KOSOVONajnovije

Nova teritorijalno-administrativna cjelina Kosova i Albanije: Osam novih graničnih prelaza

Prema pisanju kosovskog online medija na albanskom jeziku Koha kaže se da nakon ratifikacije sporazuma od strane parlamenata Albanije i Kosova, nastati teritorijalno-administrativna celina, 30 km unutar Albanije i 30 km unutar Kosova, gde će građani sa obe strane dobijati iste usluge kao i na Kosovu kao u Albaniji, kao da su dvojni državljani.

Tirana, 30. januara – Sporazum između Vlade Albanije i Vlade Kosova o pravilima režima lokalnog pograničnog saobraćaja upućen je Skupštini Albanije na ratifikaciju.

Prema ovom sporazumu potpisanom 26. novembra 2021. godine, Granična zona slobodnog kretanja stanovnika sa dozvolom za lokalni pogranični saobraćaj je do 30 km unutar teritorije potpisnica.

U međuvremenu, rezidencijalni centri strana potpisnica, pograničnog područja definisani su Protokolom o implementaciji ovog sporazuma.

U cilju olakšavanja lokalnog graničnog saobraćaja, nova područja graničnih prelaza biće:

 • Padeš – Košare,
 • Žerk – Babaj Bokeš,
 • Zogaj – Babaj Bokeš,
 • Dobrun – Gerćin,
 • Vljahen – Kušnjin,
 • Kišaj – Planeja,
 • Bardhoc-Brezne,
 • Pakiša – Krstec,
 • Orgoste – Orčuša,
 • Borje – Globočica i
 • Turaj – Restelica.

U izveštaju Vlade Albanije Skupštini se navodi da je sporazum u cilju olakšavanja lokalnog pograničnog saobraćaja pokrenut u okviru zajedničkih obaveza obe vlade, kako bi se pojednostavile procedure i mere vezane za režim lokalnog pograničnog saobraćaja. Dozvola za ovu namjenu duž granice. Ovaj sporazum ima za cilj da olakša kretanje stanovnika pograničnog područja, koji imaju pravo da ostanu u pograničnom području druge strane, pod uslovom da trajanje njihovog boravka nije duže od 90 dana u roku od 180 dana.

Stanovnicima pograničnog područja biće dozvoljen prelazak kopnene granice pod režimom lokalnog pograničnog saobraćaja, pod uslovom da:

 • posjeduju važeći identifikacioni dokument;
 • posjeduju dozvolu za lokalni pogranični saobraćaj;

Ne podliježu mjerama zabrane ulaska na teritoriju strana potpisnica ili koje ne predstavljaju prijetnju javnom redu, unutrašnjoj sigurnosti, javnom zdravlju ili međunarodnim odnosima.

Prema sporazumu potpisanom između Ministarstva unutrašnjih poslova Albanije i Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova, izraz “granično područje” označava područje koje ne doseže više od trideset 30 kilometara od kopnene granice.

Dok “stanovnici pograničnog područja” označavaju građane oba potpisnika koji su stanovnici pograničnog područja na određeni period u ovom sporazumu, koji mora biti najmanje godinu dana, javlja Koha a prenosi Kosova.info.

Lokalni pogranični promet” znači redovni prelazak graničnog prijelaza ili čak izvan graničnog prijelaza, kako je definisano ovim sporazumom, od strane stanovnika pograničnog područja, kako bi ostali u graničnom području druge potpisnice strana, iz društvenih, kulturnih, obrazovnih, porodičnih, zdravstvenih ili dokazanih ekonomskih razloga, na period koji ne prelazi vremenski rok naveden u ovom ugovoru.

Dozvola za lokalni granični saobraćaj” je poseban dokument kojim se stanovnicima pograničnog područja daje pravo da prelaze granični prelaz i dalje i da ostanu u graničnom području druge potpisnice u skladu sa odredbama ovog Ugovora. Dozvola za lokalni pogranični saobraćaj prema režimu lokalnog pograničnog saobraćaja ne stavlja se ulazni i izlazni žig. Prilikom vršenja granične provjere stanovnika pograničnog područja kojima je izdata dozvola za lokalni pogranični promet nije potrebno dokazivati ​​svrhu ulaska niti posjedovanje dovoljnih finansijskih sredstava. za život.

Nakon ratifikacije sporazuma u parlamentima Albanije i Kosova, biće stvorena teritorijalno-administrativna celina, istih 30 km unutar Albanije i 30 km unutar Kosova, gde će građani sa obe strane koristiti iste usluge kao i na Kosovu. kao u Albaniji, kao da su državljani obe zemlje.

“Ima oko 300 hiljada stanovnika, koji će direktno imati koristi od ove olakšice. To znači da mogu slobodno pohađati školu od osnovne do srednje škole, u zavisnosti od lokacije obrazovnih institucija sa obe strane granice. Oni mogu da idu na posao sa obe strane granice, bez potrebe za ikakvim dokumentom, za bilo kakvu dozvolu, dakle uz potpuno slobodan promet“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Albanije Bljedi Čuči.

Što se tiče ministra unutrašnjih poslova Kosova, Dželjalja Svečlje, sporazum o pravilima režima lokalnog pograničnog saobraćaja daće novi podsticaj privredi, lokalnim tržištima u pograničnim oblastima i uslugama između dve zemlje.

Biće definisano slobodno kretanje graničnog pojasa. Demarkacija granice je nemilosrdno podelila porodice, rodbinu, društva i kulturne prostore koji su vekovima živeli zajedno. Stanovnici će se moći slobodno kretati uz posebnu dozvolu za prelazak u definisanim graničnim područjima duž cijele granične linije između dvije zemlje u unutrašnjosti do 30 km sa svake strane. Privremeni granični prijelazi biće otvoreni gdje god se ukaže potreba.

Ekonomija će se razvijati, a lokalna tržišta će rasti. Studenti će imati lakši pristup obrazovanju preko granice. Privremeni granični prelazi će se otvarati kad god postoji potreba za praznicima, kulturnim aktivnostima, sportom ili vanrednim situacijama.

„Razvijaće se privreda i lokalna tržišta, kao i usluge između dve zemlje“, rekao je Svečlja. /Kosova.info

Pokazati više
escort mersin - izmir escort