KOSOVONajnovije

DUR započinje reviziju sistema licenciranja hidroelektrana

Državni ured za reviziju (DUR) započeo je reviziju učinka u oblasti energetike i životne sredine sa temom “Sistem licenciranja hidroelektrana i njihov uticaj na životnu sredinu i vodu (2015-2021)”.

DUR putem obavještenja kaže da je tretman ove revizijske teme od posebnog značaja, jer se korištenje vode za proizvodnju električne energije mora vršiti pravilno bez uticaja na kvalitet i protok vode.

Različiti medijski izvještaji i početna istraživanja u fazi planiranja u ovoj oblasti, prema DUR-u, pokazuju da postoje indicije da proces izdavanja hidroenergetskih dozvola karakterišu manjkavosti i nedostatak transparentnosti.

“Postoje i indikacije za nedostatak koordinacije između nadležnih u postupku izdavanja dozvola, nedostatak odgovarajućeg nadzora od strane nadležnih institucija, što posljedično može biti ugroženo ovom djelatnošću. Uticaj koji ova aktivnost ima na životnu sredinu i početni pokazatelji problema u ovoj oblasti poslužili su DUR-u da započne ovu reviziju. Cilj ove revizije je ocjenjivanje izdavanja dozvola za hidroelektrane i aktivnosti javnih ustanova za zaštitu životne sredine od djelatnosti hidroelektrana. Osnovna svrha ove revizije je da doprinese unapređenju procesa izdavanja dozvola i osigura da se korištenje voda vrši efikasnije i efektivnije u postizanju namjene i da se osigura zaštita voda i životne sredine.

Regulatorna kancelaria za energetiku će biti predmet procesa revizije;

Ministarstvo životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture;

Ministarstvo ekonomije

kao i opštine:

Dragaš, Južna Mitrovica, Dečani i Štrpce.

Takođe, agencija za šume, i ministarstvo kulture, omladine i sporta mogu biti predmet revizije, u zavisnosti od toga da li se odnose na revidiranu oblast.

U okviru ovih institucija, fokus revizije biće odjeli za izdavanje dozvola i odjeli inspektorata koji se odnose na uticaj na životnu sredinu i vode.

Delokrug će se fokusirati na izdavanje dozvola za hidroelektrane u periodu 2015-2020. i njihov uticaj na životnu sredinu i vodu. Glavni cilj izgradnje hidroelektrana na Kosovu je dostizanje cilja od 25% u skladu sa dogovorom uspostavljene Direktive EU 2019/32/EC za proizvodnju obnovljive energije do 2020. godine, smanjujući uticaj na životnu sredinu i vodu. Na Kosovu je tokom 2015–2020. godine izgrađeno oko 20 malih hidroelektrana koje obezbeđuju proizvodni kapacitet od oko 86 MW.

Hidroelektrane treba graditi u koncesiji sa javnim ustanovama, opremiti i implementirati pravila i kriterijume ekoloških dozvola u cilju zaštite voda i životne sredine i obezbjeđenja kvaliteta vodosnabdijevanja i njihovog protoka. Aktivnosti svake institucije nadležne za izgradnju hidroelektrana i njihov rad u cilju proizvodnje električne energije moraju se odvijati u skladu sa principima usklađenosti, ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. Takođe bi trebalo da obezbede transparentnost i jednak tretman za privredne subjekte koji imaju za cilj da koriste vodu za proizvodnju energije”, navodi se u saopštenju.

DUR kaže da je posvećen rešavanju relevantnih i važnih tema za Skupštinu Kosova i njene građane, dajući korisne preporuke za zaštitu životne sredine i jačanje vladavine prava na Kosovu.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort