KOSOVONajnovije

Oduzimanje neopravdane imovine vršit će se isključivo sudskom odlukom

Šef kabineta ministra pravde Genc Nimoni govorio je o oduzimanju neopravdane imovine. On je rekao da će ova akcija biti realizovana tek sudskom odlukom. Nimoni je ovu izjavu dao putem objave na Facebooku i rekao da se na njoj radilo s najvećom profesionalnom pažnjom i uz odgovarajuće učešće domaćih i međunarodnih stručnjaka i predstavnika institucija.

“Rasprava koja je ranije s pravom pokrenuta o ovoj inicijativi i koja se nastavlja, dobro je biti profesionalni i doprinijeti profesionalnijoj i efikasnijoj inicijativi i postupku. Za potrebno pojašnjenje, oduzimanje neopravdane imovine vršiće isključivo sud, a uloga Zavoda je njegova inicijalna provjera. Sud garantuje profesionalno vođenje postupka i poštovanje prava stranaka u postupku.U građanskim predmetima ne postoji pretpostavka nevinosti. Za advokate, ovaj i ovaj princip ostaju jasni”, napisao je Nimoni.

Prema Nimonu, Nacrt zakona je vrlo jasan i ne utiče na nezavisnost vlasti.

“Biro je, kao državni organ koji je zakonom ustanovljen od strane Skupštine, samostalan u provjeravanju imovine javnih funkcionera i političkih izlagača, u kom slučaju u parničnom postupku upućuje predmete na sudsko postupanje. Strana kojoj se ovjerava imovina može u svakom trenutku pred sudom tvrditi da je imovinu stekla na zakonit način. Svrha Nacrta zakona dalje pokazuje zašto se ovaj Biro osniva. Što se tiče svrhe zakona, član 6 pokazuje kakav pravni status ima Zavod i da je ovaj član u potpunosti usklađen sa članom 142. Ustava i koji se moraju tumačiti međusobno, kako bi se izbjegla moguća pogrešna tumačenja“, rekao je on. .

Pored međunarodnih eksperata i poznavalaca u ovoj oblasti, izradi Zakona su prisustvovali i odgovarajući institucionalni predstavnici, nezavisni stručnjaci i civilno društvo, uključujući sudije i tužioce, koji neposredno tumače i provode zakone u krivičnom i parničnom postupku. Ostajemo zahvalni svim saradnicima. Republici Kosovo neophodan je zakon o verifikaciji i oduzimanju neopravdane imovine rađene u skladu sa ustavnim i međunarodnim standardima, koji omogućava razvoj ovog parničnog postupka od strane Biroa, a potom i Suda i koji, između ostalog, sprečava i “izbegava zloupotreba javnog novca“, rekao je on.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort