KOSOVONajnovije

Bajrami iz LDK-a: MONTI plaćao 32 uposlena iz srpske zajednice bez odlaska na posao

Zamjenik ministra obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacija Dukagjin Pupovci izvještava Odbor za nadzor javnih finansija u vezi sa revizorskim izvještajem godišnjih finansijskih izvještaja ministarstva.

Predsjednica Skupštinske komisije Hikmete Bajrami rekla je da su neki od nalaza za kupovinu knjiga u vrijednosti od 2,1 milion eura, pogrešnu klasifikaciju troškova, isplatu 32 uposlena iz srpske zajednice bez odlaska na posao.

“Plaćanja 32 službenika bez povratne evidencije”, rekla je ona.

Zamjenik ministra Dukagjin Pupovci rekao je da su pokušali da stupe u kontakt sa njima, ali su se samo trojica odazvala.

„Napravili smo akcioni plan i u trenutku dostavljanja sa 23 nalaza, devet je realizovano, dok su ostali u procesu. Priznajem da ima slabosti koje su obrazovne prirode, jer imamo šest javnih univerziteta i dosta opterećuje naš finansijski sistem.

Predložili smo da se ovi univerziteti osamostale. Što se tiče 32 zaposlena zaista smo imali dosta poteškoća. Pokušali smo da ih kontaktiramo telefonom, javila su se samo 3. Ovog mjeseca ćemo smanjiti plate na nulu da bi se pojavili. Naše ministarstvo ima najviše takvih osoba koje su u prošlosti donele neki od ugovora. Čak i kada budemo imali njihov odgovor, imaćemo problem jer oni mogu da se angažuju samo na severu”, rekao je on.

Dalje, Pupovci je rekao da ova 32 službenika ministarstva nisu izašli na javne konkurse i da isti imaju samo srednju stručnu spremu.

Fehmi Zuljfiu, šef odjeljenja za finansije, govorio je o kupovini udžbenika za 2,1 milion eura.

“Nisu hteli da se izjasne da ministarstvo nije uplatilo sredstva. Ministarstvo je pokrilo obaveze i nastavili smo pregovaračke procedure. Što se tiče kodeksa subvencije, to je bila Fulbright-ova isplata, to je bio nedostatak informacija koje ministarstvo radi, nemaju pristup u CBK, postoji pristup samo trezoru i tako je došlo do preopterećenja od 270 hiljada evra”, rekao je on.

Revizor Ćerkin Morina je naglasio da ovaj izvještaj ima najviše nalaza u pogledu finansijskog upravljanja u smislu ministarstava.

“Situacija se i dalje pogoršava. Prije godinu dana bilo je 14 preporuka, sada su povećane 22, od kojih se 5 ponavlja. Ovo je nemar službenih lica…greške kada se ponavljaju rezultiraju većim posljedicama. Analiziramo akcioni plan, timovi su završili dio posla u 2021. godini i testiramo nivo preporuka u kojoj mjeri su sprovedene“, rekao je on.

Morina je kazao da postoje praznine u koordinaciji aktivnosti i da situacija nije nimalo dobra. On je dalje zamolio službenike Ministarstva zdravlja da pažljivo sagledaju preporuke i poboljšaju situaciju.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort