HronikaNajnovije

Ovo su bivši funkcioneri opštine Prizren koji se terete za zloupotrebu službenog položaja

Osnovno tužilaštvo u Prizrenu podiglo je optužnicu protiv pet bivših funkcionera Opštine Prizren, zbog krivičnog dela „Zloupotreba službene dužnosti ili ovlašćenja“, javlja online medij Gazeta Sinjali a prenosi Kosova.info.

I prema izvorima online medija Gazeta Sinjali radi se upravo o bivšim službenici koji se terete za ovo krivično djelo:

  • Krenare Koći(Koqi) – Šefica kabineta bivšeg gradonačelnika Prizrena, prof.dr. Mytaher Haskuke
  • Isljam Thaći – bivši direktor inspekcijske službe u SO Prizren,
  • Fatmir Memaj – bivši direktor za urbanizam i prostorno planiranje u SO Prizren,
  • Refki Muzbeg – stručni saradnik Direkcije za urbanizam i prostorno planiranje u SO Prizren,
  • Enver Bitići (Bytyqi) – građevinski inspektor u Upravi za inspekciju i inspekcijske poslove SO Prizren,

Prema optužnici koja je podignuta dana 22. februara 2019. godine, u ulici Puškarskoj /Pushkatarët u Prizrenu, okrivljeni u svojstvu zvaničnika Isljam Thaći, u svojstvu direktora Uprave za inspekcijske poslove opštine Prizren, Fatmir Memaj, u svojstvu direktora Direkcije za urbanizam i prostorno planiranje, Refki Muzbeg, u svojstvu stručnog saradnika Direkcije za urbanizam i prostorno planiranje, Enver Bytyqi, kao građevinski inspektor u Direkciji za inspekciju i Krenare Koći, u kapacitet šefa kabineta gradonačelnika Prizrena, prekoračuju svoje službene dužnosti na način da suprotno “Zakonu o inspekciji životne sredine, vode, prirode i prostornog planiranja”, “Zakonu o istorijskom centru Prizrena”, kao kao i suprotno Zakonu o lokalnoj samoupravi ”Svjesno formirati komisiju za procjenu izgradnje objekta od strane investitora C.A, i V.K, izaći na teren, izvršiti uvid u izgradnju i ukinuti u cilju izvršenja Opštinske građevinske inspekcije Direkcije inspektorata Opštine Prizren od 03.12.2018., obustaviti radove rušenja.

Oni su svoju odluku obrazložili time da bi rušenje zgrade izgrađene bez dozvole, moglo oštetiti zgradu u blizini “Melamijske tekije”, koja je zaštićena Zakonom o istorijskom centru Prizrena.

Tako Tužilaštvo smatra da su opštinski službenici investitorima V.K i C.A omogućili izgradnju objekta uz kršenje građevinske dozvole, omogućivši im spajanje katastarskih parcela i izgradnju objekta na više katastarskih parcela, u kom slučaju su omogućili korist investitorima. V.K i C.A, u gabaritu – površina hotelskih objekata, u isto vreme su dozvolili ovim investitorima da zauzmu 9 m2 katastarske parcele koja je evidentirana na ime društvene imovine “Melamijska tekija/turbe” koja ozbiljno ošteti Istorijski centar Prizrena.

Ovim radnjama optuženi su da su u saizvršilaštvu počinili krivično djelo „Zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja“.

Optužnicom u ovom slučaju obuhvaćeni su i investitori V.K. i A.K., koji se terete za krivična dela „Oštećenje, uništavanje i neovlašćeno uklanjanje zaštićenih spomenika ili objekata izvan Republike Kosova“ i „Nezakonita uzurpacija nepokretnosti“.

Dok se u optužnici navodi da je A.K. i VK, dana 08.05.2018. godine, u ulici Puškarska/Pushkatarët u Prizrenu, u svojstvu vlasnika poslovnih objekata, oštetili spomenik ili zaštićeni kulturno-istorijski i verski objekat, na način da su u toku izgradnje građevinskog objekta. spratnosti B+P+1, ne poštuju uslove građevinske dozvole iu ovom slučaju prilikom otvaranja podrumskih prostorija objekata dolazi do oštećenja konstrukcije objekta istorijskog spomenika koji je spomenik kulturne baštine i zaštićen po zakonu sa jedinstvenim brojem 3632 na listi kulturnog naslijeđa za privremenu zaštitu.

Ovim radnjama okrivljeni A.K. i V.K., u saizvršilaštvu, optuženi su da su po KZRK izvršili krivično delo „Oštećenje, uništavanje i neovlašćeno uklanjanje spomenika ili zaštićenih objekata izvan Republike Kosova“.

Dalje, u optužnici se navodi da su okrivljeni AK, i VK, od 08.05.2018. godine pa nadalje, protivpravno uzurpirali nepokretnu imovinu drugog lica, što se na ime društvene imovine dokazuje imovina „Melamijske tekije/turbeta“ koja se smatra građevinskog zemljišta, u kom slučaju su naneli štetu opštini Prizren u iznosu od 9 m2. Ovim radnjama okrivljeni su počinili krivično delo „Nezakonita uzurpacija nepokretne imovine“ prema KZRK.

Prilikom podizanja optužnice, tužilac predmeta je predložio Sudu da se nakon održavanja glavnog pretresa, izvođenja dokaza i njihove ocjene, navedeni okrivljeni za krivična djela za koja su optuženi oglašavaju o krivici i osude prema zakonu, da tako izriču dodatne kazne “Zabrana vršenja funkcija u javnoj upravi ili javnoj službi” i “Nalog za objavljivanje presuda”.

Napomena: Osobe koje su apostrofirane u ovom članku smatraju se nevinim dok im se ne dokaže krivica pravosnažnom sudskom odlukom.

©Novinska agencija Kosova.info. Sva prava zadržana.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort