KOSOVONajnovije

Neizmireni dugovi, javna preduzeća u Uroševcu tuže opštinu

Javne i obrazovne institucije u opštini Uroševac su poslednjih godina uvučene u duboke dugove prema preduzećima koja upravljaju otpadom i vodosnabdevanjem. Potonji su već pokrenuli sudski postupak za naplatu naslijeđenih dugova. Javne institucije u Uroševcu duguju više od pola miliona evra regionalnom vodovodnom preduzeću “Bifurkacija” i kompaniji za upravljanje otpadom “Čistoća”.

Dok su dugovanja znatno veća prema školskim ustanovama, dok su ove kompanije odlukom svojih odbora pokrenule postupke naplate sredstava preko privatnih izvršitelja.

Nazif Aslani, direktor kompanije “Bifurkacija”, kaže da ovakav način naplate nije poželjan za kompaniju, ali do sada nisu našli zajednički jezik sa opštinom za otplatu dugova.

“Nakon isteka roka za obavještavanje, na izvršenje je upućeno 29 institucija i 8 fizičkih lica, koja imaju velike vrijednosti dugovanja preko 5 hiljada eura. Od sada se njima bavi sudski izvršitelj. “Među njima, kao najvećeg dužnika kojeg smo ranije spominjali, imamo škole”, rekao je on.

Isti je slučaj i sa kompanijom za upravljanje otpadom. Naim Nuhiu, zamenik šefa osoblja u “Pastërtia” u Uroševcu, rekao je da od prošle godine, osim školskih institucija, sama opština nije izvršila plaćanja za održavanje puteva.

„Postoje neki predmeti u izvršnim postupcima, ali oni će se nastaviti i ubuduće ukoliko institucije ili preduzeća i porodice ne ispune svoje obaveze, među njima su i javne institucije, na primer Opština Uroševac koja ima neplaćene račune zbog „ dogovor koji smo imali za održavanje puteva i njihovo pranje i zimskih koji su bili za čišćenje snijega”, rekao je on.

S druge strane, direktor obrazovanja u opštini Uroševac Afrim Llabjani obećao je da će u bliskoj budućnosti dugovi prema javnim preduzećima biti otplaćeni, iako je dodao da oni najveći problem imaju sa dugom za vodu u školama. , koja je naslijeđena godinama.

„Ono što možemo reći jeste da imamo izuzetno veliki dug prema ‘Rasvojci’, ali to se ne odnosi na ove četiri godine koliko smo mi vladali, jer smo dosljedno tražili korištenje vode za piće, ali direktori škola nisu. da preuzme odgovornost za dug koji se gomilao godinama”, rekao je Llabjani.

On je najavio da će ponovo održati sastanke sa predstavnicima javnih preduzeća kako bi pronašli zajednički jezik o dugovima naslijeđenim iz poslijeratnog perioda.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort