NajnovijeSvijet

Politički akteri u BiH da prevaziđu retoriku podjela poručuje Savjet Evrope

Članovi Vijeća ministara vanjskih poslova Evropske unije danas su raspravljali o proširenju, stabilizaciji i procesu pridruživanja.

Nakon rasprave, objavili su detaljan izvještaj sa zaključcima, u kojem se na nekoliko stranica spominje i BiH.

Prenosimo ga u cijelosti.

– Vijeće duboko žali zbog produžene političke krize u zemlji, koja je spriječila dalji napredak u reformama 2021. godine, i osuđuje blokadu državnih institucija. Vijeće poziva sve političke lidere da se suzdrže i odreknu provokativne retorike i akcije koje izazivaju podjele, uključujući dovođenje u pitanje suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta zemlje.

Retorika i inicijative usmjerene ka povlačenju reformi i povlačenju iz državnih institucija su neprihvatljive i ugrožavaju usklađivanje zemlje s pravnom stečevinom EU i političko opredjeljenje za EU integracije. Svi politički lideri moraju prioritetno da se uključe u dijalog kako bi prevazišli zastoj.

Vijeće prima na znanje vrlo ograničen napredak u reformama i priznaje preduzete korake, uključujući održavanje lokalnih izbora u Mostaru u decembru 2020. godine, prvi put od 2008. godine, i Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i usvajanje na svim nivoima vlasti Akcionog plana za reformu javne uprave i strategije upravljanja javnim finansijama.

Provedba odluke Sejdić – Finci

Vijeće apelira na političke lidere Bosne i Hercegovine da ulože zajedničke napore u ispunjavanje svih 14 ključnih prioriteta navedenih u Mišljenju Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU koje je Vijeće podržalo 2019. godine, a u skladu sa interesima svih građana da napreduju ka Evropskoj uniji. Vijeće izražava svoju zahvalnost i potvrđuje svoju podršku naporima specijalnog predstavnika EU u tom pogledu. Samo sprovođenjem reformi Bosna i Hercegovina će napredovati ka EU.

S obzirom na institucionalne mehanizme, koji su postavljeni Dejtonskim mirovnim sporazumom, Bosna i Hercegovina treba poduzeti daljnje ustavne i izborne reforme kako bi osigurala jednakost i nediskriminaciju svih građana, posebno kroz implementaciju sudske presude Sejdić-Finci od Evropskog suda za ljudska prava (ECtHR). Vijeće naglašava da se ne treba poduzeti nijedan zakonodavni ili politički korak koji bi učinio izazovnijima provedbu presude Sejdić-Finci i srodnih presuda Evropskog suda za ljudska prava ili bi dodatno produbio podjele. Vijeće ponavlja svoj poziv na inkluzivan proces ograničenih ustavnih i izbornih reformi, kroz istinski dijalog i u skladu sa evropskim standardima, kako bi se eliminisali svi oblici nejednakosti i diskriminacije u izbornom procesu. Vijeće naglašava da određeni broj odluka Ustavnog suda tek treba da se u potpunosti provede. U tom kontekstu, Vijeće poziva Interresornu radnu grupu da brzo nastavi svoj rad i iznese svoje prijedloge o reformama prije glasanja za poboljšanje izbornog okvira.

Vijeće dalje ohrabruje Bosnu i Hercegovinu da se pozabavi reformama s ciljem poboljšanja zakonodavnog i institucionalnog okvira zemlje kako bi se uskladila sa zahtjevima članstva u EU. Vijeće očekuje da Bosna i Hercegovina poduzme suštinske korake u reformi javne uprave osiguravajući profesionalnu i depolitiziranu državnu službu i koordiniran pristup kreiranju politika u cijeloj zemlji.

Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala

Vijeće naglašava važnost prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i žali što nije postignut napredak u rješavanju ključnih prioriteta Mišljenja i nalaza Izvještaja stručnjaka o pitanjima vladavine prava. Vijeće naglašava potrebu da vlasti rade na jačanju vladavine prava. U tom cilju, Vijeće poziva Bosnu i Hercegovinu da što prije usvoji izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću kako bi se uvele mjere integriteta u pravosuđu. Vijeće također podsjeća na potrebu da Bosna i Hercegovina hitno uskladi svoje zakonodavstvo o javnim nabavkama i sukobu interesa sa evropskim standardima.

Vijeće žali zbog nedostatka napretka u slobodi izražavanja i sigurnosti novinara i poziva Bosnu i Hercegovinu da intenzivira napore u pogledu ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i nediskriminacije.

Vijeće pozdravlja pozitivne korake preduzete u cilju poboljšanja upravljanja migracijama i koordinacije i naglašava da takve napore treba nastaviti i ojačati. Bosna i Hercegovina treba osigurati dovoljno i adekvatno sklonište svim osobama kojima je potrebna pomoć u cijeloj zemlji. Vlasti treba da usvoje strategiju i namjenski budžet i osiguraju efikasnu koordinaciju, na svim nivoima, upravljanja granicom i kapacitetima za upravljanje migracijama, kao i funkcionisanje sistema azila, kako bi se uspješno uhvatili u koštac sa izazovima migracija.

Ekonomske reforme

Što se tiče ekonomskih reformi, Vijeće konstatuje da je zemlja ostvarila ograničen napredak ka uspostavljanju funkcionalne tržišne ekonomije i u smislu njenog kapaciteta da se nosi sa konkurentskim pritiskom i tržišnim snagama u EU.

Vijeće ohrabruje Bosnu i Hercegovinu da u potpunosti provede smjernice politike navedene u Zajedničkim zaključcima Ekonomskog i finansijskog dijaloga, poboljšanjem analitičkih, planskih i koordinacionih kapaciteta za jačanje formulacije makroekonomske politike u cijeloj zemlji i provedbu učinkovitih i dobro koordiniranih strukturnih reforme koje bi ublažile efekte fragmentiranog unutrašnjeg tržišta i olakšale investicije.

Vijeće podsjeća na potrebu da se osigura usklađenost sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) i redovnim sastancima tijela SA.

Regionalna saradnja

Vijeće dalje ponavlja svoju nedvosmislenu opredijeljenost za EU perspektivu Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje. Nakon 25. godišnjice genocida u Srebrenici i Dejtonskog/Pariškog mirovnog sporazuma prošle godine, Vijeće ohrabruje sve političke aktere u Bosni i Hercegovini da prevaziđu retoriku podjela ukorijenjenu u prošlosti, da okončaju veličanje osuđenih ratnih zločinaca, kao i da aktivno promovišu pomirenje.

Vijeće ohrabruje Bosnu i Hercegovinu da se dalje aktivno angažuje u izgradnji regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa.

Vijeće žali zbog oštrog pada usklađenosti Bosne i Hercegovine sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU i poziva zemlju da preokrene ovaj negativni trend kao prioritet. S druge strane pozdravlja kontinuirano aktivno učešće Bosne i Hercegovine u misijama i operacijama EU u okviru Zajedničke sigurnosne i odbrambene politike. Vijeće također pozdravlja produženje mandata EUFOR-a Althea, koji nastavlja pružati podršku vlastima u Bosni i Hercegovini u održavanju sigurnog okruženja za sve građane. Vijeće izražava svoju podršku ulozi i mandatu visokog predstavnika i njegovog Ureda u ispunjavanju agende 5+2 – zaključili su u izvještaju.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort