NajnovijeRegion

Srbija: Rio Tinto do sada platio institucijama preko 100 hiljada evra

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović rekla je danas da je Rio Sava Exploration, kćerka firma Rio Tinto, do sada na ime naknade za geološka istraživanja platila državi Srbiji oko 13 miliona dinara, a da bi naknada za eksploataciju zavisila od količine eksploatisanog minerala jadarit.

Mihajlović je rekla da je naknada za korišćenje resursa i rezervi mineralnih sirovina regulisana Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara.

„Rio Tinto je za geološka istraživanja do sada platio državi Srbiji 13.034.650 dinara, a finansijske obaveze po osnovu ekploatacionog prava zavise od količine eksploatisane rude, što se može precizirati tek kada to privredno društvo, nakon dobijanja neophodnih odobrenja, počne sa eksploataciojom i kroz kvartalne izveštaje izrazi količinu rude koja je eksploatisana“, rekla je Mihajlović.

Istakla je da ne postoji nikakav ugovor između države Srbije i njenih institucija sa kompanijom Rio Sava Exploration, niti sa bilo kojom drugom kompanijom za eksploataciju rude jadarita.

Mihajlović je rekla da Srbija ima obavezu da poštuje zakonske propise, kao što i svaki potencijalni nosilac istraživanja ili eksploatacije ima obavezu da ispuni propisane zakonske uslove da bi mogao da aplicira za bilo koje od prava u oblasti geologije i rudarstva.

“Konkretno, za projekat ‘Jadar’ urađen je elaborat kojim su overene rezerve litijuma i bora u količini od 158.647.256 tona rude, čemu je prethodilo sprovođenje geoloških istraživanja koje je kompanija Rio Sava Exploration sprovodila u skladu sa odobrenjima koja su izdavana od 2004. godine”, rekla je Mihajlović.

Dodala je da se na zahtev meštana Gornjih Nedeljica sa projektom “Jadar” stalo i da je ključno za sve dalje odluke u vezi sa projektom da se završe studije u vezi sa njegovim uticajem na životnu sredinu, na osnovu čega će i građani moći da daju svoj stav, kad budu poznate sve činjenice.

Ko angažuje stručnjake za Studiju o uticaju

Na pitanje da li je logično da stručnjake za Studiju o uticaju na životnu sredinu angažuje sama kompanija, a ne država Mihajlović je rekla da Ministarstvo rudarstva i energetike po važećoj zakonskoj regulativi nema mogućnost da određuje privredne subjekte i projektantske organizacije koje će raditi investiciono-tehničku dokumentaciju.

“Nadležna ministarstva kroz kontrolnu funkciju daju saglasnost na dostavljenu projektnu dokumentaciju i Studiju uticaja na životnu sredinu. U konkretnom slučaju ‘Jadar’, Ministarstvo zaštite životne sredine daje saglasnost, odnosno procenjuje da li je studija uticaja na životnu sredinu adekvatno sagledala sve čionioce uticaja eksploatacije”, rekla je Mihajlović.

Istakla je da sve studije “svakako ne može raditi bilo ko, jer investiciono-tehničku dokumentaciju mogu raditi firme ili institucije koje imaju relevantno iskustvo i odgovarajuće licence, kako bi bili ispunjeni svi standardi koji se zahtevaju za ovakve projekte”.

Dovođenje fabrike električnih automobila

Odgovarajući na pitanje da li će Vlada Srbije uslovljavati otvaranje rudnika i eksploatacionu dozvolu, ako Studija o uticaju na životnu sredinu pokaže da neće biti štete, da Rio Tinto dovede fabriku za proizvodnju električnih automobila, Mihajlović je rekla da bi lociranje fabrike za proizvodnju baterija kao i fabrike električnih automobila u Srbiji značilo veću dodatu vrednost projekta “Jadar”.

“Lociranje fabrike za proizvodnju baterija kao i fabrike električnih automobila u Srbiji značilo bi veću dodatu vrednost projekta ‘Jadar’ u odnosu na samu eksploataciju i preradu rude i višestruko veće ekonomske efekte, ali su za odluku o projektu najvažniji rezultati studija, kao i stav građana”, rekla je Mihajlović.

Odluka o otvaranju rudnika, kako je rekla, zavisiće, što je već poznato, od rezultata Studije o proceni uticaja na životnu sredinu, kao i stava građana, kad budu završene sve studije i javnost bude upoznata sa svim činjenicama.

Da li je moguća arbitraža

Na pitanje u kojim spornim slučajevima je moguća arbitraža, šta tačno podrazumeva, jer je firma Rio Sava Exploration registrovana u Velikoj Britaniji sa kojom je potpisan sporazum o zaštiti investicija, Mihajlović je rekla da su sva odobrenja koja poseduje to privredno društvo izdata iz okvira nadležnosti Ministarstva rudarstva i energetike i odobrena na osnovu Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima i Zakona o opštem upravnom postupku i konačna su u upravnom postupku.

“Drugim rečima, svi nosioci odobrenja se obaveštavaju poukom o pravnom leku, kao sastavnom delu rešenja, da je rešenje konačno i da se protiv njega može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Beogradu u roku od 30 dana. Dakle, nije predviđeno učešće arbitraže u postupku izdavanja odobrenja”, rekla je Mihajlović.

Na pitanje koliko je novca do sada Rio Tinto uložio u istraživanje Mihajlović je rekla da su od 2004-2020. godine ukupna ulaganja u projekta “Jadar” iznosila 209,11 miliona američkih dolara.

Ministarstvo rudarstva i energetike, prema njenim rečima, nema zvanične informacije kada će i da li će Nemačka krenuti sa eksploatacijom njenih rezervi litijuma.

O Grčiću

Odgovarajući na pitanje šta znači ostavka v. d. direktora Elektroprivrede Srbije (EPS) Milorada Grčića, ako i dalje sedi na čelu najveće domaće kompanije, Mihajlović je rekla da je v. d. direktor tog javnog preduzeća odgovoran za njegovo poslovanje.

“V. d. direktor EPS-a odgovoran je za njegovo poslovanje, ali sistem vode direktori proizvodnje koji su direktno zaduženi za rad svake elektrane. U ovom trenutku najvažniji zadatak je stabilizacija u oblasti proizvodnje električne energije, čemu EPS-u pružaju podršku i država i drugi subjekti u energetskom sistemu”, rekla je Mihajlović.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort