KOSOVONajnovije

TSK: Mišljenje Venecijanske komisije osigurava nezavisnost tužilačkog sistema

Tužilački savet Kosova (TSK) je pozdravio mišljenje Venecijanske komisije u vezi sa nacrtom amandmana na Zakon o TSK.

„Ovim mišljenjem se obezbeđuje podela vlasti i nezavisnost tužilačkog sistema, ponavljajući da su inicijative koje je preduzelo Ministarstvo pravde da se ovim predlozima izmeni Zakon o TKS u suprotnosti sa međunarodnom praksom i standardima. U mišljenju, odnosno u tački 49, ističe se da je procedura izbora sekularnih članova (što podrazumeva i inicijativu za izbor člana tužioca od strane Skupštine Kosova) veoma komplikovana, nejasna i stvara mogućnosti za manipulaciju. Venecijanska komisija, u stavu 57 ovog mišljenja, postavlja dvije glavne zabrinutosti; „Smanjeno“ veće koje bi se sastojalo isključivo od laika (uključujući tužioca kojeg bira Skupština Kosova prostom većinom) imaće ista ovlašćenja kao punopravni Tužilački savet Kosova, a Najvažnije je da on odlučiće o izboru novog glavnog državnog tužioca koji će se održati početkom 2022. godine”, saopšteno je iz TSK.

TSK je naveo da su, na osnovu mišljenja Venecijanske komisije, izmene koje je predložilo Ministarstvo pravde u suprotnosti sa međunarodnim i evropskim standardima.

Drugo pitanje je da će isti taj “Smanjeni savjet” sa sekularnim predstavnicima osigurati punu kontrolu nad izbornom komisijom koja nadgleda proces izbora novih članova Vijeća od strane njihovih kolega. Prema mišljenju Venecijanske komisije, izmjene koje je predložilo Ministarstvo pravde suprotne su međunarodnim i evropskim standardima, a ovim izmjenama se predlaže uklanjanje tužilaca iz upravljanja tužilačkim sistemom u najkritičnijem trenutku kada glavni državni tužilac i biće izabrani članovi tužilaštva.njihove činove. Što se tiče prestanka mandata dosadašnjim članovima TSK-a, Venecijanska komisija u tački 54. ponavlja da prijevremeni prestanak mandata člana Vijeća (kada do njega ne dođe zbog dobrovoljne ostavke, ukidanja cijelu instituciju ili iz drugih sličnih razloga) uvijek treba biti povezan sa identifikovanim prekršajem ili neispunjenjem svoje dužnosti. Članove TSK ne treba „kriviti“ samo zato što se parlamentarna većina ili njihove kolege ne slažu sa odlukama koje donose. Takođe, u zaključcima mišljenja, u tački 71, izričito se navodi da reforma ne treba da dovede do podnošenja Tužilačkog saveta Kosova vladajućoj većini i da predlog Ministarstva pravde povećava rizik od nepotrebnog političkog uticaj na TSK, naveo je TSK.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort