KOSOVONajnovije

Nastavljeno suđenje službeniku Opštine Dragaš za korupciju

U Odjeljenju za teška krivična djela Osnovnog suda u Prizrenu danas je nastavljeno suđenje optuženom Nuro Ismailiju, koji se tereti za “zloupotrebu službene dužnosti”.

Pravda danas prenosi da je Ismaili optužen da je tokom 2019. godine, u svojstvu menadžera u kancelariji za nabavke, postupao protivno zakonu o javnim nabavkama tako što nije oduzeo garanciju tendera u iznosu od 3000 (tri hiljade) eura za snabdijevanje drvima i peletima od strane ekonomskog operatera (Avni Murtezi) BI i sklapa ugovor sa najskupljim Operatorom za 25.680 eura, oštetivši budžet Opštine.

Prvobitno je državni tužilac Mehdi Sefa predložio sudu angažovanje vještaka nabavke, kako bi vještak dao stručno mišljenje u vezi sa tenderskim postupcima.

Sa prijedlogom državnog tužioca složio se i optuženi Ismaili, koji je dodao da vještak treba da razjasni da li je prekršena zakonska odredba o oduzimanju tenderske garancije.

Nakon toga, predsedavajući sudija, sudija Raima Elezi, sa članovima Đemshitom Galušijem i Vjollcom Buzhalom, odlučio je da se predlog tužilaštva usvoji, a sljedeće ročište zakaže nakon što finansijski izveštaj dostavi veštak Agim Šećiri.

Prema optužnici u periodu 2019. godine, okrivljeni kao odgovorno lice rukovodilac Kancelarije za nabavke u Opštini Dragaš, koristeći službenu dužnost ili ovlašćenje ne ispunjava službene dužnosti u cilju sticanja materijalne koristi za druga lica.

Dalje, optužnica opisuje da u svojstvu rukovodioca u kancelariji za nabavke postupa u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama br.04/L-042, tačnije članom 57 stav 1, tako da nije oduzela garanciju tendera pod br. 621-19-1413-1-1-1 od 05.05.2019.godine u iznosu od 3000 (tri hiljade) eura za nabavku drveta i peleta od strane Ekonomskog operatera (Avni Murtezi) B.I. koji ne dostavi potvrdu od PAK-a da je platio porez i od Privrednog suda koji nije ocijenjen kao pravno lice i na taj način sklapa ugovor sa najskupljim Operatorom za 25.680 eura oštetivši budžet opštine.

Ovim radnjama po tužilaštvu počinio je krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 414. stav 1. iz st. 3 pod st. 3.2 prema Krivičnom zakonu Republike Kosovo.

Pokazati više

Leave a Reply

Your email address will not be published.

escort mersin - izmir escort