NajnovijeRegion

Sankcije su važno sredstvo u blokiranju korumpiranih

Ambasador Sjedinjenih Američkih država u Bosni i Hercegovini Eric Nelson danas je na svome blogu napisao da neobuzdana korupcija istovremeno spriječava građane Bosne i Hercegovine da idu naprijed i povlači ih na dno.

Ona je glavni krivac za najveću stopu odlaska obrazovanog stanovništva u Evropi, najsporiji privredni oporavak na zapadnom Balkanu, te nizak životni standard svih građana, bez obzira na njihovu etničku ili vjersku pripadnost.

Ambasador Nelson navodi da korupcija nije samo problem s kojim svaka zemlja treba da se obračuna na domaćem terenu, nego ju je i predsjednik Biden proglasio prijetnjom nacionalnoj sigurnosti SAD – korupcija podriva demokratiju, ljudska prava, sigurnost i prosperitet.

SAD su spremne da pruže pomoć BiH u borbi protiv korupcije kroz programe pomoći, zagovaranje nužnih reformi i konkretne aktivnosti. Podržavamo mnogobrojne građane, novinare i aktiviste koji su spremni za borbu protiv ove pošasti. Međutim, podaci pravosuđa o optužnicama i presudama u ovoj oblasti ukazuju da korupcija visokog nivoa ne podliježe kazni – napisao je američki ambasador.

Dodao je kako je posjeta Samanthe Power, administratorice USAID, bila prilika „da se još jednom istakne naša pomoć građanima u borbi protiv korupcije“. Sastala se sa odvažnim novinarima koji se bave istraživačkim novinarstvom i otkrivaju zvaničnike koji zloupotrebljavaju službeni položaj. Sastala se i sa hrabrim mladim ženama koje se bore da zaštite rijeke Bosne i Hercegovine od štete nanesene neadekvatno regulisanom gradnjom. SAD podržavaju NVO koje propagiraju ono što ove žene rade, štite ih od uznemiravanja i zagovaraju transparentnost. USAID podržava i one koji su spremni na provedbu e-uprave s ciljem promocije transparentnosti i onemogućavanja korupcije u izdavanju dozvola i pružanju usluga.

Ambasador Nelson navodi kako je previše zvaničnika u BiH iz sfere vladavine zakona koji rade pod političkim pritiskom ili kontrolom. Mnogi se plaše da se usprotive korumpiranom sistemu. Sposobni su, ali nemaju volje da se bore za promjenu, jer osporavanje ovakvog sistema izlaže ih neprihvatljivom ličnom riziku. Previše građana BiH je više nego svjesno problema koji korupcija predstavlja, ali su rastrzani između zauzimanja stava, s jedne strane, i brige za sopstvenu porodicu s druge, u glomaznom sistemu protekcionizma u kojem su mito i prisilno glasanje nužni kako bi mnogi od njih sebi osigurali kvalitetan posao ili čak imali pristup standardnim uslugama – navedeno je u blogu.

Ambasador Nelson ističe da postoje neki svijetli primjeri među državnim službenicima.

  • Otkako sam stupio na dužnost ambasadora, proširena je naša podrška Uredu za borbu protiv korupcije u Kantonu Sarajevo na čijem čelu je Erduan Kafedžić. Uprava policije Kantona Sarajevo na čijem je čelu Nusret Selimović uspješan je partner u istragama ovog Ureda. Međutim, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo ih ne prati podizanjem vjerodostojnih optužnica. Kafedžić i Selimović, kao i drugi, mogu posvjedočiti o pritisku, prijetnjama i opstrukcijama sa kojima su suočeni i pojedinci i institucije koje se bore protiv korupcije. To je dobar pokazatelj da ovaj Ured radi ispravno i postiže napredak u borbi protiv korumpiranih zvaničnika – navodi Nelson.

Dodaje da ovi pojedinci pokazuju da politički nezavisne institucije mogu imati ključnu ulogu u iskorjenjivanju korupcije u BiH. I moja vlada će nastaviti podržavati njihov rad dok se korumpirane elite suprotstavljaju tim naporima. Novinari i dalje razotkrivaju one koji zloupotrebljavaju svoje pozicije, NVO pomažu rad tih novinara i zagovaraju transparentnost. Kroz mnogobrojne programe, USAID daje podršku ovim naporima, a tokom pandemije vidjeli smo i konkretne rezultate – otkrivene su i zaustavljene šeme korupcije u oblastima javnih nabavki i nezakonite gradnje – navodi američki ambasador.

Da bi stale u odbranu građana, SAD zagovaraju reforme neophodne za slabljenje kontrole koju imaju privatne i političke elite. SAD snažno podržavaju i prioritet EU za donošenje efikasnih zakona u oblastima sukoba interesa i javnih nabavki. Amandmani na Zakon o VSTV potrebni su radi vraćanja integriteta i nezavisnog položaja ovom tijelu koje određuje pravila i nadzire pravosuđe, a biće potrebno usvojiti i mjere u oblasti integriteta izbornog procesa. Ove reforme opstruišu političke stranke i zvaničnici koji se užasavaju strogih zakona kojima će se razotkriti njihovo neopravdano bogatstvo, a njihove aktivnosti postati predmetom strogog nadzora – napisao je ambasador Nelson.

Podcrtao je da je Vlada SAD i dalje spremna poduzimati aktivnosti u borbi protiv korupcije, uključujući finansijske sankcije i poništavanje viza korumpiranim licima, kao i suspenziju pomoći korumpiranim partnerima u vlasti.

  • Pružamo savjetodavnu pomoć i razvijamo kapacitete u BiH za istrage i krivično procesuiranje korupcije visokog nivoa, angažujemo se na predmetima koje i sami možemo procesuirati, te apelujemo na svoje saveznike u Evropi da prate trag nelegalno stečene finansijske koristi i slijede naš primjer. Sankcije su važno sredstvo u blokiranju korumpiranih aktera, odvraćaju one koji imaju slične namjere i podržavaju ih, i kao što je državni sekretar Blinken izjavio petog januara: “I dalje ćemo koristiti odgovarajuće ovlasti za promociju pozivanja na odgovornost ovakvih aktera širom regiona i na globalnom nivou” – navodi ambasador Nelson.

Međutim, dodaje da SAD mogu djelovati samo do određene mjere. U konačnici, građani BiH treba da odluče kakvu budućnost žele. Najjača sankcija i oružje protiv korupcije je glasačka kutija. Građani takođe treba da vjeruju da imaju pravo da slobodno glasaju i da se njihov glas čuje. Zato SAD apeluju na političke lidere da provedu odavno potrebne reforme da bi se izborima u BiH vratio integritet. Izbori u oktobru 2022. godine biće prilika za građane da kazne, a ne da produže korupciju. Međunarodna zajednica može imati ključnu ulogu kroz pružanje podrške napretku BiH i pomoći joj u borbi protiv korupcije, ali istinska promjena nabolje mora doći iznutra – napisao je američki ambasador u BiH Eric Nelson u svom blogu.

Pokazati više

Leave a Reply

Your email address will not be published.

escort mersin - izmir escort