NajnovijeSvijet

Nisu obnovljivi izvori, ali su ekološki prihvatljivi

Nuklearna energija i gas nisu izvori obnovljive energije, ali su ekološki prihvatljivi, odluka je Evropske komisije posle višemesečnih pregovora. S obzirom na zelenu agendu Evropske unije prema kojoj klimatska neutralnost mora da bude postignuta do 2050, postoje uslovi za korišćenje ova dva izvora energije. Nuklearke će morati da dobiju dozvolu za gradnju pre 2045. godine. A s obzirom da je granica emitovanja ugljen dioksida 100 grama po kilovat satu, za gasne elektrane dat je prelazni period od 2030. godine, u kojem je granica 270 grama. Cilj ove odluke je kako se navodi, ubrzanje tranzicije ka zelenoj energiji, korišćenjem svih mogućih rešenja.

Nuklearna energija i gas nisu ekološki izvori energije jer nisu obnovljivi, ali su ekološki prihvatljivi. To je dugoočekivani stav EK usvojen na sastanku komesara. Takva ocena – da korišćenje gasa i nukelarne enegije može da doprinese tranziciji ka klimatskoj neutralnosti koja u EU mora biti dostignuta 2050. godine – stigla je pod određenim uslovima.

Evropska Komisija je odredila gornju granicu ispuštanja ugljen dioksida – ispod od 100 grama po kilovat satu. Pošto je to kriterijum koji ne može da zadovolji nijedna elektrana koja radi na gas, njima je dat prelazni period do 2030. godine tokom koga je taj nivo 270 grama.

Za izgradnju novih nuklearnih elektrana, projekti će morati da dobiju građevinsku dozvolu pre 2045. godine, dok radovi na revitalizaciji postojećih nuklearki moraju biti odobreni pre 2040. godine.

Za delatnosti u oba sektora uslov je da doprinose tranziciji prema klimatskoj neutralnosti, za delatnosti u sektoru nuklearne energije da ispunjavaju zahteve za nuklearnu sigurnost i zaštitu sredine, a za delatnosti u sektoru gasa da doprinose prelasku s uglja na obnovljive izvore energije.

“Cilj je da se ubrza tranzicija, koristeći sva moguća rešenja koja će nam pomoći da postignemo klimatske ciljeve. Uzimajući u obzir naučne savete i trenutni tehnološki napredak, Komisija smatra da u tranziciji postoji značaj privatnih ulaganja u gasne i nuklearne aktivnosti. Odabrane gasne i nuklearne aktivnosti su u skladu sa klimatskim i ekološkim ciljevima EU i omogućiće nam da ubrzamo prelazak sa aktivnosti koje više zagađuju, kao što je proizvodnja uglja, ka klimatski neutralnoj budućnosti, uglavnom zasnovanoj na obnovljivim izvorima energije”, navela je Evropska komisija.

Ovo je jedna od najkontroverzijih odluka Evropske komisije, zbog velike podeljenosti država članica oko te teme: jedne strahuju od nuklearne energije, druge podsećaju da je gas takođe fosilno gorivo.

Međutim odluka se smatra kompromisom između Nemačke i Francuske – Nemačke koja gasi svoje nuklearne elektrane i sve više se oslanja na gas i Francuske koja se u najvećoj meri oslanja na nuklearnu energiju i ne želi da ugrožava svoj energetski sistem njihovim gašenjem.

Takvom “kompromisu” protive se mnoge države članice, a među najglasnijima su Austrija, Švedska, Danska, Holandija i Luksemburg, koje su u pismu poslatom u danu saopštavanja odluke, tražile da komisija ne udovoljava željama dve evropske sile, več da se zaista pozabavi sprečavanjem klimatskih promena.

O predlogu Evropske komsiije u naredna četiri meseca izjasniće se Evropski Parlament i Evropski Savet, ali se ne očekuju veće turbulencije. Stupanje na snagu ove odluke planirano je za 1. januar 2023. godine.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort