KOSOVONajnovije

“Epidemija” nasilja u porodici – koja je rasla tokom pandemije

Podaci policije Kosova za 2021. godinu o slučajevima nasilja u porodici pokazuju alarmantne brojke. Samo u periodu januar-novembar 2021. godine zabilježen je porast slučajeva nasilja u porodici za 13,1 posto u odnosu na isti period 2020. godine. U ovom periodu zabilježeno je šest ubistava među članovima porodice. Psiholozi smatraju da je pandemija COVID-19 možda doprinijela povećanju slučajeva nasilja, ali ne zanemarujući druge socio-ekonomske faktore. Stambeni zahtevi su povećani za 35 odsto u Centru za zaštitu žena i dece u Prištini.

Policija Kosova je intervenisala u oko 2200 slučajeva nasilja u porodici za prvih 11 meseci prošle godine, gde je u 78% slučajeva žrtva žena, dok je u 47% slučajeva došlo do sporova između supružnika.

Kapetan Arsim Šalja, šef sektora za borbu protiv nasilja u porodici u policiji Kosova, nada se da iza sve većeg broja stoji svest građana da prijave slučajeve, a ne sam fenomen nasilja u porodici.

„Na osnovu naših podataka kao policije Kosova, nasilje u porodici poslednjih godina beleži značajan porast. Nadamo se da se suočavamo sa povećanjem prijavljivanja slučajeva nasilja u porodici jer je nasilje kao takvo postojalo i u prošlosti, ali se nadamo da je svijest stanovništva uticala i na ovaj aspekt. Period januar-novembar 2021. godine je zabeležio porast u odnosu na isti period 2020. godine, 2 hiljade 198 slučajeva je prijavljeno Kosovskoj policiji i u poređenju sa istim periodom 2020. godine koji je bio 1 hiljada 910 slučajeva, imamo povećanje za 288 slučajeva ili izraženo u procentima 13,10%“, najavio je on.

Najveći broj žrtava su žene. Najizraženiji oblik nasilja je nasilje u braku odnosno muškarca nad ženom.

“Nasilje u porodici pogađa gotovo sve članove porodice, međutim, žrtve su u najvećem broju žene. U periodu januar-novembar 2021. godine od ukupno 2 hiljade 198 slučajeva, njih 2 hiljade 240 žrtava, od čega 1 hiljada 744 žena i 498 muškaraca. Dakle, oko 78% žrtava su žene, dok su 22% muškarci. Ali, kao što sam rekao, gotovo svi članovi su pogođeni nasiljem u porodici, najizraženije i najviše prijavljeno nasilje je između dva supružnika gdje ovaj vremenski period govori o oko 1.000 52 žrtve ili 47% slučajeva se dogodilo između supružnika”, izjavio je kapetan Šalja.

Centar za zaštitu žena i dece u Prištini, institucija koja se bavi smeštajem, savetovanjem i podizanjem svesti o nasilju u porodici, imao je porast od 35% zahteva za smeštaj u 2021. u odnosu na 2020. godinu.

Direktorka ovog centra Zana Hamiti izjavila je da je prošle godine u sklonište bilo 127 žrtava porodičnog nasilja. Dob koji doživljava najviše nasilja je između 20 i 35 godina.

„I kod nas je bilo, mogu reći, porasta od 30-35% u odnosu na prethodnu (2020.) godinu, iako smo prethodne godine (2020.) bili u godini kada se pandemija prvi put pojavila, žrtve su bile nevoljne. da bi se bojali zaraze COVID-om, postojali su niži zahtjevi za smještajem. U prethodnoj godini smo prihvatili 74 predmeta, dok smo od januara do decembra (2021. godine) 124 slučaja. Podrazumeva se da Priština ima veći broj stanovnika, preko 50% (zaštićenih žrtava) pripada opštini Priština, zatim Kosovo Polje, Glogovac i tako dalje“, rekla je ona.

Psiholog Iil (Yll) Avdijaj objasnio je uzroke koji dovode do nasilja u porodici. Prema njegovim riječima, osim pandemije, postoje i drugi faktori koji mogu biti vezani za navike i socio-ekonomske probleme.

“Naravno da je pandemija jedan od uzroka koji ih je uzbudio, ali nije direktan uzrok jer mogu postojati različiti uzroci koji mogu dovesti do nasilja. Često je to taj poredak, porodični sistem po kojem žive, pravila, principi na kojima žive, taj rat između pojmova ili rat između generacija gdje se koncepti ili svjetonazori susreću unutar porodice. Jedan od uzroka koji često mogu biti psihički problemi, ako se u porodici desi poremećaj ličnosti, desi se da i to vodi do nasilja, onda su tu običaji, norme i tradicije koje često „imamo naslijedio da se problemi mogu rješavati nasiljem. Drugi su sukobi različitih tipova koji se mogu susresti unutar porodice, a koji često mogu biti dio ekonomskih, socijalnih i drugih problema”, rekao je on.

Ministarstvo pravde saopštilo je da je rješavanje nasilja u porodici jedan od glavnih prioriteta. Kako navode iz ovog ministarstva, pored posla koji rade na podizanju svijesti za prijavu nasilja u porodici, posvećenost je bila i na izradi strategije protiv nasilja u porodici.

Institucija ombudsmana kritikovala je jednogodišnji nedostatak strategije protiv nasilja u porodici, koja nastoji da unapredi pravnu infrastrukturu tražeći od nadležnih da budu odgovorniji u ovim stvarima.

Policiji Kosova je u 2016. godini prijavljeno 1225 slučajeva nasilja u porodici, au 2017. godini prijavljeno je 1269 slučajeva. U narednoj 2018. godini bilo je još 268 slučajeva. Broj je nastavio da raste u 2019. godini gdje je prijavljeno 1.914 slučajeva. U 2020. godini, slučajeva nasilja u porodici prijavljenih policiji Kosova dostiglo je 2.069.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort