NajnovijeReakcije

Bećirović: Jedino otimanje nadležnosti je bilo prema Republici BiH

Državni zastupnik u Parlamentu BiH Denis Bećirović poslao je pismo najvažnijim ambasadorima u našoj zemlji kako bi im predočio pravne i druge činjenice o pitanju prijenosa nadležnosti unutar države Bosne i Hercegovine.

Pismo prenosimo u cjelosti:

VRIJEME JE DA SE KAŽE ISTINA, JEDINO SU SILOM OTETE NADLEŽNOSTI REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE I JEDINO JE TO BIO NASILAN PRENOS NADLEŽNOSTI. DODIKOVA ZAMJENA TEZA SE MORA RASKRINKATI!

Poštovane ekselencije,

Kao jedan od predstavnika najviše zakonodavne vlasti u državi Bosni i Hercegovini želim vam predočiti pravne i druge činjenice o pitanju prenosa nadležnosti unutar države Bosne i Hercegovine. (…) U vezi s tim, dužan sam, na početku obraćanja, reći dvije temeljne činjenice o postdejtonskom i preddejtonskom prenosu nadležnosti:

1. POSTDEJTONSKI PRENOS NADLEŽNOSTI. Nijedna nadležnost na nivo države Bosne i Hercegovine nije u postdejtonskom razdoblju prenesena silom, već demokratskim i pravnim putem u skladu sa procedurama propisanim Dejtonskim mirovnim sporazumom, Ustavom BiH i poslovnicima Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Za sve nadležnosti države Bosne i Hercegovine glasali su poslanici i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH iz svih naroda i oba bh. entiteta. Da je to potpuna istina potvrđuju, između ostalog, zapisnici i stenogrami sa tih sjednica.

2. PREDDEJTONSKI PRENOS NADLEŽNOSTI.

Većina nadležnosti međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine, punopravne članice Ujedinjenih nacija, oduzete su zbog višegodišnje primjene brutalne sile bez ikakve demokratske i pravne procedure. Pravosnažnim presudama sudova Ujedinjenih nacija utvrđeno je da su prije oduzimanja nadležnosti države Republike Bosne i Hercegovine počinjeni: udruženi zločinački poduhvati, genocid nad Bošnjacima, zločini protiv čovječnosti i drugi ratni zločini, uključujući istrebljenje, deportacije, protjerivanja, silovanja i druga nečovječna djela, teške povrede Ženevskih konvencija, progoni na političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi, kršenja zakona i običaja ratovanja, protivpravna zatvaranja i teroriziranja civila, uništavanje imovine velikih razmjera, oduzimanje i pljačkanje imovine…

Naprijed navedene pravne činjenice, detaljno opisane pravosnažnim presudama sudova Ujedinjenih nacija, jasno dokazuju da je jedino otimanje nadležnosti bilo ono koje je silom provedeno u međunarodno priznatoj državi Republici Bosni i Hercegovini. To su neoborive činjenice, a ne Dodikova zamjena teza. Zato vas, gospodo ambasadori, javno pozivam da i vi informirate relevantne međunarodne faktore o ovim faktima. (…)

Naprijed navedene pravne činjenice, detaljno opisane pravosnažnim presudama sudova Ujedinjenih nacija, jasno dokazuju da je jedino otimanje nadležnosti bilo ono koje je silom provedeno u međunarodno priznatoj državi Republici Bosni i Hercegovini.
To su neoborive činjenice, a ne Dodikova zamjena teza. Zato vas, gospodo ambasadori, javno pozivam da i vi informirate relevantne međunarodne faktore o ovim faktima.
Uvažene ekselencije,

Za razliku od krajnje neutemeljenih Dodikovih separatističkih i antidejtonskih postupaka, želim vam skrenuti pažnju na argumente koji idu u prilog povratka silom otetih nadležnosti međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine. Povratkom na snagu nadležnosti Republike Bosne i Hercegovine osiguralo bi se, između ostalog, da naša država postane istinska demokratska, pravna, evropska, socijalna, sekularna i građanska država, zasnovana na vladavini prava, individualnih sloboda i jednakosti, etničke, vjerske i spolne jednakosti, društvene pravde. Povratak nadležnosti Republike Bosne i Hercegovine omogućio bi pravnu i efikasnu zaštitu ljudskih prava, uključujući povratak svih izbjeglih i raseljenih lica u mjesta iz kojih potiču, kao i efikasnu i funkcionalnu zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Zato je i legalno i legitimno pravo građanki i građana Bosne i Hercegovine da u narednom periodu zatraže povratak silom otetih nadležnosti međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine.

Poštovane ekselencije,


Pozivam vas da cjelokupnu međunarodnu javnost informirate i o sljedećih šest (6) činjenica:

1. Bosanskohercegovačka država, prema članu I/1, 1. rečenica, Ustava BiH, nije nova tvorevina sa aspekta međunarodnog prava. Ona je, kao država, nastavila postojanje međunarodnopravnog subjekta Republike Bosne i Hercegovine. To je ista ona država koja je kao Republika Bosna i Hercegovina međunarodno priznata nakon disolucije SFRJ i koja je 1992. godine postala punopravna članica Ujedinjenih nacija.

2. U slučaju jednostranog rušenja Dejtonskog mirovnog sporazuma, država Bosna i Hercegovina se neminovno vraća na prethodni legalni ustavni poredak Republike Bosne i Hercegovine. S druge strane, manji bh. entitet RS ne može nikako opstati izvan okvira države Bosne i Hercegovine. Njegova alternativa je da postane ilegalna i odmetnuta paratvorevina. Istina, trenutna pozicija bh. entiteta RS bitno je drugačija jer sada postoje pravosnažne presude najviših sudova Ujedinjenih nacija o tome da su političke i vojne strukture ovog entiteta organizirale i počinile jedini genocid u Evropi nakon Drugog svjetskog rata.

3. Ustav BiH, kao Aneks 4. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, je ustavni akt kojim se amandmanski zamijenio i stavio van snage Ustav Republike Bosne i Hercegovine (član XII/1. Ustava BiH) i koji je stupio na snagu u momentu potpisivanja Općeg okvirnog sporazuma za mir. Ako Dodik i njegova organizirana antidejtonska grupa destruiraju ovaj međunarodni sporazum time se automatski ukida i ovaj amandman na tekst Ustava Republike Bosne i Hercegovine.

4. Skupština Republike Bosne i Hercegovine prihvatila je Dejtonski mirovni sporazum samo pod uslovom da on bude na dosljedan način implementiran; u suprotnom, Ustav BiH treba proglasiti nevažećim i osigurati opstanak Republike Bosne i Hercegovine pod međunarodno priznatim imenom i statusom.

5. Sadašnji Ustav BiH ima niz ozbiljnih elemenata koji govore u prilog teze da je nastao pod prijetnjom upotrebe sile (član 52. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora) i uz kršenje ius cogensa (član 53. Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora). Imajući to u vidu, apsolutno je neprihvatljivo da Dodik i njegova organizirana antidejtonska grupa ponovo prijete silom i provode pravno nasilje.

6. Evropska komisija za demokratiju putem prava (Venecijanska komisija) je, na zahtjev upućen od strane Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope 2005. godine, egzaktno utvrdila, da „državni nivo nije u stanju da djelotvorno osigura poštivanje obaveza zemlje u odnosu na Vijeće Evrope i međunarodnu zajednicu uopće. Venecijanska komisija istovremeno navodi, da je „neizostavna revizija državnog Ustava da bi se ojačale nadležnosti države. Posebnu prepreku predstavlja „veto na osnovu vitalnog interesa u Parlamentarnoj skupštini BiH, dvodomni sistem i kolektivno Predsjedništvo BiH na etničkom osnovu. Kombinirani efekat ovih odredbi djelotvornu vladu čini izuzetno teškom, ako ne i nemogućom.“
Gospodo ambasadori,

Gospodo ambasadori,

U toku je otvoreni napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Imena i prezimena osoba uključenih u teško krivično djelo rušenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine su poznata. Pomozite državi Bosni i Hercegovini da se u svakom pogledu osposobi za efikasnu odbranu jer je to njeno neotuđivo pravo u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom. Nemojte ponavljati grešku iz 1990-ih godina kada je politika nemoralnog izjednačavanja dželata i žrtava ohrabrila protagoniste genocidne politike.

Pokazati više
escort mersin - izmir escort