NajnovijeRegion

Preminuo dr. Božidar Bojović

Doktor Božidar Bojović preminuo je danas u 83. godini. Bojović je bio osnivač i prvi predsednik Srpske narodne stranke.

Božidar Bojović, rođen je 1938. godine u Potpeću. Višu realnu gimnaziju je završio u Pljevljima, Medicinski fakultet u Beogradu, Socijalnu pedijatriju i specijalizaciju iz pedijatrije završio je u Beogradu, specijalizaciju iz dijabetologije i endokrinologije u Zagrebu na „Zavodu za dijabetes endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac“.

Doktorsku disertaciju pod naslovom „Epidemiologija gojaznosti kod djece školskog uzrasta u SR Crnoj Gori sa posebnim ispitivanjem njenog uticaja na metabolizam ugljenih hidrata“ odbranio je 1980.godine u Novom Sadu. Kao ljekar radio je u Rožaju, Kotoru i Podgorici.

Formirao je prvo odeljenje dečje endokrinologije na Dečjoj bolnici (klinici) u Podgorici. Prvi je profesor pedijatrije i osnivač Katedre za pedijatriju na Medicinskom fakultetu u Podgorici, viziting profesor na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.

U okviru stručnog usavršavanja boravio je na više poznatih centara u Evropi i Americi. Održao je više predavanja po pozivu na medicinskim fakultetima u Beogradu, Zagrebu, Skoplju, Novom Sadu, Srbinju, Nišu. Biran je zvanja primarijusa, naučnog savjetnika i eksperta za medicinsku nauku.

Bio je mentor i član komisija za odbranu magisterijuma i doktorata nauka na medicinskim fakultetima u Beogradu, Zagrebu, Skoplju, Noom Sadu i Farmaceutskom fakultetu u Beogradu.

Bio je rukovodilac, glavni istraživač i saradnik u više naučno-istraživačkih projekata, od kojih tri međunarodna. Objavio je preko 250 stručnih i naučnih radova u domaćim i stranim časopisima, zbornicima radova i kongresima.

Autor je 15 monografija i jedog univerzitetskog udžbenika i koautor u 12 monografija i dva univerzitetska udžbenika. Recezent u više stručnih i naučnih publikacija.

Bio je predsednik Udruženja endokrinologa Jugoslavije u dva mandata i predsednik Udruženja pedijatara Crne Gore.

Bio je član Odbora ѕa medicinsku nauku i Odbora za demografska istraživanja Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Udruženja kliničkih endokrinologa Amerike, Balkanske i Mediteranske medicinske unije.

Bio je član uređivačkih savjeta i izdavačkih odboora više domaćih i stranih časopisa iz oblasti pedijatrije, endokrinologije, dijabetologije i bolesti metablizma.

Dobitnik je Zlatne povelje Univerziteta Crne Gore, Zlatne plakete Srpskog ljekarskog društva, Zlatne povelje Društava za borbu protiv šećerne bolesti Jugoslavije, Zlatne povelje za borbu proti šećerne bolesti Crne Gore, Zlatne povelje medicinskog časopisa Medikal.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort