KOSOVONajnovije

Južnomitrovački model prevencije vjerskog ekstremizma i tretmanu povratnika iz ratnih zona

Sa velikim brojem povratnika iz ratnih zona, ali i sa velikim brojem ljudi koji su došli u kontakt sa radikalnim i ekstremnim idejama, Kosovo se suočava sa fenomenom nasilnog ekstremizma i terorizma.Nespremni da se izbore sa ovim pitanjem počeli su da pilotiraju raznim modelima koje bi mogle ponuditi rješenja za problem javlja Kallxo.com a prenosi Kosova.info.

Podaci su pokazali da su glavni problemi nedostatka institucionalnih kapaciteta u prevenciji ekstremizma, ali i u tretmanu osoba koje su pale na radikalne ekstremističke ideje. U poslijeratnim godinama općinski nivo je bio nadležan da se bavi društvenim obrazovnim i kulturnim programima koji se smatraju ključnim za rješavanje ovih problema.

Zanemarivanje i nedostatak prioriteta na lokalnom nivou doveli su do toga da se neke od nadležnosti prenesu na centralni nivo. Centralizacija, iako uspješna u prvim godinama, ponovo je počela da se doživljava kao problem zbog nedostatka resursa.

Kao rezultat toga, vlada zemlje predviđa da ponovo počne sa decentralizacijom nadležnosti Pilotizacija delegiranja nadležnosti je počela u Mitrovici, gde je počela sa decentralizovanim modelom koji uključuje lokalne vlasti u rešavanju problema. Južna Mitrovica, izrađen je plan aktivnosti na lokalnom nivou koji ima za cilj da spreči i reintegriše aktivnosti sa lokalnog nivoa.

“Plan je fokusiran na izgradnju kapaciteta na lokalnom nivou i razmjenu najboljih praksi za pristup i tretman ovih porodica”, kaže se u odgovorima MUP-a za KALLXO.com. Dalje kažu da je trenutno implementacija općinske strategije u fazi izgradnje kapaciteta sigurnosnog mehanizma u općini. Pored toga, Ministarstvo unutrašnjih poslova sarađuje sa nekoliko nevladinih organizacija na realizaciji aktivnosti koje su predviđene strategijom.

Trenutno, prema podacima MUP-a, ove nevladine organizacije rade na aktivnostima sa porodicama repatrirana.Program uključen u lokalnu ili opštinsku strategiju MUP-a, obezbeđuje održivu reintegraciju.

„Program pomaže Opštini da upravlja ovim slučajevima bez oštećenja procesa, a ugrožene osobe će biti adresirane u skladu sa njihovim zahtjevima i potrebama za razvojem kritičkog mišljenja kod mladih ljudi i pomaže porodicama da se osamostale od socijalne pomoći kroz stručnu obuku podržanu grantovima na osnovu veštine stečene na ovim obukama“, navodi se u odgovorima MUP-a.

Uspeh je već zabeležen u registrima MUP-a iz ove opštinske strategije pokrenute u Južnoj Mitrovici.

“MUP i CBM je kroz ovu komunikaciju uspio da obezbijedi lokalnu podršku časovima albanskog jezika za djecu bez roditelja vraćenoj iz Sirije, kao i dodatnu nastavu i pomoć istog nastavnika u drugim predmetima prema školskom planu i programu (nastavnik je također aktivan u sistem javnog obrazovanja), a to pomaže da deca ne budu stigmatizovana i predrasude društva“, kaže se u odgovorima Ministarstva unutrašnjih poslova. S druge strane organizacija „Izgradnja zajednice – Mitrovica“ (Razvoj zajednica u Mitrovici / Community Development in Mitrovica – CBM ) tek kada je počela implementirati strategiju sa nekoliko različitih aktivnosti.

Direktorica CBM-a Aferdita Silja je u nekoliko odgovora za KALLXO.com objavila da je strategija odobrena u martu 2020. godine, dok je tada zbog pandemije ali i političke volje odgođena implementacija iste strategije. Silja napominje i činjenicu da sarađuju i sa Upravom za spasavanje i hitne slučajeve u opštini Južna Mitrovica.

Neke od aktivnosti koje ova organizacija trenutno sprovodi su osnivanje debatnih klubova u svim srednjim školama, obezbeđivanje psihologa u šest srednjih škola, osnivanje radnih grupa protiv nasilnog ekstremizma u školama, kao i osnivanje opštinskih foruma. za promicanje tolerancije i vjerskog dijaloga. Srednjoročno, CBM je takođe obezbedio obuku za nastavnike u svim srednjim školama u Južnoj Mitrovici o tome kako da odgovore na nasilni ekstremizam.

Još jedna aktivnost koju je CBM istakao, a koja će se sprovoditi kao dugoročna mera, a takođe i osnivanje porodičnog centra za prevenciju nasilnog ekstremizma u okviru opštinskih struktura, uspostavljanje onlajn edukativnog resursnog centra protiv nasilnog ekstremizma i identifikaciju platformi na društvenim medijima i web stranicama koje promiču govor mržnje i nasilje koristeći vjersku doktrinu. Kao uspjeh, CBM predstavlja aktivnosti koje su održali na obuci nastavnika, nekih roditelja i predstavnika zajednice o nasilnom ekstremizmu.

KALLXO.com je prije nekoliko sedmica objavio da je Ministarstvo obrazovanja održalo nekoliko informativnih sesija za manje od 10 posto nastavnika na Kosovu. Direktorica CBM Aferdita Silja kaže da je preko 90 ljudi učestvovalo u izradi plana aktivnosti općinske strategije kroz različite radionice.

„Kao rezultat toga, ovaj plan je izgrađen na premisi da efikasna prevencija nasilnog ekstremizma među mladima zahtijeva posvećenost u tri glavne dimenzije: srednje škole, porodice i općine, vjerske i institucije civilnog društva“, kaže Silja, dodajući da radionice održane su sa različitim uzrastima od 15 do 25 godina, kao i sa verskim poglavarima, opštinskim zvaničnicima i raznim organizacijama.

Silja napominje da općinska strategija ne vidi nasilni ekstremizam kao inspiriran samo religijom ili određenom religijom, već vjeruje da je ovo složen izazov koji može biti inspirisan i politikom, etničkom pripadnošću i drugim faktorima.

„Ova strategija takođe ne daje odgovor na ovu pojavu zasnovanu na bezbjednosti, ali u skladu sa nadležnostima koje su opštinskim institucijama date Zakonom o lokalnoj samoupravi, predlaže niz mjera za rješavanje faktora koji privlače i guraju mlade ljude. do nasilnog ekstremizma”, dodaje ona.

Prema njenim rečima, jedan od faktora da mladi ljudi budu izloženi ekstremizmu u Mitrovici je nezaposlenost.

„Ovu strategiju je izradila ad-hoc radna grupa sastavljena od predstavnika Opštine Južna Mitrovica, civilnog društva, verskih lidera, predstavnika srednjih škola, predstavnika učenika i roditelja.

Shodno tome, ovaj dokument predstavlja snažan konsenzus o neophodnim općinskim mjerama za sprječavanje nasilnog ekstremizma“, objašnjava se uloga Silja strategije.

To pokazuje da takva strategija omogućava opštini da efektivno sprovodi aktivnosti za prevenciju nasilnog ekstremizma u oblastima odgovornosti, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i politikama i kako bi dopunila postojeće napore institucija na centralnom nivou.

Pored aktivnosti prevencije, opštinska strategija predviđa rehabilitaciju i reintegraciju povratnika iz konfliktnih područja. Za rehabilitaciju i reintegraciju CBM je planirao osnivanje centra za porodice pogođene nasilnim ekstremizmom, povećanje podrške civilnom društvu u realizaciji projekata koji se odnose na povratnike i njihove porodice, kao i pružanje stalnih savjeta porodicama koje traže pomoć da oslobode svoje članove od nasilnog ekstremizma.

Na Kosovu se više od 100 ljudi već vratilo iz konfliktnih zona u Siriji i Iraku. KALLXO.com je u nekim objavljenim istraživanjima pokazao izazove institucija i lokalnog nivoa da se pozabave ovim povratnicima i njihovim porodicama.

Tokom protekle godine KALLXO.com je izvijestio kako socijalni radnici i nastavnici nisu prošli adekvatnu obuku o tome kako se nositi s povratnicima iz ratnih područja. S druge strane, KALLXO.com već neko vrijeme izvještava o različitim modelima koje je preduzelo Ministarstvo unutrašnjih poslova za rehabilitaciju ili reintegraciju povratnika, uglavnom žena i djece, sprovođenjem različitih aktivnosti. Jedan od modela je i samozapošljavanje žena koje se vraćaju iz Sirije i Iraka koje će kroz obuku o krojanju početi da obnavljaju prihode za sebe i svoje porodice. /Kosova.info

Pokazati više
escort mersin - izmir escort