KOSOVONajnovije

Bivši direktor Inspektorata pruža zaštitu, optužen je zajedno sa još petoro za rušenje aneksa zgrade “Abi Čaršija”

Izvještava: Fljoridin Osmanaj

Prizren- U Osnovnom sudu u Prizrenu je izneo svoju odbranu bivši direktor Inspektorata Islam Thaqi gde je zajedno sa još petoro optužen za rušenje dodatnog aneksa „Abi Bazara“ u Prizrenu.

Optuženi Isljam Thaći je u svojoj odbrani naveo da je u periodu 2018-2019. godine obavljao dužnost direktora inspektorata u Opštini Prizren, prenosi “BetimiperDrejtesi”.

Što se tiče zgrade “Abi Čaršija” je naveo da je predmetna zgrada dobila građevinsku dozvolu 11. aprila 2017. godine i da su inspekcijske procedure nedostajale skoro godinu dana.

Dodao je da nakon izlaska na teren izdata dozvola u odnosu na mjere i izgradnju nema kompatibilnost, jer je 30 odsto izgradnje premašilo postojeću dozvolu.

Dalje je naveo da je naknadnim postupcima, odnosno od 7. maja do 27. avgusta 2018. godine, predmetni inspektor razradio sve potrebne procedure u postupanju sa dijelom zgrade bez dozvole, kao što je donošenje rješenja o obustavi radova, izricanje kazni obavezno, podnošenje krivične prijave i rješenje o dobrovoljnom rušenju.

Thaći je dodao da je 27. avgust 2018. godine bio dan nasilnog izvršenja navedenog u Zaključku Uprave inspektorata za rušenje dijela zgrade koja je izgrađena bez dozvole.

To je zato što su, prema njegovim riječima, iscrpljene sve mogućnosti za rješavanje problema, jer je prema regulacionom planu iz 2012. godine postojao plan kojim je bilo predviđeno otvaranje puta na dijelu gdje je prekoračena građevinska dozvola.

On je takođe dodao da mu je ovog datuma, nakon izjava vlasnika „Abi Čarsije“ da će izvršiti dobrovoljno rušenje, a takođe i nakon procene inspektora Baškima Krasnićija, omogućeno da dobrovoljno rušenje uradi u roku od 30 dana.

Nakon toga je rekao da su od Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja (MŽSPP) dobili rešenje, kojim je rešenje o rušenju poništeno, ali ostaje na snazi ​​odluka o obustavi radova, odnosno da stranka nema pravo da nastaviti radove dalje.

On je dodao da je Uprava inspektorata u potpunosti ispoštovala odluku MŽSPP i da nakon toga u periodu od 6 meseci prema inspekciji nije bilo daljih radova i da su za to vreme postavljene trake i obeležena zgrada.

On je dalje rekao da je inspektor 28. marta 2019. godine konstatovao obustavu radi nastavka radova i da je investitor i pored obustave nastavio radove, te mu je ponovo naloženo da obustavi radove do konačnog rješenja pitanja.

Ali, dodao je da su i nakon dva dana radovi ponovo nastavljeni, da bi nakon toga 6. aprila 2019. izrekao mandatnu kaznu do 10. aprila 2019. godine, kada je donio rješenje kojim je investitora obavezao da obustavi radove.

Uprkos tome, kaže da je investitor nastavio radove i 27. juna 2019. godine inspektorka Egzona Morina-Thaqi donijela je rješenje za dobrovoljno rušenje u roku od 15 dana.

U predmetnom rješenju se navodi da ono nije ispoštovano i da su podnijeli tužbu Osnovnom sudu u Prizrenu, ali da je odbijena i da je kasnije 15. jula 2019. godine inspektor Jetmire Vrenezi donio rješenje za nasilno rušenje.

U ovom rješenju određen je datum rušenja 19.07.2019. godine, kojim je precizirano vrijeme početka izvođenja nasilnog rušenja, pri čemu je od njega samog kao direktora zatraženo da ispuni uslove za realizaciju ovog zaključka, odnosno obavještavanje privrednog društva. ugovoreno od strane Uprave za inspekcije, obavještenje policijskih službenika za obezbjeđenje.

Dodao je da su od Direkcije za urbanizaciju 19. jula 2019. godine dobili obavještenje o zahtjevu za legalizaciju oštećenog u kojem se navodi da još nisu ispunjeni zakonski uslovi za pokretanje postupka legalizacije i da je tu dozvolu dao krajem 2020.

Na kraju je naveo da nije dao saglasnost za ovo rušenje i objasnio da su tog dana, 19. jula 2019. godine u 15:00 časova, bez dozvole počeli rušenje objekta, ali su zbog mraka zaključili da rušenje treba prekinuti i nastaviti narednih dana, a policijski službenik je 21. jula 2019. godine obavijestio da postoji naredba za obustavu radova.

To je zato što mu je, prema njegovim rečima, policajac rekao da tužilaštvo istražuje ovaj slučaj i da su 25. jula 2019. godine dobili rešenje Osnovnog suda u Prizrenu za privremenu meru koju je Uprava inspektorata poštovala. .

Optuženi Isljam Thaći je također počeo da odgovara na pitanja tužioca Mehdija Sefe, ali će zbog isteka radnog vremena ročište biti nastavljeno sutra, 19. januara 2022. godine.

Inače, Osnovno tužilaštvo u Prizrenu je 20. decembra 2019. godine podiglo optužnice protiv Isljama Thaćija, Jetmirea Veneza, Egzone Morine-Thaći, Arijana Tarakua, Ise Bislimaja i Šćipron Krasnićija, koji se terete za krivično djelo „Zloupotreba položaja. i službenih ovlasti”.

U optužnici se navodi da su 19. i 21. jula 2019. godine u Prizrenu, u zgradi „Abi Čaršija“, optuženi Isljam Thaći, u svojstvu direktora Inspektorata Jetmire Verezi i Egzona Morina Thaqi, građevinski inspektori Arianit Taraku i Isa Bisljimaj, službenici u Direkciji Inspektorata, Šćipron Krasnići, zakonski zastupnik u Opštini Prizren, koristeći službenu dužnost ili ovlašćenje, prekoračuju svoje nadležnosti da bi naneli štetu „Abi“ doo u Prizrenu.

Prema optužnici, okrivljeni su srušili aneks zgradu “Abi Čaršija”, znajući da je oštećeni podneo zahtev za legalizaciju.

Tužilaštvo navodi da su postupali suprotno Zakonu o postupanju sa bespravnom gradnjom, Administrativnom uputstvu br.06/19, Zakonu o opštem upravnom postupku, kao i odlukama Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja br. A-213/18 i A-179/19, kojim su poništena rešenja Direkcije opštinske građevinske inspekcije u Prizrenu.

Prema navodima tužilaštva, ovim odlukama se opštinski organi u Prizrenu obavezuju da postupe u skladu sa Zakonom o postupanju sa bespravnom gradnjom, kao i administrativnim uputstvima na snazi, pa prema optužnici optuženi, ne poštujući ove odluke, postupaju suprotno. na važeće zakone.

Šteta koja je navodno pričinjena “Abi Čaršije”, rušenjem predmetne reklamacije, vrijedna je 69 hiljada 729 eura.

Ovim radnjama svi okrivljeni se terete da su počinili krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“, iz člana 414. stav 2-1. u vezi sa članom 31. Krivičnog zakonika, djelo za koje je propisana novčana kazna i kazna zatvora u trajanju od tri godine. do deset godina. / Zakletva pravde

Napomena: Osobe navedene u ovom članku smatraju se nevinim, osim ako ih sud pravosnažnom presudom proglasi krivima.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort