KOSOVONajnovije

Sudovi kritizirani zbog odugovlačenja slučajeva koji zahtijevaju hitno tretiranje

Doprinos koji se godinama daje u Rudniku boksita u Klini, Hysni Bujupi iz Glogovca nije u potpunosti poznat. U 2014. godini, kada je Bujupi otišao u penziju, Ministarstvo rada i socijalnog staranja mu je isplatilo samo osnovnu penziju, a ne doprinose.

Bujupi je nakon višegodišnjih žalbi u Osnovnom sudu u Prištini jednom djelimično, a potom u potpunosti priznato pravo na doprinosnu starosnu penziju i naknadu u iznosu od 5160 eura, kao i kamatu od 2037 eura.

“Presuda Osnovnog suda se mora potvrditi jer je to pravo penzionera, dugo sam čekao od 2014. godine. Ali sada kažu da znamo da od 25. 2019. žele da odbace ovih 60 mjeseci“, rekao je Bujupi.

Osnovni sud je obavezao Ministarstvo da u roku od 15 dana nadoknadi sredstva zbog posledica prinudnog izvršenja, ali je ovo rešenje u oktobru ove godine uložilo žalbu Apelacionom sudu.

Zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja, Bujupi poziva da se njegov slučaj hitno zbrine.

„Čekamo od Apelacionog suda…Mi smo penzioneri sa nekim veoma teškim oboljenjima koje nema potrebe ni spominjati, to je dokumentacija, mogu vam je dati kad hoćete kao Apelacioni sud, kao i svi od vas, da požurite proceduru jer imamo lijekove prije”.

Neuspeh u rešavanju takvih slučajeva sa prioritetom koji uskraćuje prava radnika, prema rečima advokata Nasufa Hasanija, postala je praksa kosovskih sudova.

„Što se tiče sporova iz radnog odnosa koji se rešavaju u Osnovnom sudu u Prištini, ali iu drugim sudovima, smatram da se prava radnika stalno krše. U ovom slučaju, Sud, ne samo Osnovni sud u Prištini, nisam primetio da se ovim predmetima daje prednost. Zakon o parničnom postupku precizno definiše da se sporovi iz radnog odnosa moraju rješavati hitno”, rekao je advokat Nasuf Hasani.

Uprkos hitnosti stranaka za kompenzaciju, Hasani kaže da je rješavanje predmeta u Apelacionom sudu godinama postalo uobičajeno.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort