KOSOVONajnovije

PAK je kažnjen zbog nezakonite obrade ličnih podataka

Agencija za informacije i privatnost (AIP) kaznila je Poresku upravu Kosova (PAK) zbog nezakonite obrade ličnih podataka.

U međuvremenu, prema AIP-u, PAK, kao jedan od najvećih kontrolora ličnih podataka na Kosovu, u roku je sproveo svoju odluku.

“Agencija za informacije i privatnost je odlukom br. 04/22, od 24.01.2022, izrekao je manju kaznu Poreskoj upravi Kosova zbog nezakonite obrade ličnih podataka. Poreska uprava Kosova je preduzela hitne mjere u sprovođenju odluke AIP-a, dokazujući u ovom slučaju svoju spremnost da se pridržavaju Zakona br. 06/L-082 o zaštiti ličnih podataka“, navodi se u saopštenju AIP-a.

AIP objašnjava da Zakon br. 06/L-082 o zaštiti podataka o ličnosti je predviđeno da svaki rukovalac, obrađivač ličnih podataka, obrađuje podatke na zakonit način, „u suprotnom Agencija za informacije i privatnost, na osnovu zakonske nadležnosti, dužna je da preduzme odgovarajuće radnje i mjere do izricanja novčane kazne za nepoštivanje odredbi predviđenih zakonom.

Pokazati više

Leave a Reply

Your email address will not be published.

escort mersin - izmir escort