NajnovijeReakcije

Neuspjeh u slučajevima korupcije i organizovanog kriminala u 2021

Ni u 2021. pravosudni sistem nije postigao napredak u rješavanju problema sa kojima se suočava tokom godina. Nedostatak rezultata u rješavanju važnih predmeta, dužina sudskih postupaka za građanske i upravne predmete i neodržavanje ročišta samo su neki od nedostataka koji su pratili ovaj sistem tokom protekle godine.

Organizacije koje prate rad pravosudnog sistema smatraju da je 2021. godina za pravosudne institucije ponavljanje onoga što se dešavalo prethodnih godina. Prema njihovim riječima, 2021. godina je dodatni argument da bi pravosudne institucije trebale biti podvrgnute procesu provjere.

Izvršni direktor NVO instituta KLjI Ehat Miftaraj kaže da tokom prošle godine nije bilo nijednog značajnog slučaja koji je osuđen pravosnažnom presudom.

„Ako uzmemo u obzir slučajeve visoke korupcije čak ni 2021. godine, nemamo ni jedan istaknuti slučaj koji je pravosnažno osuđen i otišao na izdržavanje kazne, ove godine smo imali uglavnom tri slučaja za koje je bolje poznato. U javnosti na visokom nivou, uglavnom su bila tri gradonačelnika gde je Haki Rugova već oslobođen od strane Apelacionog suda iako ga je Osnovni sud osudio. Imamo slučaj (gradonačelnika) Kline (Zenun Eljezaj) koji je prije nekoliko dana osuđen na novčanu kaznu od 4 hiljade eura i imamo slučaj Palja Ljekaja (bivšeg gradonačelnika Đakovice) koji je također oslobođen krivične odgovornosti. “, rekao je Miftaraj.

Miftaraj je rekao da u slučaju Uke Rugova sud utiče da se slučaj odloži na duže vreme, ističući da su postignuti mali rezultati u pogledu oduzimanja nezakonite imovine.

„Ako uzmemo slučaj Uk Rugova, koji uključuje krivična djela organizovanog kriminala, govorimo o slučaju koji je počeo prije mnogo godina i nečinjenjem možemo slobodno reći da sud utiče da se ovaj slučaj odgodi i da se neki odgodi. biti produžen za veoma dugo vremena. Ako uzmemo u obzir oduzimanje imovine stečene krivičnim djelima organizovanog kriminala ili korupcije, i ovdje se može reći da je Kosovo nazadovalo, ne radi se o velikom slučaju da je imovina oduzeta kao rezultat osude iz sudova”, rekao je Miftaraj.

Rreze Hoxha-Zhuja, iz Grupe za pravne i političke studije, kaže da u 2021. nije postignut napredak u pravosudnom sistemu, dok će isti problemi biti naslijeđeni ove godine.

“Nažalost, nema pomaka, a isti problemi koji postoje do sada ostaju i prate nas i u 2022. godini.”

“Imamo samo jedan slučaj pranja novca gdje je donesena presuda, dok se ostali slučajevi prate godinama. Pored ovih, postojeći problemi su i nedostatak zakazivanja ročišta, održavanja ročišta, što potom utiče na povećanje i dužinu predmeta što direktno utiče na pravo na pravično suđenje. “Onda imamo dobro obrazložene presude, onda imamo slabe optužnice koje su predodređene da propadnu”, rekla je ona.

Istraživač GLPS-a kaže da sama činjenica da se slučajevi zanemaruju i ne tretiraju kako treba, pokazuje da sistem ima problema sa korupcijom i neprofesionalnošću.

“Nažalost, tokom ove godine imali smo veliki broj slučajeva koji su zapušteni i sistem nije bio nimalo efikasan u rješavanju problema i stvaranju i ostvarivanju pravde. Istovremeno, treba napomenuti da nemamo pravosnažne sudske odluke u kojima se navodi da je sudija ili tužilac prekršio Krivični zakonik ili svoju službenu dužnost”.

„Zbog toga ne možemo sa potpunom sigurnošću reći da je sistem korumpiran, ali činjenica da imamo mnogo slučajeva u kojima se postupanje po predmetima radi na način da se slučaj kreira da propadne onda ostavlja mnogo prostora da u tome sistema postoje problemi, “da li problemi korupcije, ili neprofesionalnosti, ali i nedostatka volje da se posao radi”, nastavila je ona.

Ministarka pravde Albulena Hadžiju slaže se sa kritikama organizacija koje prate rad pravosudnih institucija. Ona kaže da veliku zabrinutost i dalje izaziva nerad na predmetima visokog profila i odugovlačenje predmeta u pravosudnim institucijama.

“Mješanje spolja, bilo od strane pojedinaca, interesnih grupa, političara ili raznih moćnika, je neprihvatljivo i veoma je izraženo u pravosudnom sistemu. Nepostupanje u slučajevima visokog profila, kao što su organizirani kriminal i korupcija, je, ili između ostalog, dokazuje da su ti ljudi zainteresirani za ime osim

Pokazati više
escort mersin - izmir escort