KOSOVONajnovije

Oglasila se regionalna kompanija “Čistoća/Pastrimi”: Čak blizu 20 miliona evra dugovanja, poziva građane…

Javno preduzeće za prikupljanje otpada “Pastrimi” suočava se sa finansijskim poteškoćama zbog duga od preko 19 miliona evra koji građani imaju prema ovom preduzeću. Iz ove kompanije navode da je sudskom izvršitelju poslano 40 hiljada predmeta i zbog toga upozoravaju na nemogućnost nastavka prikupljanja otpada.

S obzirom na tešku finansijsku situaciju preduzeća, a to kao rezultat neplaćanja građana gdje je nagomilani dug kupaca Preduzeća „Pastrimi“, do datuma. 31.12.2021. nije manje od 19.654.972,18 €. I tako je početak 2022 godine zatekao našu kompaniju sa brojnim izazovima, počev od brojnih kvarova kamiona na terenu, znajući da naša kompanija otpad odvozi 24/h bez zaustavljanja u 6/šest opština u kojima obavlja servis i nemoguće je izbjeći kvarove na kamionima koji su skoro svi amortizirani, pogotovo sada kada smo u zimskoj sezoni. „Kompanija „Pastrimi“ nema nikakav uslovni mehanizam kao druge kompanije, za klijente koji ne plaćaju, osim za slanje predmeta privatnom izvršitelju, gde je poslato oko 40.000,00 predmeta, a samo 20% njih je izvršeno“, kaže se u reagovanju ove kompanije.

Čitavo saopštenje:

Kompanija “Pastrimi” dd Priština je javno preduzeće koje se bavi prikupljanjem, uklanjanjem i transportom otpada do sanitarne deponije u Mirašu, usluga odlaganja otpada se obavlja u Opštini Priština, Kosovo Polje, Obilić, Glogovac, Lipljan i Podujevo.

Preduzeće “Pastrimi” je samofinansirajuće preduzeće, što znači da finansijske prihode obezbjeđuje preko sakupljača, bez ikakve pomoći i subvencija ni sa lokalnog ni sa državnog nivoa, i neplaćanja računa za otpad i dugova nagomilanih sada i za kako dugi niz godina finansijski oštećuje budžet preduzeća i na bilo koji način otežava obavljanje usluge zbrinjavanja otpada.

S obzirom na tešku finansijsku situaciju preduzeća, a to kao rezultat neplaćanja građana gdje je nagomilani dug kupaca Preduzeća „Čišćenje“, do dt. 31.12.2021. nije manje od 19.654.972,18 €.

I tako je početak 2022 godine zatekao našu kompaniju sa brojnim izazovima, počev od brojnih kvarova kamiona na terenu, znajući da naša kompanija otpad odvozi 24/h bez zaustavljanja u 6/šest opština u kojima obavlja servis i to je Nemoguće je izbjeći kvarove na kamionima koji su skoro svi amortizirani, pogotovo sada kada smo u zimskoj sezoni.

Paljenje kontejnera i njihovo oštećenje je sve veća pojava od strane „ljudskog“ faktora, ali bi to trebalo spriječiti od strane nadležnih institucija, ukoliko se ovakav trend nastavi da će teren uskoro ostati bez kontejnera, a s druge strane trošak za Nabavka ovih kontejnera je visoka i teško je priuštiti nabavku kontejnera koliko postoji potreba u svim opštinama u kojima pružamo usluge.

Preduzeće „Pastrimi“ nema nikakav uslovni mehanizam kao druge kompanije, za klijente koji ne plaćaju, osim za slanje predmeta privatnom izvršitelju, gde je poslato oko 40.000,00 hiljada predmeta i samo 20% njih se izvršava.

Postoji oko 10.000.00 klijenata, koji su kategorisani kao socijalni slučajevi i za koje nikada nismo nadoknađeni od strane Vlade Republike Kosovo, dok kompanija “Pastrimi” nastavlja da obavlja usluge odlaganja otpada ovoj kategoriji klijenata bez ikakve naknade. sada već skoro 22 godine.

Još jedan izazov finansijskih prihoda je povećanje količine otpada, svaki dan na raskrsnici nerezidentni građani stvaraju otpad čime se povećava količina otpada i naša kompanija plaća svaku tonu otpada odloženu na sanitarnu deponiju u Mirašu. Zatim, tokom jula, avgusta i decembra, količina otpada se povećava za 30% više u odnosu na ostale mesece od dolaska naših sunarodnika, gde se ponovo na teret kompanije „Pastrimi“ dd-Priština terete troškovi koji opterećuju kompanija, osim

Doplatu za svaku tonu otpada na deponiji naplaćujemo povećanjem terenskih ekipa, tehničkom opremljenošću kamiona, troškovima derivata i svim drugim troškovima za bolju uslugu.

Stoga javno pozivamo sve građane, potrošače domaćinstva, privredna društva i ustanove da plaćanjem računa za otpad ispunjavaju svoje obaveze, kako bismo lakše obavljali uslugu otpada.

I, kao rezultat toga, ukoliko ovi računi ne budu plaćeni, naše preduzeće će se suočiti sa velikim finansijskim problemima koji će onemogućiti obavljanje usluge odvoza otpada.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort