KOSOVONajnovije

Dnevni red današnjeg Skupštinskog zasjedanja

Dana 24. januara, u nedostatku kvoruma, nije izglasan nacrt rezolucije koji su predložili PDK, LDK i AAK u Skupštini protiv povećanja cijena računa za struju.

Šef radne grupe PDK Abeljard Tahiri podnio je nacrt rezolucije u ime tri opozicione stranke, PDK, LDK i AAK protiv povećanja cijena električne energije i da ponudi nove alternative od strane Vlade.

Inače, na Kosovu je najavljeno poskupljenje struje, jer, kako je saopšteno iz Vlade, zemlja kupuje struju po visokim cenama i ne može da podmiri potražnju proizvodnjom električne energije u elektranama „Kosova A“ i “Kosovo B”.

Regulatorna kancelarija za energetiku (RKE) predložio je povećanje cijena energije za domaćinstva za 9 posto. Vlada je saopštila da je izdvojila 75 miliona evra za subvencionisanje dela računa za energiju.

U prijedlogu RKE za povećanje struje potrošači su podijeljeni u pet kategorija: A, B, C, D, E. Ako ste u kategoriji A, pa ako u toku mjeseca potrošite 300 kilovat sati struje, onda je trenutna cijena Vaš račun je 18,87 eura. RKE je predložio da se ovaj račun poveća na 20,40 evra. Ali, uz subvenciju Vlade, vaš račun će ostati isti: 18,87 eura.

Ako ste u kategoriji B, ili tokom mjeseca potrošite 450 kilovata, trenutna cijena vašeg računa je 27,37 eura. RKE je predložio da se ovaj račun poveća na 29,66 evra. Ali, uz subvenciju Vlade, vaš račun će ostati isti: 27,37 eura.

Ovo je dnevni red sednice Skupštine Kosova:

Dnevni red:

I. Nedovršene tačke sa plenarne sjednice održane 18.,19.,22.,23. novembra i 6. decembra 2021. godine:

 1. Izglasavanje godišnjeg izvještaja Nezavisne komisije za medije za 2020. godinu,
 2. Izglasavanje godišnjeg finansijskog izveštaja Budžeta Kosova za 2020. godinu,
 3. Razmatranje prijedloga-odluke Vlade za davanje saglasnosti na preporuku Međuresorske komisije za strateška ulaganja za dodjelu statusa strateškog investitora za predmet ulaganja „KOSMONTE FOODS“.

II. Nedovršene tačke plenarne sjednice, 13. i 14. decembra 2021. i 26. januara 2022. godine:

 1. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-071 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-060 o otpadu,
 2. Izglasavanje godišnjeg izvještaja Centralne izborne komisije za 2020. godinu,
 3. Izglasavanje Nacrta rezolucije iz skupštinske rasprave o platama u javnom sektoru.

III. Nedovršene tačke sa plenarne sednice, 24, 28. i 29. decembra 2021. i 21. i 26. januara 2022. godine:

 1. Drugo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-018 o trgovini naftnim derivatima i obnovljivim gorivima,
 2. Drugo razmatranje Nacrta zakona br. 08/L-021 za spoljnu trgovinu,
 3. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br. 08 / L-099 o državnom dugu i državnim garancijama,
 4. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-077 o izmenama i dopunama zakona br. 04/L-127 o poljoprivrednoj registraciji,
 5. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-078 o izmenama i dopunama zakona br. 04/L-041 o proizvodnji, sakupljanju, preradi i prometu duvana,
 6. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-079 o izmenama i dopunama Zakona br. 02/L-85 o ribarstvu i akvakulturi,
 7. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-080 o izmenama i dopunama zakona br. 2003/5 Kosova o semenu,
 8. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-081 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-085 o organskoj poljoprivredi,
 9. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-082 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-120 o zaštiti bilja,
 10. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-083 o izmenama i dopunama Zakona br.02/L-8 o vinima,
 11. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-084 o izmenama i dopunama Zakona br.02/L-53 o lovstvu,
 12. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-085 o izmenama i dopunama Zakona br.2004/13 o sadnom materijalu,
 13. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-086 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-114 o obogaćivanju brašna,
 14. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-087 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-040 o uređenju zemljišta,
 15. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-088 o izmenama i dopunama Zakona br.02/L-111 o pčelarstvu,
 16. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-089 o izmenama i dopunama Zakona br. 2003/10 o vještačkim đubrivima,
 1. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-089 o izmenama i dopunama Zakona br. 2003/10 o vještačkim đubrivima,
 2. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08 / L-090 o izmenama i dopunama Zakona br. 02/L-10 o njezi životinja,
 3. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-091 o izmenama i dopunama zakona br. 2004/21 o veterinarskoj medicini,
 4. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-092 o izmenama i dopunama zakona br. 03/L-029 o poljoprivrednoj inspekciji,
 5. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-093 o izmenama i dopunama zakona br. 03/L-042 sredstava za zaštitu bilja,
 6. ​​Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-094 o izmenama i dopunama Zakona br. 02/L-9 o navodnjavanju poljoprivrednog zemljišta,
 7. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-095 o izmenama i dopunama Zakona br.2003/9 o poljoprivrednim zadrugama,
 8. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-052 o izmenama i dopunama zakona br. 05 / L-010 o Kosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine,
 9. Načelno glasanje o Nacrtu zakona br.08/L-064 o građevinskom zemljištu.

IV. Nedovršena tačka sa plenarne sjednice održane 20. i 21. januara 2022. godine:

 1. Izglasavanje godišnjeg izvještaja Nezavisne komisije za rudnike i minerale za 2020. godinu.

V. Nedovršena tačka sa vanredne sjednice održane 24. i 26. januara 2022. godine:

 1. Izglasavanje Nacrta rezolucije iz skupštinske rasprave o povećanju cijene električne energije.

VI. Plenarna sjednica zakazana za 27. januar 2022. godine u 15:00 sati:

 1. Izjave van dnevnog reda,
 2. Poslanička pitanja,
 3. Drugo razmatranje Nacrta zakona br.08/L-035 o izmenama i dopunama Zakona br.04/L-017 o besplatnoj pravnoj pomoći,
 4. Razmatranje izvještaja za nadzor nad sprovođenjem Zakona br. 04 / L-139 o izvršnom postupku, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 05 / L-118,
 5. Razmatranje izvještaja za nadzor nad sprovođenjem Zakona br. 06 / L-057 o disciplinskoj odgovornosti sudija i tužilaca,
 1. Osnivanje Ad-hoc komisije za izbor kandidata za jednog (1) člana Borda Radio Televizije Kosova, iz reda srpske zajednice,
 2. Izveštaj Vlade Kosova Skupštini o “Napretku u uključivanju ciljeva održivog razvoja u zakonodavstvo, politiku i budžet”,
 3. Skupštinska rasprava o Državnom izvještaju za 2021. godinu,
 4. Izmjena člana u PG Srpska Lista u komisiji za prava i interese zajednica i povratak.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort