KOSOVONajnovije

U ovim dijelovima opštine Prizren najavljene redukcije struje danas i sutra

Na osnovu obavještenja za medije od strane KEDS-a zbog radova radi sigurnosti sistema i održavanja mreže najavljena su isključenja u:

Na Trafostanici 110/10 kV Suva Reka će biti prekinuto napajanje strujom:
LP 10kV Pećani (šifra: 32000007) od 11:00 do 14:00
Mesta: sela: Bljace, Brešani, Dulje, Kastrc, Nišor, Pećan, Semetišt i Slapužan.
Razlog Hitni prekid radi sigurnosti sistema – Balansiranje opterećenja u TR1 i TR2 u TS 110 / 10kV Suva Reka

Na TS 110/10 kV Suva Reka će biti prekinuto napajanje strujom:
LP 10kV Šveps (šifra: 32000013) od 11:00 do 14:00
Lokacije: 28 komercijalnih kupaca u mjestu Široko i Industrijskoj zoni.
Razlog Hitni prekid radi sigurnosti sistema – Balansiranje opterećenja u TR1 i TR2 u TS 110 / 10kV Suva Reka.

20.01.2022
Radovi trećih strana

Na TS 110/35 / 10kV Suva Reka će biti prekinuto napajanje strujom:

LP 10kV Široka (šifra: 32000005) od 10:00 do 15:00

Mjesta: ulice: 560 Brigada 123, 563 Majka Tereza, 583 Endrit Kavaja (dio), 584 Bajram Curri, 585 Ibrahim Lutfiu (dio), 586 Zenun Kepa, 587 Hadži Zeka, 588 Bedri Pejani, 588 Bedri Pejani, 50 Pejani150 Aviraj95 jedan dio), 592 Džemajlj Redža (jedan dio), 593 Šaban Poluža (jedan dio), 599 Bahri Galapeni (jedan dio) i 600 Nebih Hodo Kuči.

Razlog: Realizacija 10kV ulazno/izlaznog sistema, po elektroenergetskoj saglasnosti.

Od TS 35/10kV Žur će će biti prekinuto napajanje strujom:
LP 10kV Posljište (šifra: 30035006) u dva termina od 09:00 do 10:00 i od 16:00 do 17:00
Mjesta: Posljište, Graždanik, Kobi I, Kobi II, Reneljual Tahiri kamenolom, Posljište I, Posljište II, Vljašno I, Vljašno II i Muradema.
Razlog: Stvaranje uslova rada bez napona, manipulacija sa srednjenaponskim razdjelnicima

Od TS 35/10kV Žur će biti prekinuto napajanje strujom:
NS 10 / 0,4kV TS Mustaf Kurtaj-Vljašno (Žegur) (šifra: 30035006026) od 09:00 do 17:00
Mesta: Kupci u TR Mustaf Kurtaj, Auto servis, Salon nameštaja.
Razlog: Izvođenje radova 10kV mreže prema tehničkom rješenju.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort