 13. oktobra 2021. godine naložio ministarstvu da izvrši sudsko rješenja.

21. oktobra 2021. godine barijere su vraćene. Nakon toga, teretni prijevoznici su se u izjavi za KALLXO.com žalili tražeći alternativu Carini – u državnom vlasništvu.

Konačno, 7. februara 2022. Ministarstvo za infrastrukturu objavili da su uklonili metalne barijere koje su se nalazile na carinskom terminalu u Han Eljezi za plaćanje 40 evra. Nakon brojnih žalbi carinskih agenata, Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture u saradnji sa Ministarstvom finansija, Rad i Transfere, koji se odnose na Carinu Kosova, pokrenuli su zahtev za deblokadu puta od metalnih ograda postavljenih na putu koji je u društvenoj svojini, pod upravom APK“, kaže se u saopštenju Ministarstva. KALLXO.com da je tamo situacija i dalje ista.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort