KOSOVONajnovije

Specijalni tužilac traži osudu Palj Ljekaja i drugih, a odbrana njihovo oslobađanje

Izvještava: Senad Ljokaj

Specijalni tužilac Atdhe Dema je u završnoj riječi zatražio da se bivši gradonačelnik Đakovice Palj Ljekaj, bivši opštinski funkcioner Ismet Isufi, funkcioner Gani Rama i biznismen Velji Hajdaraga proglase krivim i kazne po zakonu. Dok je odbrana tražila njihovo oslobađanje.

Palj Ljekaj je optužen za zloupotrebu službenog položaja, za vrijeme dok je bio na čelu ove opštine. Za zloupotrebu položaja optuženi su i Isufi i Rama, dok je Velji Hajdaraga optužen i za prevaru sa subvencijama, prenosi “BetimiperDrejtesi”.

Na ročištu u utorak prvo su izvedeni materijalni dokazi prije nego što je data konačna riječ. Kasnije Ljekaj, Isufi i Hajdaraga odlučuju da se brane u tišini. Posljednja dvojica su dodala da stoje iza ranije datih izjava.

Tužilac Dema je u završnoj riječi rekao da stoji iza pisane optužnice, jer je ona u potpunosti obrazložena, kako u pogledu krivice optuženih, tako iu pogledu njihove krivične odgovornosti.

“Uzimajući u obzir odluku žalbe, tačke zbog kojih smo danas ovdje na saslušanju vještaka i razradu drugih tačaka koje nas je žalba primorala da presudimo i koje preispitujemo, ponovo se u potpunosti potvrđuje da su optuženi počinili krivično djelo. djela prikazana u optužnici, koja u potpunosti dokazuje vrijeme, mjesto i način izvršenja krivičnih djela”, rekao je tužilac.

Na kraju govora, tužilac je predložio sudu da optuženi bude proglašen krivim i kažnjen po zakonu.

S druge strane, branilac Palja Ljekaja, advokat Arijanita Kocija, koji je dao završnu reč u pisanoj formi, rekao je da se tužilaštvo nije potrudilo da se bavi žalbama Apelacionog suda.

“Apelacioni sud je jasno artikulisao svoje primjedbe, a tužilac se ne trudi da sudu razjasni sve primjedbe Apelacionog suda, između ostalog Apelacioni sud kaže da je prvostepeni sud nije uspio da dokaže vrijeme izvršenja krivičnog djela i po žalbi je određeno paušalno, a ne vrijeme kada su okrivljeni postupali ili su trebali postupati”, rekao je advokat Koci.

Advokat Koci je rekao da je Ljekaj, iako je nevin, već dobio kaznu jer se već 7 godina, od istrage do sada, vuče u krivičnom postupku.

Branilac optuženog Rame, advokat Ndrec Dodaj, naveo je da ni tokom ovog glavnog pretresa nisu potvrđene tvrdnje tužilaštva da je Gani Rama u optužnici dodeljivao, dozvoljavao ili odobravao sredstva u ime poslovanja.

Dok su branioci optuženih Isufija i Velihajdarage, advokati Bajram Morina i Agim Muhadžiri rekli da stoje iza završnih riječi posljednje revizije.

Advokat Morina je rekao da je s obzirom na odluku žalbe u ovom predmetu nastupila apsolutna zastarjelost, tražeći da sud donese negativnu presudu protiv optuženog Isufija.

Inače, prije davanja konačne riječi, sudija Shaqir Zika je zatražio od tužioca da se izjasni o primjedbama i sugestijama žalbe na određivanje vremena izvršenja krivičnog djela.

Tužilac Atdhe Dema je rekao da stoji iza ove optužnice kako je dato u opisu, a to prema njegovim riječima, zbog toga što su između ostalog isplate i računi ispostavljeni do 19. septembra 2014. godine i shodno tome proizvode efekte kako je to predstavljeno u optužnici.

Sudsko vijeće kojim predsjedava sudija Shaqir Žika, sa članovima Mentor Bajraktari i Besarta Dolin, odredilo je 21. januar za izricanje presude u ovom predmetu, prenosi “BejtimiperDretesi”.

Očekuje se da će ponovljeno suđenje za korupciju protiv Palj Ljekaja i drugih biti okončano danas

Na ročištu u utorak očekuje se da ćete dobiti odbranu optuženog i konačnu riječ.

Posljednja sjednica održana je 13. decembra 2021. godine, tokom koje je saslušan finansijski ekspert Rrustem Asllanaj.

U februaru ove godine, Osnovni sud u Đakovici osudio je Lekaja na 1 godinu i 6 meseci uslovno. Optuženi Rama je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine, dok je optuženi Isufi osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci.

Izrečena im je dodatna kazna koja je uključivala zabranu obavljanja funkcija u državnoj upravi ili javnim službama u trajanju od 2 godine.

Dok je optuženi Veli Hajdaraga za prevaru sa subvencijama i utaju poreza osuđen na jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 8 hiljada eura, kao i na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine. Takođe, na ime pričinjene štete, bio je obavezan da PAK-u nadoknadi ukupan iznos od 24 hiljade 718 evra i 59 centi.

Četvorica optuženih su bila dužna da obeštete opštinu Đakovica u iznosu od 69 hiljada 786 evra.

Međutim, žalba je ukinula ovu presudu prvostepenog suda i predmet vratila na ponovno suđenje.

U žalbi je potvrđen samo dio kazne za utaju poreza optuženom Veli Hajdaragi, kojom je potvrđena kazna od 3 hiljade eura novčane kazne i 1 godina uslovnog zatvora, te obavezan da naknadi štetu pričinjenu PAK-u.

U žalbenoj presudi se navodi da postoji neizvjesnost o vremenu kada su navodna krivična djela počinili bivši gradonačelnik Đakovice Palj Ljekaj, bivši opštinski funkcioneri Gani Rama i Ismet Isufi i optuženi Velji Hajdaraga.

U avgustu 2019. godine, predmet optuženog Ganija Rame spojen je sa predmetom Palj Ljekaj i drugi nakon prijedloga specijalnog tužioca Atdhe Deme da se ova dva predmeta spoje na osnovu toga što su ti predmeti isti i međusobno povezani.

Osnovni sud u Đakovici je 13. februara 2017. godine oslobodio optuženog Ramu, sa obrazloženjem da nije bilo moguće dokazati da je počinio krivično djelo za koje se tereti.

Međutim, nakon žalbe Specijalnog tužilaštva Kosova, Apelacioni sud je vratio predmet protiv optuženog Rame na ponovno suđenje.

Nakon ponovljenog suđenja, Osnovni sud u Đakovici je presudom od 9. februara 2018. godine ponovo oslobodio optuženog Ramu, sa obrazloženjem da nije dokazano da je počinio krivično djelo za koje se tereti.

Međutim, nakon toga, Apelacioni sud je 1. novembra 2018. godine vratio predmet na ponovno suđenje i tako usvojio žalbu STRK.

Prema odluci Apelacionog suda, presuda Osnovnog suda u Đakovici radila je na bitnoj povredi odredaba krivičnog postupka.

U obrazloženju žalbe se navodi da je prvostepeni sud u potpunosti zasnovao presudu na mišljenju vještaka finansijske struke, ali da, po žalbi, vještak nije dao jasan i konkretan stav o položaju i ovlašćenjima koja je vršio vještak. optuženi Rama.

Prema optužnici Specijalnog tužilaštva Republike Kosovo, podignutoj 26. maja 2016. godine, Gani Rama se tereti za krivično delo „zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja“.

U optužnici se navodi da je u periodu od 2008. do 2012. godine Gani Rama, u svojstvu službenog, finansijskog lica u opštini Đakovica, u cilju sticanja materijalne koristi za sebe ili drugo lice, ili nanošenje štete drugom licu, imao dozvoljeno dodjeljivanje i odobravanje gotovine.

Prema optužnici, radilo se o isplatama preduzeću “DPT Union-VL”, vlasnika Veli Hajdaraga, za raspodjelu subvencija bez ikakve procedure, bez ugovora i bez redovnih faktura.

Prema navodima tužilaštva, za nenamjenski iznos se tereti 218 hiljada 956 eura i 67 centi.

U međuvremenu, Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv Pala Lekaja i drugih 10. aprila 2016. godine.

Prije nego što je optužnica djelimično odbačena, Pal Lekaj zajedno sa Ismetom Isufijem, Pašk Silja, Bekim Silja, Teuta Mejzini i Dafina Thaći optuženi su da su kao službenici opštine Đakovica zloupotrebljavali službeni položaj prilikom raspodjele subvencija.

Palj Ljekaj i Ismet Isufi, optuženi su da su u periodu 2008-2014, postupajući u svojstvu zvaničnika, prvi u svojstvu gradonačelnika Đakovice, dok su drugi kao direktor Uprave za poljoprivredu, raspodelili subvencije preko preduzeća „UNION-VL“, u suprotnosti sa Zakonom o upravljanju javnim finansijama.

“Rješenja okrivljenog Palj Ljekaja pokrivaju samo iznos od 235.400 eura, dok su ostala rješenja bez pravnog osnova i idu do iznosa od 631.671,82 eura”, navodi se u optužnici.

U optužnici se dalje navodi da su subvencije odobravali okrivljeni bez nadzora ako su isplate vršene poljoprivrednicima i bez ikakvog ugovora sa firmom “UNION-VL” u kom slučaju oko 40% od preko tri hiljade poljoprivrednika nije prihvatilo uplate su ovlaštene protiv njih.

Okrivljeni su, prema optužnici, prekoračili i svoje zakonske nadležnosti, jer su pored fonda za subvencije koristili i druge budžetske linije Opštine Đakovica za subvencije, pričinivši joj moguću štetu do oko 250 hiljada evra.

Dok su optuženi Pašk Silja, Bekim Silja, Teuta Mejzini i Dafina Thaći optuženi da su kao predsjedavajući i članovi komisija za nadgledanje raspodjele subvencija sastavljali izvještaje o navodnoj raspodjeli subvencija na terenu. je urađeno kako treba, iako oko 40% aplikanata nije dobilo subvencije.

Šestorica optuženih se terete da su ovim radnjama, u različitim periodima od 2008. do 2014. godine, kontinuirano vršili krivična djela pronevjera u vršenju službe i zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja.

U ovom slučaju optužen je i Velji Hajdaraga, koji je, prema tvrdnjama tužilaštva, u periodu od 2008. do 2015. godine dao netačne podatke da su navodno svi podnosioci zahtjeva za subvencije dobili subvencije i da je dozvolio da umjesto poljoprivrednika koji su se nalazili na spiskovima primaju subvencije, primaju druga lica koja nisu imala pravo.

Optuženi Hajdaraga, pored krivičnog djela prevare sa subvencijama, tereti se i za utaju poreza u iznosu od oko 35 hiljada eura, jer je, prema navodima tužilaštva, da bi izbjegao plaćanje poreza, prijavio prihode manje od onih. u stvarnosti za njegovu kompaniju “UNION-VL”.

Specijalno tužilaštvo je u optužnici pokazalo da je broj poljoprivrednika koji su morali biti intervjuisani veći od tri hiljade, pa je kod jednog broja ispitanika stekao trend da ih 40 odsto korisnika subvencija uopšte nije dobilo.

Dakle, tačan iznos pričinjene štete koju su ispitani poljoprivrednici mogli provjeriti, prema optužnici, iznosi oko 70 hiljada eura.

Inače, Apelacioni sud je u martu 2019. godine potvrdio rešenje Osnovnog suda u Đakovici, doneto 10. januara 2019. godine, kojim je potvrđena optužnica Specijalnog tužilaštva Republike Kosovo (PSKR) kojom je optužnicom, Lekaj i Isufi su optuženi za zloupotrebu službenog položaja, a Hajdaraga za prevaru u subvencijama i utaju poreza.

Inače, još u novembru 2018. godine, Apelacioni sud je odlučio o žalbama branilaca u ovom predmetu, vraćajući predmet Ljekaju i ostalima u vezi sa krivičnim delom zloupotrebe službenog položaja, za šta je Osnovni sud u Đakovici potvrdio optužnicu.

Prema mišljenju Apelacionog suda, prvostepeni sud nije dao dovoljno razloga kada je potvrdio optužbu za zloupotrebu službenog položaja protiv optuženih i odbio žalbe njihovih branilaca.

Što se tiče druge radnje službene pronevjere, za koju je Osnovni sud odbacio i ovu tačku optužnice, isto je potvrđeno i žalbom.

Bivši gradonačelnik Đakovice Palj Ljekaj i drugi izjasnili su se da nisu krivi po svim tačkama optužnice na prvom ročištu održanom 31. maja 2018. /BejtimiperDrejtesi

Napomena: Osobe navedene u ovom članku smatraju se nevinim, osim ako ih sud pravosnažnom presudom proglasi krivima.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort