KOSOVONajnovije

Nema transparentnosti tokom finansiranja kampanje tvrde iz EU posmatračke misije

Izborna posmatračka misija EU ocijenila je da su lokalni izbori 2021. dobro organizovani, prema njima su poštovane osnovne slobode i birači su dobili mogućnost glasanja, izuzev sjevernih opština. Međutim, prilikom objavljivanja konačnog izbornog izveštaja, uputili su 23 preporuke kosovskim institucijama za dalje unapređenje izbornog procesa. Zabrinjavajućim smatraju nastavak neodgovornosti i transparentnosti finansiranja stranačkih i kandidatskih kampanja. Shodno tome, zahtevaju od Skupštine da svake godine organizuje finansijsku reviziju partija.

Šef posmatrača EU Lukas Mandl čestitao je CIK-u na profesionalnoj pripremi izbora uz poštovanje svih rokova.

„Lokalni izbori 2021. dobro su organizovani od strane CIK-a na čelu sa Kreshnikom Radonićijem. CIK je izbore pripremio na profesionalan način, poštujući sve rokove i imao je visok nivo povjerenja svih zainteresovanih strana. Osnovne slobode su poštovane i biračima je ponuđena prava prilika da glasaju, sa izuzetkom opština na sjeveru gdje je konkurencija bila ograničena. Posmatrači EU izuzetno su pozitivno ocijenili glasanje u dva kruga 17. oktobra i 14. novembra. Tabelarni prikaz rezultata prvog kruga bio je tačan i transparentan, ali je trajao do večeri drugog kruga, otkrivajući neke slabosti u prebrojavanju rezultata”, rekao je on.

Zabrinut, Mandl je smatrao nedostatak transparentnosti i odgovornosti u finansiranju izborne kampanje od strane stranaka i kandidata.

“Među stvarima koje zabrinjavaju može se spomenuti kontinuirani nedostatak transparentnosti i odgovornosti u skladu sa finansiranjem konkurentskih kampanja kandidata. Iako zakonski okvir pruža adekvatnu osnovu za izbore, postoje neki nedostaci koji postoje već duže vrijeme i koje treba otkloniti,” rekao je on.

On je dalje iznio neke od preporuka za koje je rekao da će unaprijediti izborni proces.

„Od Skupštine Kosova se traži da svake godine organizuje finansijske revizije svih političkih subjekata. U praksi nedostaju revizije i one se sprovode sa višegodišnjim zakašnjenjem i to samo sa parlamentarnim strankama, čime se onemogućava smislena provjera stranačkih finansija i blagovremeno provođenje kazni… Imati odredbe za osporavanje konačnih izbornih rezultata koje objavljuje CIK i „Razjasniti nejasnoće u vezi sa pritužbama u vezi sa glasanjem, prebrojavanjem i procesom u CRC-u.

Mandl je zahtevao da se način registracije građana van Kosova modernizuje i da postoji adekvatna zakonska regulativa koja odražava digitalnu kampanju. Pored toga, rekao je da političke stranke treba da imaju internu politiku koja promoviše učešće žena u politici./Kosova.info.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort