NajnovijeRegion

Srbija: Korona virus, izolacija i rizičan kontakt: 10 pitanja i odgovora – kada možete da izađete iz karantina

Napomena: Tekst je ažuriran novim informacijama posle odluke Kriznog štaba saopštene 14. januara 2022. godine. Odluke saopštene na konferenciji za medije još nisu u skladu sa propisima koji su na snazi.

Koliko moram da budem u izolaciji posle rizičnog kontakta ako sam vakcinisan? Šta ako sedmog dana dobijem negativni PCR test? Da li smem u prodavnicu ako imam koronu, a živim sam?

Ovo su samo neka od mnogih pitanja sa kojima se ljudi u Srbiji suočavaju, posle naglog porasta broj zaraženih na prelazu u 2022. godinu.

Pojedina pravila su se promenila, ali postoje i brojni izuzeci.

Na neke od nedoumica odgovaraju za BBC infektolog Darko Nožić i pravnica Marina Mijatović iz nevladine organizacije Pravni skener.

„Bitno je da svi zaraženi ili potencijalno zaraženi detaljno pročitaju pravila”, kaže Darko Nožić, infektolog iz opšte bolnice Bel medik.

„Ne važe sva pravila za sve ljude. Jer, velika je razlika da li ste vakcinisani ili ne, kao i da li ste i kada uradili test na korona virus”.

Na listi poznatih koji su ovih dana, prema sopstvenim priznanjima, prekršili pravila izolacije su srpski teniser Novak Đoković i britanski premijer Boris Džonson.

Posle konferencije Kriznog štaba u Srbiji, najavljene su odluke o promenama u nekom od dosadašnjih mera izolacije.

„Prvi problem je što ta odluka kriznog štaba nije u skladu sa propisima (koji su na snazi). Na osnovu izjave predstavnika kriznog štaba i propisa koji su na snazi može se zaključiti da izolacija za zaražene treba da traje sedam dana, a za osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima izolacija traje deset dana”, kaže Mijatović.

1. Koliko traje izolacija posle rizičnog kontakta?

Marina Mijatović: „Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, karantin u kućnim uslovima se određuje zdravim ljudima koji su bili ili za koje postoji sumnja da su bili u kontaktu sa zaraženim licima.

Prema novim merama od 6. januara 2022. godine, koje je usvojio Institut za javno zdravlje Dr Milan Jovanović Batut, skraćeno je trajanje karantina u kućnim uslovima za bliske kontakte kovid-19 pozitivnih.

Umesto da karantin traje 14 dana, on sada traje 10 dana.

„Karantin se može prekinuti posle sedmog dana uz negativan rezultat PCR testa. Uzorak za PCR test se može uzeti najranije šestog dana od početka karantina.

„U ovom slučaju, PCR test se radi o sopstvenom trošku.”

Na konferenciji 14. januara, nije rečeno da će se dodatno skratiti trajanje izolacije za kontakte.

„Ako se uzme u obzir objava na sajtu Vlade može se zaključiti da skraćivanje trajanja izolacije na sedam dana važi samo za zaražene osobe. Ista odluka postoji i u Crnoj Gori – izolacija za zaražene traje sedam dana, a za kontakte deset”, kaže Mijatović.

Darko Nožić: „Pacijente koji dođu u moju ordinaciju da se posavetuju jer su imali rizičan kontakt savetujem da ostanu najmanje pet dana u izolaciji.

„Ukoliko osete simptome, treba da urade test odmah kada ih osete.

„Ali, ako ih ne osećaju, šestog dana mogu da urade test i, ako je on negativan – sedmog mogu da izađu iz izolacije.

„Iako je PCR test mnogo pouzdaniji od brzog antigenskog, on je i mnogo skuplji. Tako da je najbolje uraditi prvo antigenski test.”

Propisi: Neki ljudi iz izolacije mogu da izađu i ranije, odluka je Batuta.

„Izuzeti su svi koje ispunjavaju najmanje jedan od sledećih kriterijuma – dokaz o primljenoj drugoj, odnosno trećoj dozi vakcine, dokaz o preležanoj zaraznoj bolesti, pozitivan rezultat serološkog testiranja”, navodi se na sajtu Batuta.

Ipak, svi koji su imali rizičan kontakt do isteka 14 dana, moraju da se pridržavaju propisanih mera lične zaštite:

  • nošenje zaštitne maske uvek kad se u zatvorenom prostoru boravi sa drugim ljudima u istoj prostoriji;
  • nošenje maske na otvorenom, ukoliko se ne može održavati odstojanje od najmanje dva metra od drugih ljudi;
  • pranje i dezinfekcija ruku;
  • izbegavanje okupljanja u zatvorenom i na otvorenom.

2. Koliko traje izolacija ako ste zaraženi korona virusom?

*14. januara 2022 godine na konferenciji za medije Kriznog štaba saopšteno je da je doneta odluka da se trajanje izolacije za zaražene skrati sa 14 na 7 dana.

Marina Mijatović:„Posle izolacije, pacijent čiji je test bio pozitivan javlja se na pregled kod lekara u kovid ambulanti u domu zdravlja u mestu prebivališta ili boravišta.

„Ako su u pitanju pacijenti koji su bili na bolničkom lečenju ili koji se izoluju u drugim objektima namenjenim za izolaciju i lečenje, oni se posle ove vrste lečenja otpuštaju na kućno lečenje u trajanju od 14 dana i posle toga se javljaju na pregled kod lekara u kovid ambulanti.

„Propis ne predviđa skraćivanje trajanja izolacije od 14 dana u slučaju pozitivnog testa.”

„Međutim, 14. januara Krizni štab je doneo odluku da se trajanje izolacije skraćuje na sedam dana.

„Kada je u pitanju skraćivanje perioda izolacije od sedam dana za zaražene, prema novim odlukama kriznog štaba moglo bi se tumačiti da svako može o svom trošku uraditi novi test, a negativan test bi mogao biti osnov za prekid izolacije.”

Darko Nožić: „Najveća verovatnoća da zarazite drugoga je od trećeg do sedmog dana od pojave simptoma, tako da je najbolje da ostanete kod kuće, kako biste zaštitili ljude oko sebe.

„Takođe, to ne znači da neki ljudi nisu zarazni i kasnije, pa je zato trajanje izolacije duže.”

Propisi:Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje kovida-19 Vlade Srbije svima koji su pozitivni na korona virus određuje 14 dana izolacije.

Na konferenciji za medije 14. januara iz Kriznog štaba su saopštili da će se to vreme izolacije skratiti na 7 dana.

Ta mera, navodi se, prestaje da važi posle negativnog PCR testa.

3. Šta ako ste uradili antigenski test trećeg dana od simptoma i on je bio negativan, ali je naredni 5. dana bio pozitivan? Koliko treba da budete u izolaciji?

Marina Mijatović: „Svaki pacijent koji se obrati lekaru u kovid ambulanti potrebno je da dobije jasne instrukcije – u usmenom ili pisanom obliku – o daljim merama.

„Ako lekar u kovid ambulanti pacijentu nije odredio mere izolacije/karantina, to znači da je njegova procena kao stručnog lica da pacijent ne ispunjava uslove za izolaciju/karantin.

„U slučaju pozitivnog testa, mere za sprečavanje širenja kovid-19 primenjuju se od pozitivnog testa, a to prema poslednjoj odluci Kriznog štaba to je 7 dana.

„I u ovom slučaju svaki pacijent mora da dobije tačne instrukcije od lekara koji radi u kovid-19 ambulanti.

„Mada se u praksi instrukcije uglavnom dobiju usmenim putem, pacijent ima pravo da od lekara traži i pisano uputstvo.”

Darko Nožić: „Problem sa antigenskim testovima jeste što mogu da budu lažno negativni.

„Najčešće se to dešava na početku zaraze, kada u organizmu još nema dovoljno virusa.

„U ovom slučaju, ja bih odredio mere od pojave simptoma.”

4. Živite sami i imate korona virus. Da li smete da idete u prodavnicu?

Darko Nožić: „Zvanično, po propisima ne smete da izlazite iz izolacije.

„Najbolje je da vam prijatelji ili članovi porodice donose hranu i lekove.

„Dozvoljeno je, pak, izaći ukoliko imate potrebe za lekarom.

„Ukoliko nemate nekoga ko bi vam doneo potrepštine, najbolje je da telefonom pozovete opštinu i pitate da li neko od dobrovoljaca može da vam pomogne.”

Marina Mijatović: „Propisi su u ovom slučaju veoma precizni.

„Osoba koja ima pozitivan test na virus, a određen joj je kućni karantin, ne sme da napušta stan ili kuću.”

5. Da li smete da se šetate napolju izbegavajući kontakte?

Darko Nožić: „Korona virus je bolest koja ubija i psihu, a ne samo telo.

„Preporuka je da svakako iskoristite terasu ili dvorište, ako ga imate, i da se krećete ako imate mogućnosti. Posle 14 dana, možete izaći i u šetnju.”

„Ukoliko se, pak, osećate dobro i nemate simptome, najbolje je da uradite PCR test – onda možete da izađete iz izolacije.”

6. Koji test se uzima kao pouzdan ukoliko želite da potvrdite nekome zvanično da nemate korona virus?

Marina Mijatović: „Za ulazak u Srbiju potreban je negativan PCR test koji nije stariji od 48 sati.

„Ljudima koji poseduju potvrdu o potpunoj vakcinaciji nije potreban PCR ili antigenski test.

„Negativan antigenski test se priznaje onima koja dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država.

„Za državljane Republike Srbije i strane državljane koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjene u Srbiji, a koji su imali potvrđenu infekciju korona virusom, dozvoljen je ulazak u zemlju ako imaju negativan PCR test na korona virus ili test za detekciju antigena.

„Važno je da od prvog testa nije prošlo manje od 14 dana i ne više od šest meseci od dana izdavanja.”

Propisi: Oni koji žele da dokažu da su negativni na korona virus i da izađu iz izolacije ako su imali rizičan kontakt mogu da urade brzi antigenski test ili PCR test.

Prema Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje kovida-19 Vlade Srbije, oni koji su bili pozitivni na korona virus, treba da urade PCR test.

8. Gde mogu da se testiram?

Propisi: „Testiranje se vrši se u svim mikrobiološkim laboratorijama zdravstvenih ustanova u javnoj svojini”, piše u Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje kovida-19 Vlade Srbije.

„Detekcija antigena u uzorcima nazofaringealnog brisa vrši se u svim mikrobiološkim laboratorijama u javnoj i privatnoj svojini, prema uslovima i u skladu sa instrukcijom Zavoda za javno zdravlje osnovanog za teritoriju Republike Srbije.”

To znači da PCR test može da se uradi samo u državnim laboratorijama, dok antigenske testove rade i privatne laboratorije.

9. Šta ako želim da se testiram na lični zahtev?

Propisi: Dok PCR test koji nalože lekari, korisnike zdravstvenog osiguranja ne košta ništa, test na zahtev (zbog, na primer, putovanja) do sada je koštao 9.000 dinara, prema odluci Gradskog zavoda za javno zdravlje.

Prema poslednjim informacijama iz Kriznog štaba, cene će biti umanjene.

Svima koji žele da se testiraju na sopstveni zahtev biće smanjena cena PCR testa sa devet na šest hiljada dinara, a cena antigenskog sa 3.500 na 1.800 dinara.

Testiranje na lični zahtev se zakazuje preko sajte e-Uprave.

Da biste zakazali termin nije potrebno da budete registrovan korisnik Portala e-Uprave.

9. Šta ako nisam državljanin Srbije?

Propisi: Pravila izolacije važe i za sve strance, kao i državljane Srbije.

PCR test košta 9.000 dinara i za državljane Srbije i za strance.

Članovi stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članovi njihovih porodica plaćaju isti iznos.

„Testiranje može da se zakaže za najviše pet članova porodice, ukoliko željena laboratorija prima više lica u jednom terminu”, navodi se na sajtu e-Uprave.

10. Koje su kazne za nepoštovanje izolacije?

Marina Mijatović: „Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti definiše kaznene odredbe, odnosno novčane kazne za fizička lica ako se ne poštuju mere za sprečavanje širenja i suzbijanja zaraznih bolesti u koje spada i korona virus.

„Nepoštovanje izrečenih mera fizičkom licu predstavlja prekršaj.”

„Nepoštovanje mera predstavlja prekršaj. Novčana kazna za fizička lica je u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.

„S druge strane, Krivični zakonik predviđa dva krivična dela.

„Za krivično delo Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije (član 248) može se izreći novčana kazna ili kazna zatvora u trajanju do tri godine.

„Kada je u pitanju krivično delo Prenošenje zarazne bolesti (član 249) Krivični zakonik predviđa kaznu zatvora do tri godine.”

Grey line

Možda će vas zanimati video koji pruža odgovor na pitanje – da li je vakcina namagnetisana?

Pokazati više
escort mersin - izmir escort