KOSOVONajnovije

Preko 1.300 ratnih veterana suspendovane penzije u 2021-oj

Sa liste korisnika boračkih penzija tokom 2021. godine skinuto je preko 1.300 ratnih veterana. Brisanje sa ove liste je rezultat njihovog zaposlenja. Iako je ove godine podignut niz optužnica za manipulisanje statusom boraca, nijedan nije skinut sa spiska zbog sudskih presuda. Sa liste korisnika penzija tokom 2021. godine skinuto je 1.320 boraca.

Odlazak iz boračkog penzijskog plana je rezultat njihovog zaposlenja.

U Zakonu o ratnim boracima, član 16 o „ličnoj penziji boraca rata“, između ostalog stoji: „Veterani OVK koji su zaposleni u javnom i privatnom sektoru nemaju pravo na penziju“.

Postojale su brojne sumnje u nezakonitu korist od ove penzije, ali nijedna nije otklonjena iz tog razloga, jer čišćenje ovih spiskova ove godine nije bio prioritet pravosuđa.

Iako je bilo više optužnica, u Ministarstvu finansija i rada kažu da tokom ove godine nisu dobili nijednu sudsku odluku kojom bi ovim licima bilo uskraćeno pravo na penziju.

U decembru 2021. godine ima 1.320 korisnika manje nego u decembru 2020. godine. Ovaj odlazak nastao je kao rezultat zapošljavanja (stvaranja materijalnih prihoda korisnika), dok u Odjeljenju za ratne kategorije, iz pravosuđa nije došlo niti rješenje za obustava-prestanak penzije“, kaže se u odgovoru UJF.

Samo u Osnovnom tužilaštvu u Mitrovici za prevaru sa spiskovima boraca podignuta je 51 optužnica.

„U Osnovnom tužilaštvu u Mitrovici primljeno je ukupno šezdeset (60) predmeta. Do sada je podignuta pedeset i jedna (51) optužnica zbog krivičnih djela “Falsifikovanje isprava”, “Prevara” i “Legalizacija lažnog sadržaja”. U međuvremenu, ostali predmeti su u proceduri“, saopštilo je Osnovno tužilaštvo u Mitrovici.

Za takve sumnje, Tužilaštvo u Đakovici je podiglo optužnicu protiv 3 osobe.

Povodom manipulisanja spiskovima ratnih veterana, Osnovno tužilaštvo u Đakovici podiglo je tri (3) optužnice protiv tri (3) lica za krivična dela „Legalizacija lažnog sadržaja“, „Falsifikovanje isprava“ i „Prijava lažnih“. . Osnovno tužilaštvo u Đakovici vodi istrage i za druga lica, za koja se sumnja da su izvršili ovakve manipulacije sa spiskovima ratnih veterana“, saopšteno je iz ovog Tužilaštva.

Dok je Osnovno tužilaštvo u Uroševcu podiglo dve optužnice i sa ovim slučajevima manipulacija ovlastilo policiju da preduzme istražne radnje i objavilo da su slučajevi u toku istrage.

Iako je bilo nekoliko optužnica, Anton Nrecaj kaže da je pravosuđe bilo neefikasno u čišćenju ovih spiskova lažnih veterana. Prema njegovim riječima, nespremnosti da se pozabavi ovakvim pitanjima prethodio je razvoj događaja sa suđenjem gospodarima rata u Hagu.

“Dva su razloga, prvi je kao i uvijek nemar sudova ne samo u ovim, već i u drugim slučajevima, što naravno nije opravdano. Drugi razlog je taj što su sudije ili sudovi bili nevoljni i nerado rješavaju ove slučajeve, posebno onih koji se tiču ​​boračkih prava, nezakonito. Zaista, sudije nisu pokrenule ove postupke jer je ova godina bila godina suđenja i sednica lidera OVK“, rekao je Nrečaj.

Boračku penziju trenutno koristi 36.896 osoba.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort