EkonomijaNajnovije

Ukoliko ste platili struju 58 evra, RKE sada predlaže da platite 109 evra

Regulatorna kancelarija za energiju je u postupku vanredne revizije tarifa za djelatnosti u sektoru električne energije. Regulatorna kancelarija za energiju RKE je predložila povećanje cijene električne energije od ove godine za 9 odsto. U izveštaju za vanredno razmatranje tarifa, koji je dat na javnu konsultaciju, RKE kaže da ovo povećanje odražava troškove snabdevanja električnom energijom, nakon rastuće cijene uvoza energije.

“Naš prijedlog je da se tarife usluga električne energije povećaju za 9% za energetsku komponentu tarifa za poslovne kupce i za nivo potrošnje do 600 kWh kupaca u domaćinstvu.

RKE je pripremio dva konsultativna izveštaja. Jedan od njih se odnosi na vraćanje blok tarifa.

RKE je omogućio pomenutim kompanijama, potrošačima i drugim zainteresovanim stranama da pregledaju podatke i stavove predstavljene u ovom izveštaju o konsultacijama, i da ih komentarišu, iznoseći kontra-argumente ili dajući nove podatke koje RKE možda nije uzeo u obzir.

Pozivaju se strane koje žele da izraze svoje stavove o stavu RKE da dostave svoje komentare u pisanoj formi najkasnije do 28. januara 2022. godine do 18:00 časova.

Prijedlog RKE, koji odražava troškove snabdijevanja električnom energijom, je povećanje tarifa usluga električne energije za 9% za energetsku komponentu tarifa za poslovne korisnike i za nivo potrošnje do 600 kWh potrošača u domaćinstvu.Nivo potrošnje iznad 600 kWh, koji se ne može pokriti lokalnim kapacitetima, snabdijeva se sa tarifom od 0,21 eur/kWh za energiju potrošenu u vrijeme visoke tarife i 0,09 eur/ kWh za energiju potrošenu po niskoj tarifi.

Prema ovom prijedlogu, račun sa prosječnom potrošnjom od 450 kWh povećaće se za 2,29 € mjesečno, dok će račun sa potrošnjom do bloka za 3,06 € mjesečno. Značajnije je povećanje potrošnje preko bloka od 600 kWh. jer odražava cijenu uvoza i za mjesečnu potrošnju 800 kWh raste za 26,98 €, dok za mjesečnu potrošnju od 1000 kWh za 50,89 €.

Uticaj predloga tarifa na račune potrošača domaćinstava U ovom delu izveštaja je data analiza uticaja predloga RUE na račune potrošača domaćinstava, za različite nivoe potrošnje: Potrošač sa potrošnjom od 300 kWh / mesečno – Na osnovu zakonodavstva na Kosovu smatra se energijom potrebnom za pokrivanje osnovnih potreba 4-člane porodice. Tokom godine, 20,5% potrošača ne pređe ovaj prag ni u jednom mjesecu u toku godine.

Potrošač sa potrošnjom 450 kWh/mjesečno – predstavlja prosječnu potrošnju potrošača u domaćinstvu tokom godine. Na osnovu podataka KEDS-a, prosječna potrošnja (od 2012. do 2020.) domaćinstava koja troše preko 300 kWh/mjesečno, iznosi ~460 kWh/mjesečno.

„Prosječna potrošnja u 2021. godini za potrošače u domaćinstvu koji troše preko 300 kWh mjesečno je oko 440 kWh/mjesečno.

Tokom godine, 44% potrošača ne pređe ovaj prag ni u jednom mjesecu u toku godine. Potrošač sa potrošnjom od 600 kWh/mjesečno – predstavlja minimalnu osnovnu potrošnju potrošača sa grejanjem na struju tokom zime, na osnovu analize prilikom stavljanja bloka u prošle tarife, 69% potrošača ne prelazi ovaj prag ni u jednom mjesecu tokom godine, a 79% potrošača ne prelazi ovaj nivo tokom ljetnih mjeseci. Potrošač sa potrošnjom 800 kWh/mjesec.

  • predstavlja potrošača sa potrošnjom preko predloženog bloka.

Potrošač sa potrošnjom od 1.000 kWh/mesečno – predstavlja potrošača sa većom potrošnjom električne energije“, navodi se u izveštaju RKE, koji čeka komentare zainteresovanih strana.

„Ako pretpostavimo da je odnos visoke i niske tarife potrošnje energije jednak ostvarenom proseku, uticaj predloga RKE na tarife za domaćinstva je kao u sledećoj tabeli:

Pokazati više
escort mersin - izmir escort