NajnovijeSvijet

Bajden potpisao izvršnu naredbu, ovo su nove sankcije Donjecku i Lugansku

Predsjednik SAD-a Džo Bajden (Joe Biden) izdao je izvršnu naredbu kojom zabranjuje nova ulaganja, trgovinu i finansiranje od strane američkih osoba u, iz ili u takozvane regije DNR i LNR Ukrajine.

Bajdenovu odluku prenosimo u cijelosti.

  • Od ovlasti koje su mi date kao predsjedniku Ustavom i zakonima Sjedinjenih Američkih Država, uključujući Međunarodni zakon o ekonomskim ovlastima u vanrednim situacijama (50 USC 1701 i dalje) (IEPA), Nacionalni zakon o vanrednim situacijama (50 USC 1601 et seq. .) (NEA), član 212(f) Zakona o imigraciji i državljanstvu iz 1952. (8 USC 1182(f)), i odjeljak 301 naslova 3, Kodeks Sjedinjenih Država,

Ja, Džozef Bajden, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ovim proširujem djelokrug nacionalnog vanrednog stanja proglašenog Izvršnom naredbom 13660 od 6. marta 2014. i proširen Izvršnom naredbom 13661 od 16. marta 2014. i Izvršnom uredbom Naredba 13662 od 20. marta 2014. godine, a na koju se poziva na dodatne korake preduzete u Izvršnoj naredbi 13685 od 19. decembra 2014. i Izvršnoj naredbi 13849 od 20. septembra 2018., utvrdivši da je navodno priznanje Ruske Federacije takozvane Donjecke Narodne Republike (DNR) ili Luganske Narodne Republike (LNR) u Ukrajini u suprotnosti s ruskim obavezama prema sporazumima iz Minska i dodatno ugrožava mir, stabilnost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine , te stoga predstavlja neobičnu i izuzetnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti i vanjskoj politici Sjedinjenih Država. Shodno tome, naređujem:

Zabranjena nova ulaganja
Odjeljak 1. (a) Zabranjeno je sljedeće:

(i) nova ulaganja u takozvane DNR ili LNR regione Ukrajine ili takve druge regione Ukrajine koje odredi sekretar trezora, u konsultaciji sa državnim sekretarom (zajedno, “pokriveni regioni”), od strane osobe iz Sjedinjenih Država, gdje god se nalazila;

(ii) uvoz u Sjedinjene Države, direktno ili indirektno, bilo koje robe, usluge ili tehnologije iz pokrivenih regiona;

(iii) izvoz, ponovni izvoz, prodaju ili snabdijevanje, direktno ili indirektno, iz Sjedinjenih Država, ili od strane osobe Sjedinjenih Država, gdje god se nalazila, bilo koje robe, usluge ili tehnologije u pokrivene regije; i

(iv) bilo kakvo odobrenje, finansiranje, omogućavanje ili garancija od strane osobe iz Sjedinjenih Država, bez obzira gdje se nalazi, transakcije stranog lica gdje bi transakcija tog stranog lica bila zabranjena ovim odjeljkom ako bi se izvršila od strane osobe iz Sjedinjenih Država ili unutar Sjedinjenih Države.

(b) Zabrane iz pododjeljka (a) ovog odjeljka primjenjuju se osim u mjeri u kojoj je to predviđeno statutima, ili propisima, naredbama, direktivama ili licencama koje se mogu izdati u skladu s ovom naredbom, i bez obzira na bilo koji zaključen ugovor ili licencu ili dozvolu izdatu prije datuma ove naredbe.

Sa kojim osobama se ne smije trgovati
Odjeljak 2. (a) Sva imovina i interesi u imovini koji se nalaze u Sjedinjenim Državama, koji u nastavku dolaze unutar Sjedinjenih Država, ili koji su ili u nastavku dolaze u posjed ili kontrolu bilo koje osobe iz Sjedinjenih Država (uključujući bilo koju stranu podružnicu) sljedeća lica su blokirana i ne mogu se prenositi, plaćati, izvoziti, povlačiti ili na drugi način trgovati sa: bilo kojom osobom koju odredi Sekretar trezora, u konsultaciji sa državnim sekretarom:

(i) da rade ili su radili od datuma ove naredbe u pokrivenim regionima;

(ii) da bude ili je od datuma ove naredbe bio vođa, zvaničnik, viši izvršni službenik ili član odbora direktora kompanija koje posluje u pokrivenim regionima;

(iii) da je u vlasništvu ili pod kontrolom, ili da je djelovao ili navodno djelovao za ili u ime, direktno ili indirektno, bilo koje osobe čija su imovina i interesi u imovini blokirani u skladu sa ovom naredbom; ili

(iv) da je materijalno pomogao, sponzorirao ili pružio finansijsku, materijalnu ili tehnološku podršku ili robu ili usluge bilo kojoj osobi čija su imovina i interesi u imovini blokirani u skladu sa ovom naredbom.

(b) Zabrane iz pododjeljka (a) ovog odjeljka primjenjuju se osim u mjeri predviđenoj statutima, ili propisima, naredbama, direktivama ili licencama koje se mogu izdati u skladu s ovom naredbom, i bez obzira na bilo koji zaključen ugovor ili bilo koju licencu ili dozvole izdate prije datuma ove naredbe.

Odjeljak 3. Zabrane u odjeljku 2 ove naredbe uključuju, ali nisu ograničene na:

(a) davanje bilo kakvog doprinosa ili pružanje sredstava, dobara ili usluga od strane, ili u korist bilo koje osobe čija su imovina i interesi u imovini blokirani u skladu sa ovom naredbom; i

(b) prijem bilo kakvog doprinosa ili obezbjeđivanje sredstava, robe ili usluga od bilo kojeg takvog lica.

Odjeljak 4. (a) Zabranjena je svaka transakcija koja izbjegava, ima svrhu izbjegavanja, uzrokuje kršenje ili pokušava prekršiti bilo koju od zabrana navedenih u ovoj naredbi

(b) Zabranjena je svaka zavjera stvorena radi kršenja bilo koje od zabrana navedenih u ovoj naredbi.

Ko ne može ući u SAD
Odjeljak 5. Ništa u ovoj naredbi ne zabranjuje transakcije za obavljanje službenih poslova Savezne vlade od strane zaposlenih, korisnika grantova ili izvođača radova.

Odjeljak 6. (a) Neograničeni ulazak imigranata i neimigranta u Sjedinjene Države nedržavljana za koje je utvrđeno da ispunjavaju jedan ili više kriterija iz odjeljka 2 ove naredbe bio bi štetan po interese Sjedinjenih Država, a ulazak takvih osoba u Sjedinjene Američke Države, kao imigranti ili neimigranti, se ovim suspenduju, osim ako državni sekretar ili sekretar za unutrašnju sigurnost, prema potrebi, utvrdi da ulazak te osobe ne bi bio u suprotnosti s interesima Sjedinjenih Država, uključujući i kada tajnik Državnog sekretara ili sekretara za unutrašnju sigurnost, prema potrebi, tako utvrđuje, na osnovu preporuke državnog tužioca, da bi ulazak te osobe dodatno ostvario važne ciljeve za provođenje zakona Sjedinjenih Država.

(b) Državni sekretar će sprovoditi ovo ovlašćenje kako se primjenjuje na vize u skladu sa procedurama koje državni sekretar, u konsultaciji sa sekretarom za unutrašnju sigurnost, može da ustanovi.

(c) Sekretar za unutrašnju sigurnost će primijeniti ovu naredbu kako se primjenjuje na ulazak nedržavljana u skladu sa procedurama koje može da ustanovi sekretar za unutrašnju sigurnost, u konsultaciji sa državnim sekretarom.

(d) S takvim osobama će se ovaj odjeljak tretirati na isti način kao i osobe obuhvaćene odjeljkom 1 Proklamacije 8693 od 24. jula 2011. (Obustava ulaska stranaca koji su podložni zabranama putovanja Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i sankcijama Međunarodnog zakona o vanrednim ekonomskim ovlastima).

Odjeljak 7. Ovim utvrđujem da donacije tipova artikala navedenih u odjeljku 203(b)(2) IEEPA (50 USC 1702(b)(2)) od strane, ili u korist bilo koje osobe čije imovina i interesi u imovini su blokirani u skladu sa ovom naredbom bi ozbiljno ugrozilo moju sposobnost da se nosim sa vanrednim stanjem na nacionalnom nivou objavljenom u Izvršnoj naredbi 13660, proširenoj u Izvršnim naredbama 13661 i 13662, i dalje proširenoj ovom naredbom, i ovim zabranjujem takve donacije kao što su predviđeno članom 2. ove naredbe.

Odjeljak 8. Za potrebe ove naredbe:

(a) izraz “entitet” označava partnerstvo, udruženje, trust, zajedničko ulaganje, korporaciju, grupu, podgrupu ili drugu organizaciju

b) izraz “osoba” označava pojedinca ili entitet;

(c) izraz “osoba Sjedinjenih Država” označava bilo kojeg državljanina Sjedinjenih Država, zakonitog stalnog boravka, kompanije organizirane prema zakonima Sjedinjenih Država ili bilo koje jurisdikcije u Sjedinjenim Državama (uključujući strane podružnice), ili bilo koju osobu u Sjedinjenim Državama;

d) izraz “nedržavljanin” označava svaku osobu koja nije državljanin Sjedinjenih Država; i

(e) izraz “regija Ukrajine” uključuje kopnenu teritoriju u toj regiji, kao i svako pomorsko područje nad kojim se polaže suverenitet, suverena prava ili jurisdikcija na osnovu navodnog suvereniteta nad tom kopnenom teritorijom ili područjem.

Ova naredba će se implementirati u skladu sa važećim zakonom
Odjeljak 9. Za one osobe čija je imovina i interesi u imovini blokirani u skladu sa ovom naredbom, a koja bi mogla imati ustavno prisustvo u Sjedinjenim Državama, smatram da zbog mogućnosti trenutnog prijenosa sredstava ili druge imovine, takve osobe prethodno obavještavaju o mjerama poduzetim u skladu s ovom naredbom učinilo bi te mjere nedjelotvornim. Stoga utvrđujem da, da bi ove mjere bile efikasne u rješavanju vanrednog stanja na nacionalnom nivou objavljenom u Izvršnoj naredbi 13660, proširenoj u Izvršnim naredbama 13661 i 13662, i dalje proširene ovom naredbom, nije potrebno prethodno obavještenje o popisu ili odluci donesenoj u skladu sa stav 2. ove naredbe.

Odjeljak 10. Sekretar trezora, u konsultaciji sa državnim sekretarom, ovim je ovlašten da preduzme takve radnje, uključujući objavljivanje pravila i propisa, i da koristi sva ovlaštenja koja je predsjedniku dodijelila IEEPA, koja mogu biti neophodna za obavljanje svrhe ove naredbe. Sekretar trezora može, u skladu sa važećim zakonom, ponovo delegirati bilo koju od ovih funkcija unutar Odjeljenja za trezor. Sva izvršna odjeljenja i agencije Sjedinjenih Država će preduzeti sve odgovarajuće mjere u okviru svojih ovlašćenja da sprovedu ovu naredbu.

Odjeljak 11. (a) Ništa u ovoj naredbi neće se tumačiti da narušava ili na drugi način utiče na:

(i) ovlaštenja koja su zakonom data izvršnom odjeljenju ili agenciji, ili njihovom šefu; ili

(ii) funkcije direktora Kancelarije za upravljanje i budžet u vezi sa budžetskim, administrativnim ili zakonskim prijedlozima.

(b) Ova naredba će se implementirati u skladu sa važećim zakonom i u zavisnosti od raspoloživih aproprijacija.

(c) Ova naredba nema za cilj, i ne stvara bilo kakvo pravo ili korist, materijalno ili proceduralno, koje bi bilo koja strana izvršila po zakonu ili pravičnoj pravdi protiv Sjedinjenih Država, njihovih odjela, agencija ili kompanija, njihovih službenika, zaposlenika , agenata ili bilo koja druga osoba.

Kosova.info pratite putem društvene mreže Facebook

Pokazati više

Leave a Reply

Your email address will not be published.

escort mersin - izmir escort